تأمین امنیت آسمان

دگر‭ ‬جنرال‭ ‬انور‭ ‬حامد‭ ‬امین‭ ‬نظرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬موفقیت،‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌گذارد

کارکنان‭ ‬یونیپاث

دگر جنرال انور حامد امین

دگر جنرال انور حامد امین

تاریخ  قوای‭ ‬هوایی‭ ‬عراق‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬شجاعت‭ ‬و‭ ‬شکوه‭ ‬است‭. ‬خلبانان‭ ‬عراقی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مسلکی‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬از‭ ‬احترام‭ ‬مخصوصی‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قوماندان‭ ‬نخبه‭ ‬دگر‭ ‬جنرال‭  ‬انور‭ ‬حامد‭ ‬امین،‭ ‬قومانده‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬عراق‭ ‬است‭. ‬سابقه‭ ‬او‭ ‬مرد‭ ‬شجاعی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جنگ‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬اشتراک‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬کرکوک‭ ‬متولد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تنوع‭ ‬قومیتی‭ ‬خود،‭ ‬نسخه‌ای‭ ‬کوچک‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬ملت‭ ‬است‭. ‬دوستان‭ ‬دوران‭ ‬طفولیت‭ ‬او‭ ‬عرب،‭ ‬کرد،‭ ‬ترکمن،‭ ‬مسیحی‭ ‬و‭ ‬شبک‭ ‬بودند؛‭ ‬تفاوتهای‭ ‬آنها‭ ‬باعث‭ ‬جداییشان‭ ‬نبود،‭ ‬بلکه‭ ‬احساس‭ ‬مشترک‭ ‬مدارا‭ ‬و‭ ‬دوستی‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کرد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1980‭ ‬به‭ ‬خلبان‭ ‬جنگنده‭ ‬تبدیل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جنگی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬جریان‭ ‬بود‭ ‬شرکت‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬4‭,‬500‭ ‬ساعت‭ ‬پرواز‭ ‬کرد‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬طی‭ ‬کردن‭ ‬سلسله‭ ‬قوماندانی،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2009‭ ‬به‌عنوان‭ ‬قومانده‭ ‬انتخاب‭ ‬شد‭. ‬او‭ ‬اخیراً‭ ‬با‭ ‬یونیپاث‭ ‬گفتگو‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭: ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬چگونه‭ ‬تجهیزات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بهروز‭ ‬کرده‭ ‬است؟

من‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬بسیار‭ ‬راضی‭ ‬هستم،‭ ‬اما‭ ‬بیصبرانه‭ ‬منتظر‭ ‬دریافت‭ ‬طیاره‌های‭ ‬F-16‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬منتظر‭ ‬تحویل‭ ‬قرارداد‭ ‬چک‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬آتی‭ ‬هستم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬بالاتری‭ ‬برسیم‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬مؤثری‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬کنیم‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬ما‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬مساعی‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬متکی‭ ‬هستیم‭. ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬بالاترین‭ ‬سطح‭ ‬آمادگی‭ ‬برسد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬تملک‭ ‬جت‌های‭ ‬جنگنده‭ ‬به‭ ‬زمان‭ ‬طولانی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭: ‬جت‌ها‭ ‬باید‭ ‬ساخته‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬خلبانان‭ ‬تعلیم‭ ‬ببینند‭. ‬ما‭ ‬قراردادی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جت‌های‭ ‬جنگنده‭ ‬سبکتر‭ ‬امضا‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬حمایت‭ ‬نزدیک‭ ‬هوایی‭ ‬نزدیکتری‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬داریم‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬دوم‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬به‭ ‬دستمان‭ ‬برسد‭. ‬قطعاً‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬تکتیکی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهد‭. ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2015،‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬هواپیماهای‭ ‬سسنا‭ ‬و‭ ‬جت‌های‭ ‬جنگنده‭ ‬سوخو‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنیم‭. ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬من‭ ‬تهیه‭ ‬انواع‭ ‬مختلف‭ ‬جت‌های‭ ‬جنگنده‭ ‬مانند‭ ‬F-16‭ ‬یا‭ ‬انواع‭ ‬قابل‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬مختلف‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬مایلم‭ ‬یک‭ ‬جت‭ ‬مانند‭ ‬AT-6‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬اگر‭ ‬امروز‭ ‬طیاره‌های‭ ‬AT-6‭ ‬امریکایی‭ ‬در‭ ‬اختیارمان‭ ‬بود،‭ ‬وضعیت‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬ما‭ ‬بسیار‭ ‬سهل‌تر‭ ‬می‌شد‭ ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬طیاره‌ها‭ ‬سلاح‌هایی‭ ‬حمل‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬شهری‭ ‬بسیار‭ ‬دقیق‭ ‬هستند‭. ‬مساعی‭ ‬طیاره‌های‭ ‬باری‭ ‬ما‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬مشتاقم‭ ‬طیارات‭ ‬کامل،‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬هوایی‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬خلبانان‭ ‬ما‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬باشد،‭ ‬تهیه‭ ‬کنم‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬میخواهم‭ ‬نهادهایی‭ ‬برای‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬تکنیشن‌ها‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬تمام‭ ‬زیربناها‭ ‬ایجاد‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬تکتیکی‭ ‬و‭ ‬تعلیمی‭ ‬جهش‭ ‬بزرگی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

یونیپاث‭: ‬آموزش‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬چقدر‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد؟‭ ‬

آموزش‭ ‬رکن‭ ‬فقرات‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬قوه‭ ‬هوایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬شکست‭ ‬دشمن‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬قبلی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سلاح‌های‭ ‬مدرن‭ ‬است‭. ‬آماده‭ ‬کردن‭ ‬یک‭ ‬خلبان‭ ‬مجرب،‭ ‬مهمترین‭ ‬رکن‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬عملیات‌های‭ ‬قبلی‭ ‬فقدان‭ ‬آموزش‭ ‬مساعی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬تعلیم‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬با‭ ‬بقیه‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬بسیار‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬پروسه‭ ‬تعلیم‭ ‬یک‭ ‬خلبان،‭ ‬انجینیر‭ ‬و‭ ‬تکنیشن‭ ‬مدت‭ ‬زیادی‭ ‬طول‭ ‬می‌کشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پول‭ ‬زیادی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬ما‭ ‬همیشه‭ ‬بر‭ ‬جنبه‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬متمرکز‭ ‬هستیم‭. ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬قرارداد‭ ‬جدید‭ ‬امضا‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهیم‭. ‬خلبانان‭ ‬F-16‭ ‬ما‭ ‬مثالی‭ ‬خوب‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬هستند‭. ‬آنها‭ ‬تحت‭ ‬آموزش‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭ ‬تا‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سطوح‭ ‬قابل‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬خلبانان‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برسانند‭. ‬آنها‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬ملحق‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬حملات‭ ‬هوایی‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬مشکلات‭ ‬امنیتی‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیماتی‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬دشوار‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬متوقف‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬ما‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭: ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬انگلستان‭ ‬و‭ ‬پاکستان‭ ‬منتقل‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬پروژہ‌‌‌‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬مرکز‭ ‬آموزش‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬برنامه‭ ‬آموزشی‭ ‬برای‭ ‬خلبانان‭ ‬داریم‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬کنیم‭ ‬آمادگی‭ ‬فزیکی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کنند‭. ‬من‭ ‬خودم‭ ‬شخصاً‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬ورزش‭ ‬می‌کنم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬الگو‭ ‬باشم‭. ‬ما‭ ‬برای‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬قوماندانی،‭ ‬جمنازيوم‌های‭ ‬متوسطی‭ ‬تهیه‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬امکانات‭ ‬پایینتر‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬استندرد‭ ‬هستند‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬جمنازيوم‌ها‭ ‬را‭ ‬ارتقاء‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬ورزش‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬شیوه‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬روال‭ ‬خسته‭ ‬کننده،‭ ‬ترویج‭ ‬دهیم‭.‬

یونیپاث‭: ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬چه‭ ‬نقشی‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬ایفا‭ ‬کرده‭ ‬است؟

در‭ ‬اینجا‭ ‬چند‭ ‬آمار‭ ‬مختصر‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬دستاوردهای‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬جون‭ ‬2014‭ ‬تا‭ ‬جون‭ ‬2015،‭ ‬مأموریت‌هایی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‌ایم‭ ‬که‭ ‬انجام‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬برابر‭ ‬ما‭ ‬هستند‭ ‬تقریباً‭ ‬غیرممکن‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬15‭,‬000‭ ‬تن‭ ‬تجهیزات‭ ‬نظامی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سلاح،‭ ‬مهمات‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬جنگی‭ ‬بوده‌ایم‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬اقلام‭ ‬اضطراری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مناطق‭ ‬محاصره‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬زمینی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬جنگ‭ ‬مختل‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬انداخته‌ایم‭. ‬ما‭ ‬1‭,‬000‭ ‬راکت‭ ‬هلفایر‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬برخورد‭ ‬بالا‭ ‬شلیک‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬جت‌های‭ ‬جنگنده‭ ‬سوخو‭ ‬4‭,‬000‭ ‬بمب‭ ‬انداخته‌ایم‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬ما‭ ‬325‭,‬000‭ ‬سرباز‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بغداد‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬نبرد‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬پایگاه‭ ‬هوایی‭ ‬الاسد‭ ‬و‭ ‬اسپایکر‭ ‬منتقل‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬2‭,‬000‭ ‬مأموریت‭ ‬شناسایی‭ ‬انجام‭ ‬داده‌ایم‭. ‬ما‭ ‬ماهها‭ ‬تجهیزاتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬تصفیه‭ ‬خانه‭ ‬نفت‭ ‬بیجی‭ ‬می‌انداختیم‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬داعش‭ ‬محاصره‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬مواضع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭. ‬اینها‭ ‬دستاوردهایی‭ ‬عالی‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬مانند‭ ‬ما‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬متوسطی‭ ‬دارد‭. ‬بدون‭ ‬مساعی‭ ‬ما،‭ ‬داعش‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬اینها‭ ‬پیشروی‭ ‬کرده‭ ‬بود‭.‬

یونیپاث‭: ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬دیگر‭ ‬چه‭ ‬نقش‌هایی‭ ‬را‭ ‬ایفا‭ ‬کرده‭ ‬است؟

بنا‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬جلالت‭ ‬مآب‭ ‬نخستوزیر‭ ‬حیدر‭ ‬العبادی،‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬بر‭ ‬مساعدت‌های‭ ‬بشردوستانه‭ ‬تأکید‭ ‬دارد،‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬بسیار‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬هوایی‭ ‬صدها‭ ‬تن‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬طبی‭ ‬برای‭ ‬ایزدیان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کوه‌های‭ ‬سنجار‭ ‬تحت‭ ‬محاصره‭ ‬بودند،‭ ‬انجام‭ ‬دادیم‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬مساعدت‌های‭ ‬بشردوستان‌های‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شهر‭ ‬آمرلی‭ ‬فرستادیم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬جنگی‭ ‬شدید‭ ‬مواجه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جاده‭ ‬دسترسی‭ ‬نداشت‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬باشندگان‭ ‬رمادی‭ ‬و‭ ‬هیت‭ ‬انداختیم‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬غیرنظامیان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حدیثه‭ ‬و‭ ‬البغدادی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬درگیری‌های‭ ‬شدید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شهرها‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬منتقل‭ ‬کردیم؛‭ ‬افراد‭ ‬زخمی‭ ‬و‭ ‬بیمار‭ ‬به‭ ‬شفاخانه‌ها‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬آرام‭ ‬منتقل‭ ‬شدند‭.‬

یونیپاث‭: ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬متباقی‭ ‬را‭ ‬شرح‭ ‬دهید‭.‬

مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬مواجه‭ ‬هستیم‭ ‬مختص‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬کل‭ ‬کشور‭ ‬مربوط‭ ‬است‭. ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬غیرقابل‭ ‬تخمین‭ ‬بودن‭ ‬قیمت‭ ‬نفت‭ ‬تأثیر‭ ‬زیادی‭ ‬بر‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬بر‭ ‬سه‭ ‬رکن‭ ‬استوار‭ ‬است‭: ‬پول،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬زمان‭. ‬در‭ ‬عمل‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬عنصر‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬بالای‭ ‬ما‭ ‬تأثیر‭ ‬می‌گذارند‭. ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬بودیجه‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬غیرممکن‭ ‬است‭ ‬بتوان‭ ‬تعلیم‭ ‬خلبان‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬زیربناها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عجله‭ ‬انجام‭ ‬داد‭. ‬ملت‭ ‬سعی‭ ‬وسیعی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬سرمایه‌گذاری‌ها‭ ‬در‭ ‬پروژہ‌های‭ ‬مهم‭ ‬دیگر‭ ‬مانند‭ ‬ایجاد‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬نیز‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬مشکل‭ ‬اقتصادی،‭ ‬مشکل‭ ‬اصلی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬قوه‭ ‬هوایی‭ ‬با‭ ‬عملکرد‭ ‬کامل‭ ‬است‭. ‬

یونیپاث‭: ‬چگونه‭ ‬می‌توانید‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬را‭ ‬یونت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬کاهش‭ ‬دهید؟

من‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬یک‭ ‬افسر‭ ‬نظامی‭ ‬مسلکی،‭ ‬هیچ‭ ‬علاقه‌ای‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬سیاستمداران‭ ‬می‌گویند‭ ‬ندارم‭ ‬زیرا‭ ‬آنها‭ ‬وظایف‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬دارند‭. ‬تنها‭ ‬وظیفه‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬قوه‭ ‬هوایی‭ ‬ملی‭ ‬ایجاد‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬دفاع‭ ‬باشد‭. ‬من‭ ‬برای‭ ‬انتخاب‭ ‬خلبانان‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬و‭ ‬قومی‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬نگاه‭ ‬نمی‌کنم‭. ‬ما‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقرراتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انتخاب‭ ‬خلبانان‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬صرفاً‭ ‬بر‭ ‬آمادگی‭ ‬فزیکی،‭ ‬معاینات‭ ‬طبی‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬علمی‭ ‬عالی‭ ‬تأکید‭ ‬دارد‭. ‬سیاست‭ ‬ما‭ ‬هرگونه‭ ‬مداخله‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬انتخاب‭ ‬خلبان‭ ‬را‭ ‬به‌شدت‭ ‬ممنوع‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬انتخاب‭ ‬قومی‭-‬فرقه‌ای‭ ‬باور‭ ‬ندارم‭. ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬هوایی‭ ‬یک‭ ‬کار‭ ‬مسلکی‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬افرادی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬مهارت‌ها‭ ‬و‭ ‬نگرش‌های‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فردی‭ ‬داشته‭ ‬باشند؛‭ ‬بنابراین،‭ ‬امکان‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬قوه‭ ‬هوایی‭ ‬قدرتمند‭ ‬و‭ ‬خلبانان‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬با‭ ‬ذهنیت‭ ‬قومی‭-‬فرقه‌ای‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬سیاست‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬وفاداری‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬خلبانانی‭ ‬که‭ ‬نماینده‭ ‬همه‭ ‬گروه‌های‭ ‬عراقی‭ ‬باشند،‭ ‬اتکا‭ ‬دارد‭. ‬

یونیپاث‭: ‬در‭ ‬آخر‭ ‬آیا‭ ‬حرف‭ ‬دیگری‭ ‬برای‭ ‬خوانندگان‭ ‬دارید؟

من‭ ‬از‭ ‬مشارکت‭ ‬برادرانمان‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬متحدان‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬که‭ ‬دائماً‭ ‬به‭ ‬حملات‭ ‬هوایی‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬می‌پردازند‭ ‬بسیار‭ ‬خرسند‭ ‬هستم‭. ‬نمی‌خواهم‭ ‬نامی‭ ‬از‭ ‬کسی‭ ‬ببرم،‭ ‬اما‭ ‬اکثر‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬هستند‭. ‬کار‭ ‬گروهی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬منطقوی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پیشرفت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬این‭ ‬مساعی،‭ ‬وضعیت‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬بدتر‭ ‬می‌شد‭. ‬همچنین‭ ‬میخواهم‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬عزیز‭ ‬عراق‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭. ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬فرزندان‭ ‬شما‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬همکاری‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬گوش‭ ‬آنها‭ ‬جهت‭ ‬ارائه‭ ‬معلومات‭ ‬باارزش‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬شکست‭ ‬داعش‭ ‬باشیم‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬همه‭ ‬اختلاف‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬بگذاریم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬همکاری‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬عراق‭ ‬امن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬بسازیم‭. ‬ما‭ ‬هیچ‭ ‬چاره‌ای‭ ‬جز‭ ‬پیروزی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تروریستان‭ ‬نداریم‭. ‬من‭ ‬مطمئن‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬عراق‭ ‬پیروز‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬مردمانی‭ ‬مقاوم،‭ ‬شجاع‭ ‬و‭ ‬صادق‭ ‬هستیم‭.‬