استفاده از سگ برای یافتن محموله قاچاق حیوانات در آسیای مرکزی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

از‭ ‬زمان‭ ‬بسته‭ ‬شدن‭ ‬قرارداد‭ ‬دولت‭ ‬قرقیزستان‭ ‬با‭ ‬سازمان‭ ‬غیر‭ ‬دولتی‭ ‬‮«‬پنترا‮»‬‭ (‬Panthera‭) ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015،‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تربیت‭ ‬سگهای‭ ‬کشف‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬حیوانات‭ ‬پیشرفت‭ ‬چشمگیری‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬‮«‬پنترا‮»‬،‭ ‬گروپ‭ ‬محافظت‭ ‬جهانی‭ ‬مخصوص‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬گربه‭ ‬وحشی،‭ ‬در‭ ‬سال2016‭ ‬چندین‭ ‬مربی‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬قلاده‭ ‬سگ‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬عساکر‭ ‬سرحدی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬تاجیکستان‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬قرقیزستان‭ ‬اختصاص‭ ‬داد‭.‬

در‭ ‬آپریل‭ ‬2017،‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬نخستین‭ ‬محموله‭ ‬غیرمجاز‭ ‬شامل‭ ‬هفت‭ ‬راس‭ ‬گوسفند‭ ‬ارغالی‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬راس‭ ‬بز‭ ‬کوهی‭ ‬را‭ ‬کشف‭ ‬کرد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬قسم‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬سهمیه‭ ‬با‭ ‬جواز‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬شکار‭ ‬میشود،‭ ‬این‭ ‬حیوانات‭ ‬بدون‭ ‬مجوز‭ ‬در‭ ‬تاجیکستان‭ ‬شکار‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬سرحد‭ ‬عبور‭ ‬داده‭ ‬شوند‭.‬

اقدام‭ ‬فرد‭ ‬حامل‭ ‬حیوانات‭ -‬واسطه‭ ‬یک‭ ‬گروپ‭ ‬شکار‭ ‬دیگر‭- ‬برای‭ ‬رشوه‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬مسئولان‭ ‬سرحدی‭ ‬ناکام‭ ‬ماند‭. ‬مامورین‭ ‬سرحدی‭ ‬این‭ ‬فرد‭ ‬را‭ ‬توقیف‭ ‬و‭ ‬بازجویی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کردند‭.‬

از‭ ‬چهار‭ ‬قلاده‭ ‬سگ‭ ‬تربیت‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬Working Dogs for Conservation،‭ ‬یک‭ ‬سازمان‭ ‬غیر‭ ‬دولتی‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬مونتانا،‭ ‬برای‭ ‬یافتن‭ ‬و‭ ‬تشخیص‭ ‬اندامها‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬یوزپلنگ‭ ‬سفید،‭ ‬گوسفند‭ ‬ارغالی‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬کوهی‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬اجناس‭ ‬قانونی‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭.‬

دو‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬سگها‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬گذرگاههای‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬سرحد‭ ‬جمهوری‭ ‬قرقیزستان‭ ‬و‭ ‬تاجیکستان‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬­اند‭. ‬این‭ ‬گذرگاه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مکانی‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬سرد‭ ‬در‭ ‬قرقیزستان‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬مورد‭ ‬غفلت‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قبلاً‭ ‬حیوانات‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬عبور‭ ‬داده‭ ‬میشده‭ ‬است‭.‬

منبع‭: ‬نشنال‭ ‬جئوگرافیک