مبارزه با بنیاد گرایی

افتتاح‭ ‬مرکز‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬در‭ ‬امان‭ ‬اردن

کارکنان‭ ‬یونیپاث

دگروال محمد عارف العظمه، مدیر مرکز

شکی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬دوران‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬داعش‭ ‬معضلی‭ ‬برای‭ ‬رهبران‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬باشندگان‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬کنترول‭ ‬داعش‭ ‬تحت‭ ‬شستشوی‭ ‬مغزی‭ ‬قرار‭ ‬میگیرند‭. ‬این‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬آسیبهای‭ ‬روانی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬مرگ،‭ ‬شکنجه‭ ‬و‭ ‬درگیریهای‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬رنج‭ ‬میبرند‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬را‭ ‬نمیتوان‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬تانک‭ ‬و‭ ‬طیاره‭ ‬شکست‭ ‬داد‭. ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬به‭ ‬تحقیق‭ ‬وسیع‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭.‬

به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬کشورها‭ ‬مساعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بالای‭ ‬ایجاد‭ ‬مراکز‭ ‬مسلکی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مفکوره‭ ‬های‭ ‬افراطی‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬این‭ ‬افکار‭ ‬مسموم‭ ‬متمرکز‭ ‬کرده‭ ‬­اند‭. ‬وجود‭ ‬این‭ ‬مراکز‭ ‬تضمین‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬دوباره‭ ‬با‭ ‬عناوین‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬نیاید‭. ‬پادشاهی‭ ‬اردن‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬جاپان‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تاسیس‭ ‬مرکزی‭ ‬مسلکی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬در‭ ‬عمان‭ ‬کرد‭.‬

یونیپاث‭ ‬با‭ ‬دگروال‭ ‬محمد‭ ‬عارف‭ ‬العظمه‭ ‬مدیر‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬دیدار‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬درباره‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬آن‭ ‬بیشتر‭ ‬بداند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬چیست؟

دگروال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬اردن‮»‬‭ ‬یک‭ ‬مفکوره‭ ‬جدیدی‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬فعالیت‭ ‬مراکز‭ ‬مسلکی‭ ‬مشابه‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬دنیا،‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬عملکرد‭ ‬آن‭ ‬مراکز‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬معضلات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬مفکوره‭ ‬های‭ ‬افراطی‭ ‬مطلوب‭ ‬نبوده‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬یک‭ ‬بخش‭ ‬تخصصی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬داریم‭ ‬ولی‭ ‬فعالیت‭ ‬این‭ ‬واحد‭ ‬با‭ ‬وسعت‭ ‬مضعل‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬متناسب‭ ‬نیست‭.‬

به‭ ‬همین‭ ‬جهت،‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬داکتر‭ ‬مجید‭ ‬الدراوشه،‭ ‬مفتی‭ ‬اعظم‭ ‬قوای‭ ‬مسلح،‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬اهمیت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬افسران‭ ‬جدی،‭ ‬کارآمد‭ ‬و‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬این‭ ‬مراکز‭ ‬تخصصی‭ ‬پرداختیم‭. ‬خوشبختانه‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬جاپانی‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬مصارف‭ ‬ساخت‭ ‬تعمیر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬متقبل‭ ‬شدند،‭ ‬تاسیس‭ ‬کردیم‭. ‬این‭ ‬تعمیر‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬2017‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬تحویل‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬ما‭ ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬امکانات‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬دسته‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬جامعه‭ ‬اردن‭ ‬نیز‭ ‬پرداختیم‭.‬

هدف‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قدرت‭ ‬شروع‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬به‭ ‬مطالعات‭ ‬ساده‭  ‬نپردازیم‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت،‭ ‬ما‭ ‬دوره‭ ‬تخصصی‭ ‬ماستری‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تقلید‭ ‬از‭ ‬پروگرام‭ ‬دانشگاه‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬ایجاد‭ ‬کردیم‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬یک‭-‬ساله،‭ ‬دانشجویان‭ ‬طرز‭ ‬مسلکی‭ ‬با‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬آشنا‭ ‬میشوند‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬تخصصی‭ ‬ماستری‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬میکنند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬کارمندان‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬چی‭ ‬خصوصیات‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬چگونه‭ ‬انتخاب‭ ‬میشوند؟

دگروال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬ما‭ ‬کارمندی‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نیز‭ ‬کارمندان‭ ‬معدودی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬فعالیت‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬هدف‭ ‬ما،‭ ‬همکاری‭ ‬قراردادی‭ ‬با‭ ‬مسلکیها‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬معین‭ ‬است‭. ‬مثلاً،‭ ‬برای‭ ‬دوره‭ ‬ماستری،‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬دانشگاه‭ ‬موته،‭ ‬کلانترین‭ ‬دانشگاه‭ ‬دولتی‭ ‬اردن،‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬کادر‭ ‬علمی‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬تدریس‭ ‬دروس‭ ‬دوره‭ ‬ماستری‭ ‬قرارداد‭ ‬بسته‭ ‬ایم‭.‬

در‭ ‬آینده،‭ ‬اگر‭ ‬پروگرام‭ ‬تحقیقی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬یا‭ ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬نظرسنجی‭ ‬اپراتیفی‭ ‬درباره‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬خاصی‭ ‬از‭ ‬اردن‭ ‬انجام‭ ‬دهیم،‭ ‬میتوانیم‭ ‬با‭ ‬آگاهان‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬قرارداد‭ ‬ببندیم‭. ‬ضرورتی‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬اهل‭ ‬اردن‭ ‬باشند‭: ‬درهای‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬همه‭ ‬باز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬بتوانیم‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬نیز‭ ‬بهره‭ ‬ببریم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬پروگرام‭ ‬های‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬این‭ ‬مرکز

‭ ‬چیست؟

دگروال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬می‭ ‬گویم‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬مدیون‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬هستم‭. ‬رشته‭ ‬تحصیلی‭ ‬اولیه‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬فرصت‭ ‬تحصیل‭ ‬یک‭-‬ساله‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬من‭ ‬عاشق‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬شدم‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬برگشت‭ ‬به‭ ‬اردن،‭ ‬تحقیق‭ ‬دوره‭ ‬داکتری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬درباره‭ ‬دلایل‭ ‬گرایش‭ ‬به‭ ‬بنیادگرایی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬جوانان‭ ‬اردن‭ ‬آغاز‭ ‬کردم‭.‬

هدف‭ ‬من،‭ ‬ارتباط‭ ‬دادن‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬جدید‭ ‬با‭ ‬دانشگاه‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬با‭ ‬آگاهان‭ ‬میزبان‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬موسسات‭ ‬تخصصی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬است‭.‬

مفکوره‭ ‬های‭ ‬افراطی‭ ‬مشکلی‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬صرفاً‭ ‬محلی‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت،‭ ‬نمیتوان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ماحول‭ ‬بررسی‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬باید‭ ‬وحدت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬پروگرام‭ ‬اصلی‭ ‬من،‭ ‬ایجاد‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬مراکز‭ ‬تحقیقی‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬آگاهان‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬ذریعه‭ ‬یونیپاث،‭ ‬آگاهان‭ ‬و‭ ‬محقققان‭ ‬آمریکایی‭ ‬علاقه‭ ‬مند‭ ‬به‭ ‬مطالعه‭ ‬درباره‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬افراطی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اردن‭ ‬دعوت‭ ‬میکنم‭. ‬مطالعه‭ ‬درباره‭ ‬سلفی‭-‬جهادیها،‭ ‬سازمانهای‭ ‬بنیاد‭ ‬گرا‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬گروپهای‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬واشنگتون‭ ‬یا‭ ‬نیویورک‭ ‬کافی‭ ‬نیست‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من،‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه،‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬شناخت‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬سبک‭ ‬زندگی‭ ‬آنها‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬کشوری‭ ‬مثل‭ ‬اردن،‭ ‬سیاحان‭ ‬میتوانند‭ ‬با‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬کنند،‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬لهجه‭ ‬های‭ ‬لسان‭ ‬عربی‭ ‬آشنا‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬گروپهای‭ ‬قومی‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬دیدار‭ ‬کنند‭. ‬مطالعه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬محیط‭ ‬به‭ ‬دانشجویان‭ ‬و‭ ‬محققان‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭ ‬تا‭ ‬پدیده‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬اردن‭ ‬حضور‭ ‬دارند،‭ ‬بشناسند‭.‬

کارمندان مرکز مبارزه با آیدیالوجی بنیاد گرایی در عمان اردن – می 2017.
مرکز مبارزه با آیدیالوجی بنیاد گرایی اردن

یونیپاث‭:‬‭ ‬استقبال‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬چطور‭ ‬بوده‭ ‬است؟

دگروال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اول‭ ‬راه‭ ‬هستیم‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سازمانهای‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬صحبت‭ ‬کردم‭. ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬بودجه‭ ‬چندین‭ ‬پروگرام‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬پیشنهاد‭ ‬همکاری‭ ‬دادم‭. ‬آنها‭ ‬از‭ ‬پیشنهاد‭ ‬من‭ ‬استقبال‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شد‭ ‬ارتباط‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حامیان‭ ‬و‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬برقرار‭ ‬کنند‭. ‬تا‭ ‬کنون،‭ ‬ارتباط‭ ‬رسمی‭ ‬با‭ ‬هیچ‭ ‬کس‭ ‬برقرار‭ ‬نکرده‭ ‬ایم‭ ‬ولی‭ ‬تعاملاتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جواباتی‭ ‬که‭ ‬دریافت‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭ ‬امیدوار‭ ‬ساخته‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭  ‬ارتباط‭ ‬مستقیم

دارد؟

دگروال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬نقش‭ ‬نظارتی‭ ‬دارد‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬هویت،‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬نشریاتی‭ ‬کاملاً‭ ‬مستقل‭ ‬دارد‭. ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬با‭ ‬فداکاری،‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬قوای‭ ‬بشری‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬پلان‭ ‬را‭ ‬ظرف‭ ‬مدت‭ ‬نُه‭ ‬ماه‭ ‬اجرا‭ ‬کنیم‭. ‬البته‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬همکاری‭ ‬بالادست‭ ‬و‭ ‬پایین‭-‬دست‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬مستقل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬میتواند‭ ‬به‭ ‬قسمی‭ ‬با‭ ‬نهادهای‭ ‬تخصصی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬همکاری‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬منافع‭ ‬اردن‭ ‬مختل‭ ‬نشود‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬معضلات‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬چیست؟

دگروال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایان‭ ‬علاقهای‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬خبرنگاران،‭ ‬محققان‭ ‬یا‭ ‬استادان‭ ‬دانشگاه‭ ‬ندارند‭. ‬آنها‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬دوری‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬بسیار‭ ‬دشوار‭ ‬است‭. ‬حتی‭ ‬افرادی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬محبس‭ ‬هستند‭ ‬نمیتوان‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬افشا‭ ‬کردن‭ ‬اسرار‭ ‬کرد‭. ‬مطالعه‭ ‬درباره‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬به‭ ‬شناخت‭ ‬تجربیات‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬یافتن‭ ‬دلایل‭ ‬خروج‭ ‬فرد‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬یا‭ ‬محل‭ ‬کار‭ ‬برای‭ ‬پیوستن‭ ‬به‭ ‬گروپهای‭ ‬افراطی‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬بدانیم‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬افراد‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬آرمانهای‭ ‬ناشناخته‭ ‬فامیل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬و‭ ‬عازم‭ ‬مکانی‭ ‬دوردست‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬ای‭ ‬بیگانه‭ ‬میشوند؟‭ ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جواب‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوالات‭ ‬بدون‭ ‬شنیدن‭ ‬دیدگاههای‭ ‬آن‭ ‬افراد‭ ‬ممکن‭ ‬نیست‭.‬

معضل‭ ‬اول‭ ‬برقراری‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬توانستم‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جبهه‭ ‬النصره‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬پیوسته‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬باز‭ ‬گشته‭ ‬بود‭ ‬گفتگو‭ ‬کنم‭. (‬این‭ ‬فرد‭ ‬دارای‭ ‬سند‭ ‬داکتری‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬شریعت‭ ‬و‭ ‬روشنفکر‭ ‬است‭.) ‬خوشبختانه‭ ‬او‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬همراهی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬تروریستی‭ ‬فهمیده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬باورهای‭ ‬او‭ ‬درباره‭ ‬جهاد‭ ‬تفاوت‭ ‬چشمگیری‭ ‬با‭ ‬عمل‭ ‬اعضای‭ ‬گروپ‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬گروپ‭ ‬خارج‭ ‬شود‭.‬

با‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬میتوانم‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬تجربیات‭ ‬مشابهی‭ ‬دارند‭ ‬ارتباط‭ ‬بهتری‭ ‬برقرار‭ ‬کنم‭. ‬معضل‭ ‬اصلی‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬من‭ ‬جلب‭ ‬اعتماد‭ ‬افرادی‭ ‬مثل‭ ‬این‭ ‬است‭. ‬معضل‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬است‭: ‬چطور‭ ‬میتوانیم‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬جامعه‭ ‬بخواهیم‭ ‬که‭ ‬مانع‭ ‬پیوستن‭ ‬جوانان‭ ‬به‭ ‬گروپهای‭ ‬افراطی‭ ‬شوند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت،‭ ‬پیامهای‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬شود‭. ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬لسان‭ ‬جامعه‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭. ‬یعنی‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬اولویتهای‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بشناسیم‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬گروپهای‭ ‬سنی‭ ‬مختلف‭ ‬آشنا‭ ‬شویم‭. ‬به‭ ‬کمک‭ ‬این‭ ‬شناخت،‭ ‬میتوانیم‭ ‬پیامهای‭ ‬مرکز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬موثر‭ ‬منتقل‭ ‬کنیم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬منظور‭ ‬شما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬رسانه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬میخواهند‭ ‬با‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬مبارزه‭ ‬کنند،‭ ‬ناخواسته‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬تبلیغات‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایان‭ ‬تبدیل‭ ‬میشوند؟

دگروال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬بله،‭ ‬دقیقاً‭. ‬بعضی‭ ‬رسانه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬فعالیتهای‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایان‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬میدهند،‭ ‬ناخواسته‭ ‬به‭ ‬ابزار‭ ‬تبلیغات‭ ‬آنها‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬­اند‭. ‬من‭ ‬ذریعه‭ ‬مطالعه‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬جوانان‭ ‬پیوسته‭ ‬به‭ ‬گروپهای‭ ‬افراطی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬زندگی‭ ‬مانند‭ ‬جنگجویان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گروپها‭ ‬پیوسته‭ ‬اند‭. ‬برای‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬حمل‭ ‬سلاح،‭ ‬پوشیدن‭ ‬لباس،‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬کمره‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬خوشایند‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر،‭ ‬پوشش‭ ‬رسانه‭ ‬ای‭ ‬زمینه‭ ‬جذب‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬سازمانهای‭ ‬دولتی‭ ‬همکاری‭ ‬میکند؟

دگروال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬ما‭ ‬همکاری‭ ‬تنگاتنگ‭ ‬با‭ ‬دانشگاهها‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬رسمی‭ ‬با‭ ‬دانشگاه‭ ‬موته‭ ‬داریم‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬ارتباط‭ ‬نزدیکی‭ ‬با‭ ‬‮«‬کالج‭ ‬ملی‭ ‬دفاع‭ ‬اردن‮»‬‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬مناسبی‭ ‬با‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬مطالعات‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‮»‬‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬فرهنگ‭ ‬داریم‭. ‬ما‭ ‬ذریعه‭ ‬وزارت‭ ‬اوقاف‭ ‬و‭ ‬هیات‭ ‬مشاوران‭ ‬نظامی‭ ‬با‭ ‬موسسات‭ ‬مذهبی‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭.‬

من‭ ‬قصد‭ ‬دارم‭ ‬ذریعه‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬با‭ ‬استادان‭ ‬و‭ ‬رهبران‭ ‬مذهبی‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬کنم‭. ‬امامان‭ ‬جماعات‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬اوقات‭ ‬نماز‭ ‬با‭ ‬جوانان‭ ‬دیدار‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تعداد‭ ‬محدودی‭ ‬از‭ ‬جوانان‭ ‬حدوداً‭ ‬بیست‭ ‬ساله‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مسجد‭ ‬میروند‭ ‬صحبت‭ ‬میکنند‭. ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬بالای‭ ‬معلمین‭ ‬متمرکز‭ ‬شویم،‭ ‬امکان‭ ‬تحصیل‭ ‬یک‭-‬ساله‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آگاهان‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬تبدیل‭ ‬کنیم،‭ ‬آنها‭ ‬میتوانند‭ ‬پیام‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گروپهای‭ ‬سنی‭ ‬مختلف‭ ‬منتقل‭ ‬کنند‭. ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬بتوانیم‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬10‭-‬18‭ ‬ساله‭ ‬را‭ ‬تعلیم‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬مصون‭ ‬کنیم،‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬کلانی‭ ‬دست‭ ‬می‭ ‬یابیم‭. ‬هدف‭ ‬من‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬معلمین‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬بتوانم‭ ‬پیام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کلانی‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬برسانم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬مشکل‭ ‬پناهندگی‭ ‬بسیار‭ ‬پیچیده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مساله‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬درباره‭ ‬جوانانی‭ ‬که‭ ‬فرصت‭ ‬ادامه‭ ‬تحصیل‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬یابند،‭ ‬صدق‭ ‬میکند‭. ‬آیا‭ ‬پروگرامی‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬دارید؟

دگروال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬من‭ ‬تحقیق‭ ‬درباره‭ ‬دوره‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کرده‭ ‬ام‭. ‬القاعده‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شکل‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬کوههای‭ ‬تورا‭-‬بورا‭ ‬چندان‭ ‬خطرناک‭ ‬نبود‭ ‬ولی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شکست‭ ‬خوردن‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬گروپهای‭ ‬کوچکی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬تبدیل‭ ‬شد‭. ‬سالها‭ ‬بعد،‭ ‬هویت‭ ‬سیاسی‭ ‬شوم‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭. ‬داعش‭ ‬نفسهای‭ ‬آخر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬میکشد‭ ‬ولی‭ ‬قطعاً‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬داعش‭ ‬با‭ ‬گروپهای‭ ‬بنیاد‭ ‬گرای‭ ‬دیگری‭ ‬مواجه‭ ‬خواهیم‭ ‬شد‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بررسی‭ ‬عوامل‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تشکیل‭ ‬داعش‭ ‬هستیم‭. ‬این‭ ‬بررسی‭ ‬به‭ ‬شناخت‭ ‬حوادث‭ ‬آینده‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭. ‬به‭ ‬باور‭ ‬من،‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬ختم‭ ‬نمیشود‭. ‬ترس‭ ‬من‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مربوط‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬سازمانهای‭ ‬تروریستی‭ ‬بعدی‭ ‬مخفی‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬پیگیری‭ ‬فعالیتها‭ ‬و‭ ‬آشکار‭ ‬کردن‭ ‬دروغهای‭ ‬آنها،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬اگر‭ ‬فعالیت‭ ‬آنها‭ ‬عمدتاً‭ ‬آنلاین‭ ‬باشد،‭ ‬دشوار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬آیا‭ ‬مراکز‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬میشناسید‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬افتادن‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬نجات‭ ‬داده‭ ‬باشند؟

دگروال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬داستانهای‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬فراوان‭ ‬است‭. ‬مثلاً،‭ ‬مرکز‭ ‬‮«‬منصحه‮»‬‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬با‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬زمانی‭ ‬بنیاد‭ ‬گرا‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬خود‭ ‬برگشته‭ ‬اند،‭ ‬همکاری‭ ‬میکند‭. ‬در‭ ‬اردن،‭ ‬کمیسیون‭ ‬خاص‭ ‬از‭ ‬دانشگاهیان‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایان‭ ‬زندانی‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬متوجه‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬کاملاً‭ ‬با‭ ‬آموزه‭ ‬های‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬آشنا‭ ‬نشده‭ ‬اند‭ ‬بلکه‭ ‬شرایط‭ ‬اجتماعی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬سو‭ ‬رانده‭ ‬است‭.‬

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬ارزیابی‭ ‬این‭ ‬گروپ،‭ ‬این‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایان‭ ‬زندانی‭ ‬به‭ ‬دسته‭ ‬های‭ ‬خردتر‭ ‬تقسیم‭ ‬شدند‭ ‬تا‭ ‬هر‭ ‬فرد‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬خود‭ ‬مجازات‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬قضاوت‭ ‬کردن‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬صرفاً‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬اعمال‭ ‬آنها‭ ‬ممکن‭ ‬نیست‭. ‬فامیل‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬کمک‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬بهتر‭ ‬بهره‭ ‬مند‭ ‬شدند‭ ‬تا‭ ‬وارد‭ ‬جامعه‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دام‭ ‬بی‭ ‬عدالتی‭ ‬و‭ ‬انزوا‭ ‬که‭ ‬زمینه‭ ‬ساز‭ ‬گرایش‭ ‬به‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬است،‭ ‬نجات‭ ‬دهند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬داستان‭ ‬جوانی‭ ‬اشاره‭ ‬کردید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جبهه‭ ‬النصره‭ ‬پیوسته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬تصمیم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داده‭ ‬بود‭. ‬آیا‭ ‬میتوانید‭ ‬این‭ ‬داستان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬جزییات‭ ‬شرح‭ ‬دهید؟

دگروال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬داستان‭ ‬این‭ ‬جوان‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬عجیب‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬او‭ ‬بسیار‭ ‬باهوش‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬سند‭ ‬انجینری‭ ‬برق‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬به‭ ‬تحصیل‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬شرعیات‭ ‬نیز‭ ‬علاقه‭ ‬مند‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬توانست‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬رشته‭ ‬انجینری‭ ‬دنبال‭ ‬کند‭. ‬او‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فراغت،‭ ‬مسلک‭ ‬انجینری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفت‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬متوجه‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تبلیغ‭ ‬مذهبی‭ ‬علاقه‭ ‬دارد‭. ‬او‭ ‬منحیث‭ ‬امام‭ ‬جماعت‭ ‬مسجدی‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬اردن‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رهنمایی‭ ‬زائران‭ ‬حج‭ ‬و‭ ‬عمره‭ ‬پرداخت‭.‬

او‭ ‬در‭ ‬مکه‭ ‬با‭ ‬مبلغانی‭ ‬از‭ ‬ترکیه‭ ‬آشنا‭ ‬شد‭. ‬رابطه‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬نوبت‭ ‬دیدار‭ ‬نزدیک‭ ‬شد‭. ‬آنها‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬موسسه‭ ‬مذهبی‭ ‬خیریه‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬معاشی‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬معاش‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬پیشنهاد‭ ‬دادند‭. ‬وی‭ ‬این‭ ‬پیشنهاد‭ ‬را‭ ‬پذیرفت‭ ‬و‭ ‬عازم‭ ‬ترکیه‭ ‬شد‭.‬

او‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬سرحد‭ ‬سوریه‭ ‬زندگی‭ ‬میکرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬توزیع‭ ‬کمکهای‭ ‬بشردوستانه‭ ‬بین‭ ‬بیجا‭ ‬شده‭ ‬گان‭ ‬سوری‭ ‬میپرداخت‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬با‭ ‬مجاهدین‭ ‬جبهه‭ ‬النصره‭ ‬آشنا‭ ‬شد‭. ‬آنها‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬قانع‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬مجاهدین‭ ‬جوان‭ ‬گروپ‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬شایسته‭ ‬و‭ ‬مجربی‭ ‬مانند‭ ‬او‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭. ‬وی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬حلب‭ ‬به‭ ‬گروپ‭ ‬آنها‭ ‬پیوست‭.‬

او‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬نشر‭ ‬پیام‭ ‬شریعت‭ ‬و‭ ‬آزادگی‭ ‬اسلام‭ ‬بین‭ ‬جنگجویان‭ ‬النصره‭ ‬کرد‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬دریافت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬جوانان‭ ‬علاقه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬حلال‭ ‬و‭ ‬حرام‭ ‬یا‭ ‬مطالعه‭ ‬شریعت‭ ‬ندارند‭. ‬وی‭ ‬دریافت‭ ‬که‭ ‬اهداف‭ ‬آنها‭ ‬بسیار‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬شایسته‭ ‬او‭ ‬نیست‭. ‬او‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬متوجه‭ ‬شد‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬هیچ‭ ‬وقت‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬ارزشمند‭ ‬نخواهد‭ ‬شد،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬عازم‭ ‬اردن‭ ‬شد‭.‬

نکته‭ ‬عجیب‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سازمانهای‭ ‬بنیاد‭ ‬گرا‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬اثبات‭ ‬پایبندی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬مذهب‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬مشروعیت‭ ‬هستند،‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬اهمیتی‭ ‬به‭ ‬شریعت‭ ‬نمیدهند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬دانشجویان‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬چی‭ ‬کسانی‭ ‬هستند؟

دگروال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬ما‭ ‬17‭ ‬دانشجو‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬هشت‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬دگروال‭ ‬اردو‭ ‬هستند‭. ‬سه‭ ‬نفر‭ ‬با‭ ‬رتبه‭ ‬دوهم‭ ‬دگروال،‭ ‬یک‭ ‬دگروال‭ ‬از‭ ‬موسسات‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مقامات‭ ‬دولتی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬ما‭ ‬تحصیل‭ ‬میکنند‭. ‬همه‭ ‬دانشجویان‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬موسسات‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬دولتی‭ ‬هستند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬آیا‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬فعالیت‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬شعبه‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬دایر‭ ‬کنید؟

دگروال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬نظارت‭ ‬فعالیت‭ ‬مراکز‭ ‬مشابه،‭ ‬مانند‭ ‬مراکز‭ ‬‮«‬صواب‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬هدایه‮»‬‭ ‬به‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ (‬UAE‭) ‬سفر‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭. ‬ما‭ ‬سعی‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬مرکز‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬UAE‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬ضرورت‭ ‬نداریم‭ ‬ولی‭ ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬بتوانیم‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬رابطه‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬بپردازیم‭.‬

منحیث‭ ‬مدیر‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬مطالعات‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬اردن‮»‬‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬افراد‭ ‬علاقه‭ ‬مند،‭ ‬محققان‭ ‬و‭ ‬آگاهان‭ ‬آمریکایی‭ ‬حوزه‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬دعوت‭ ‬میکنم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬ما‭ ‬بیایند‭. ‬امیدوارم‭ ‬که‭ ‬بتوانیم‭ ‬روابط‭ ‬نزدیکی‭ ‬با‭ ‬موسسات‭ ‬و‭ ‬دانشگاه‭ ‬های‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬امنیتی‭ ‬آمریکا‭ ‬برقرار‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬میتوانیم‭ ‬کمک‭ ‬بزرگی‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬بکنیم‭ ‬چون‭ ‬با‭ ‬لسان‭ ‬عربی،‭ ‬علم‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬شرعیات‭ ‬آشنا‭ ‬هستیم‭. ‬ما‭ ‬میتوانیم‭ ‬ارتباط‭ ‬محققان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دانشگاهیان‭ ‬یا‭ ‬استادان‭ ‬شرعیات‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬محققان‭ ‬اردنی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬برقرار‭ ‬کنیم‭.   ‬