حفاظت از ساحل

ادمریل‭ ‬علی‭ ‬علی،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬ساحلی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مسلکی‭ ‬سازی‭ ‬و‭ ‬افتخار‭ ‬هدایت‭ ‬می‌کند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

استماع سخنان‭ ‬ادمریل‭ ‬علی‭ ‬حسین‭ ‬علی‭ ‬قومانده‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬دفاع‭ ‬ساحلی،‭ ‬کلمات‭ ‬شاعر‭ ‬بزرگ‭ ‬عراقی‭ ‬مظفر‭ ‬النواب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شاهکار‭ ‬رئیس‭ ‬کشتی‌بان‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬می‭ ‬آورد‭. ‬کلمات‭ ‬وی‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬ایمان‭ ‬عمیق‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬تکرار‭ ‬می‌کرد‭:‬

‭”‬می‌دانم‭ ‬که‭ ‬رئیس‭ ‬کشتی‌بان‌ها‭ ‬هرگز‭ ‬عرشه‭ ‬کشتی‭ ‬جنگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬نمی‌کند
رئیس‭ ‬هیچ‭ ‬حد‭ ‬و‭ ‬مرزی‭ ‬ندارد‭ ‬جز‭ ‬محدوده‭ ‬سایر‭ ‬کشتی‌ها‭
او‭ ‬وفادارترین‭ ‬کشتی‌بان‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬روزهای‭ ‬خوب‭ ‬گذشته‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌کند‬
چه‭ ‬کسی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬قیمت‭ ‬یکسال‭ ‬امواج‭ ‬بلند‭ ‬در‭ ‬بحرهای‭ ‬کوچک‭ ‬را‭ ‬تخمین‭ ‬بزند‭.”‬

ادمریل علی علی، قوای بحری و دفاع ساحلی

ادمریل علی علی، قوای بحری و دفاع ساحلی

ادمریل‭ ‬علی‭ ‬صاحب‭ ‬منصبی‭ ‬شجاع‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رفتار‭ ‬بحر‭ ‬را‭ ‬می‌داند‭ ‬و‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬مصئون‭ ‬گروهش‭ ‬به‭ ‬ساحل‭ ‬نجات‭ ‬است‭. ‬ماموریت‭ ‬او‭ ‬پیچده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬نحوه‭ ‬انتخاب‭ ‬مردان‭ ‬واجد‭ ‬صلاحیت‭ ‬برای‭ ‬ماموریت‭ ‬را‭ ‬بداند،‭ ‬یک‭ ‬رهبر‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬آسان‭ ‬کردن‭ ‬فشارها‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬حساس‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬حل‭ ‬نشده‭ ‬در‭ ‬راه‌های‭ ‬آبی‭ ‬درایت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬انبار‭ ‬باروت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬جرقه‭ ‬کوچکی‭ ‬برای‭ ‬انفجار‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬ادمریل‭ ‬علی،‭ ‬فروتن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬شریف‭ ‬آرامی‭ ‬است،‭ ‬یقیننا‭ ‬افسری‭ ‬از‭ ‬مکتب‭ ‬قدیم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬رهبری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اعتماد‭ ‬عراقی‌ها‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬چشمان‭ ‬مراقب‭ ‬زیربناهای‭ ‬حیاتی‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬باشد‭: ‬یعنی‭ ‬ترمینل‌های‭ ‬عمده‭ ‬تصدیر‭ ‬نفت‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬بنادر‭ ‬تجارتی‭ ‬عراق‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سال‌ها‭ ‬خدمت،‭ ‬ادمریل‭ ‬طرح‌ریزی‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬2015‭ ‬قوماندانی‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جانشین‭ ‬خود‭ ‬بدهد‭. ‬قبل‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کار،‭ ‬با‭ ‬یونیپاث‭ ‬درباره‭ ‬فلسفه‭ ‬رھبريت‭ ‬گفتگو‭ ‬کرد‭:‬

‭”‬رھبريت‭ ‬هنر‭ ‬مدیریت‭ ‬پرسونل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مهمترین‭ ‬وظیفه‭ ‬رهبر،‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬رتبه‭ ‬و‭ ‬سابقه‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬همزمان‭ ‬ساختن‭ ‬وی‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬عناصر‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬است‭. ‬رهبر‭ ‬نباید‭ ‬هرگز‭ ‬انکشاف‭ ‬مهارت‌های‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مطالعه‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬جدید‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬کند‭. ‬اگر‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬بخواهد‭ ‬قوه‭ ‬ممانعتی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تهدیدات‭ ‬خارجی‭ ‬باشد‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬حیاتی‭ ‬است‭. ‬برعلاوه،‭ ‬باید‭ ‬پل‭ ‬میان‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬دوستی‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ایجاد‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬درباره‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬جدید‭ ‬برای‭ ‬سربازان‭ ‬معلومات‭ ‬کسب‭ ‬کنیم‭.”‬

ادمریل‭ ‬علی‭ ‬توانست‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬صدمه‭ ‬شدید‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬خلیج،‭ ‬از‭ ‬صفر‭ ‬بازسازی‭ ‬کند‭. ‬امروز‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬عراق،‭ ‬یک‭ ‬ناوگانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬آبی‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬کشتی‌های‭ ‬جدید‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حین‭ ‬محاوره‭ ‬با‭ ‬یونیپاث،‭ ‬ادمریل‭ ‬علی‭ ‬مکررا‭ ‬بر‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬قوا‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬جنبه‭ ‬ای‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬ساحت‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬مسلکی‭ ‬دانست‭: ‬

‭”‬دانستن‭ ‬اینکه‭ ‬نحوه‭ ‬ساخت‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬ایجاد‭ ‬سایر‭ ‬قوه‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬دشوارتر‭ ‬است،‭ ‬یک‭ ‬راز‭ ‬نیست‭. ‬ساخت‭ ‬کشتی‭ ‬زمان‭ ‬طولانی‭ ‬می‌برد‭ ‬و‭ ‬مصارف‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬بودیجه‭ ‬عراق‭ ‬سنگین‭ ‬است‭. ‬و‭ ‬اگر‭ ‬شرایط‭ ‬مالی‭ ‬به‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬اجازه‭ ‬تملک‭ ‬کشتی‌های‭ ‬جدید‭ ‬بدهد،‭ ‬سالها‭ ‬وقت‭ ‬برای‭ ‬تجمیع‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬گروه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬رسیدن‭ ‬وسایط‭ ‬جدید‭ ‬لازم‭ ‬است‭. ‬بااینحال‭ ‬و‭ ‬علیرغم‭ ‬همه‭ ‬مشکلات،‭ ‬ما‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬امضای‭ ‬یک‭ ‬قرارداد‭ ‬جدید‭ ‬برای‭ ‬پرزه‭ ‬جات‭ ‬بحری‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬مختلف‭ ‬هستیم‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬ما‭ ‬کشتی‌هایی‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬ایتالیا‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬مداومت‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬ماموریت‭ ‬کافی‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬علاقه‭ ‬مندیم‭ ‬تا‭ ‬ناوگان‭ ‬را‭ ‬افزايش‭ ‬دهیم‭ ‬تا‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬هدایت‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬آبی‭ ‬ملی،‭ ‬ترمینل‌های‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬بنادر‭ ‬تجارتی‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬کار‭ ‬موثر‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬کمتر‭ ‬بر‭ ‬قوای‭ ‬موجود‭ ‬فعلی‭ ‬باشیم‭.” ‬

وی‭ ‬می‌افزاید‭: “‬ما‭ ‬سعی‭ ‬داریم‭ ‬تا‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬بروزرسانی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مسلح‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬سلاح‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬متنوع‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬بر‭ ‬تعلیم‭ ‬تمرکز‭ ‬داریم‭. ‬ما‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیماتی‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬آکادمی‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬برای‭ ‬مطالعات‭ ‬بحری‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬افسران‭ ‬و‭ ‬ضابطان‭ ‬کندک‭ ‬را‭ ‬تعلیم‭ ‬می‌دهد‭. ‬همچنین‭ ‬ما‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬افسران‭ ‬و‭ ‬سربازان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬می‌فرستیم‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬کشتی‌های‭ ‬جدید‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬شوند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن،‭ ‬ما‭ ‬افسران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کالج‭ ‬جنگ‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬مکاتب‭ ‬بحری‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬متحده‭ ‬پادشاهی‭ ‬روان‭ ‬می‌کنیم‭. ‬

‭”‬ما‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬روابط‭ ‬خوب‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬کشورهای‭ ‬همسايه‭ ‬مخصوصا‭ ‬کویت،‭ ‬نقطه‭ ‬عطفی‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬تمرینات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بحرین،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عمان‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود،‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کند‭. ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬عراق‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬وقایع‭ ‬بالاترین‭ ‬امتیازات‭ ‬را‭ ‬کسب‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬بشخصه‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کانفرانس‭ ‬های‭ ‬بحری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬غربی‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود،‭ ‬حضور‭ ‬می‌یابم‭ ‬و‭ ‬درباره‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬قوای‭ ‬بحری‌مان‭ ‬مطلب‭ ‬ارایه‭ ‬می‌دهم‭. ‬بسیار‭ ‬خوشحال‭ ‬می‌شوم‭ ‬که‭ ‬می‌بینم‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬متصل‭ ‬است‭.‬

ادمریل‭ ‬گفت‭: “‬ما‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬اقتصاد‭ ‬بحرانی‭ ‬و‭ ‬زیربناهای‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬راه‌های‭ ‬آبی‭ ‬منطقوی‭ ‬محافظت‭ ‬کنیم‭. ‬این‭ ‬ساحات‭ ‬ترافیک‭ ‬سنگین‭ ‬دارند‭ ‬بشمول‭ ‬قايق‌های‭ ‬ماهیگیری،‭ ‬کشتی‌های‭ ‬باری‭ ‬تجارتی‭ ‬و‭ ‬قايق‌های‭ ‬کوچک‭ ‬که‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬منطقه‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬راه‌های‭ ‬آبی‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬متعددی‭ ‬رنج‭ ‬برده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قاطعیت‭ ‬و‭ ‬استندردهای‭ ‬مسلکی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬پرسونل‭ ‬بحری‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭ ‬زیرا‭ ‬هر‭ ‬اشتباه‭ ‬و‭ ‬سوءمحاسب‌های‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬فاجعه‌ای‭ ‬ملی‭ ‬بدل‭ ‬شود‭. ‬

‭”‬بصره،‭ ‬الامیه‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬ترمینل‌های‭ ‬نفتی،‭ ‬خون‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬اقتصاد‭ ‬عراق‭ ‬هستند‭. ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬۹۰‭ ‬فیصد‭ ‬نفت‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬ترمینل‌ها‭ ‬تصدیر‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬محافظت‭ ‬کنیم‭. ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬دو‭ ‬نوع‭ ‬محافظت‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬می‌کند‭: ‬محافظت‭ ‬نقطوی‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬سرحدی‭. ‬محافظت‭ ‬نقطوی‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ترمینل‌ها‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد،‭ ‬محافظت‭ ‬سرحدی‭ ‬یعنی‭ ‬گزمه‭ ‬در‭ ‬آبها‭ ‬در‭ ‬شعاع‭ ‬محدود‭ ‬حول‭ ‬ترمینال‌ها‭. ‬ما‭ ‬مقررات‭ ‬سفت‭ ‬و‭ ‬سختی‭ ‬برای‭ ‬ممانعت‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬قايق‌های‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬کشتی‌های‭ ‬غیرمجاز‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬داریم‭. ‬ما‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬شرایط‭ ‬اضطراری‭ ‬در‭ ‬بالاترین‭ ‬درجه‭ ‬هشدار‭ ‬باقی‭ ‬می‌مانیم‭ ‬اما‭ ‬ماهیت‭ ‬سخت‭ ‬راه‌های‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬اشتباهاتی‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬قايق‌های‭ ‬ماهیگیری‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬درک‭ ‬می‌کنیم‭. ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬جان‭ ‬افراد‭ ‬معصوم‭ ‬ما‭ ‬تا‭ ‬همه‭ ‬گزینه‌ها‭ ‬ختم‭ ‬نشده‭ ‬باشند‭ ‬از‭ ‬قوه‭ ‬مرگبار‭ ‬مستفید‭ ‬نمی‌شویم‭.”‬

دانایی‭ ‬ادمریل‭ ‬علی‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬روابط‭ ‬خوب‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬مساعدت‭ ‬می‌کند‭. ‬و‭ ‬اکراه‭ ‬وی‭ ‬از‭ ‬گرفتار‭ ‬كردن‭ ‬ماهی‌گیران‭ ‬معصوم‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬آبهای‭ ‬ملی‭ ‬گم‭ ‬شده‭ ‬باشند‭ ‬از‭ ‬طوفان‌های‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬که‭ ‬یکبار‭ ‬باعث‭ ‬شعله‌ور‭ ‬شدن‭ ‬خشم‭ ‬عراقی‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬همسايگان‭ ‬شد،‭ ‬جلوگیری‭ ‬کرده‭ ‬است‭:‬

‭”‬شاید‭ ‬همکاری‭ ‬منطقوی‭ ‬میان‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬برادر‭ ‬از‭ ‬روابط‭ ‬خوب‭ ‬میان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬آغاز‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سطوح‭ ‬سیاسی‭ ‬بسط‭ ‬یابد‭. ‬متعاقب‭ ‬سرنگونی‭ ‬حکومت‭ ‬قبلی،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عرب‭ ‬قايق‌های‭ ‬سریع‭ ‬برای‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬عراق‭ ‬تامین‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬سنگ‭ ‬تهداب‭ ‬بازسازی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ما‭ ‬شد‭. ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬ملاقات‌های‭ ‬مکرر‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬وقایع‭ ‬بحری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬روابط‭ ‬میان‭ ‬کشورهای‭ ‬مشارکت‭ ‬کننده‭ ‬منجر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بعضی‭ ‬اوقات‭ ‬ما‭ ‬مزایای‭ ‬را‭ ‬سریعا‭ ‬مشاهده‭ ‬نمی‌کنید‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬مزایا‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬ظاهر‭ ‬می‌شوند‭. ‬قوی‌ترین‭ ‬رابطه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬داریم‭ ‬دوستی‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬محافظان‭ ‬ساحلی‭ ‬کویت‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬پروتکل‭ ‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬تحویل‭ ‬دادن‭ ‬قايق‌های‭ ‬ماهیگیری‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬آبی‭ ‬ملی‭ ‬رد‭ ‬می‌شوند،‭ ‬مساعدت‭ ‬می‌کند‭. ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬آنها‭ ‬گرفتار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬استنطاق‭ ‬می‌شدند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬جنجال‭ ‬درست‭ ‬می‌کرد‭. ‬این‭ ‬پروتکل‭ ‬به‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬کویت‭ ‬انعطاف‭ ‬می‌دهد‭ ‬تا‭ ‬قايق‌های‭ ‬ماهیگیری‭ ‬عراقی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گزمه‭ ‬های‭ ‬ما‭ ‬تحویل‭ ‬دهد‭. ‬در‭ ‬عوض‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬همین‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬می‌کنیم‭. ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬رسانه‭ ‬نمی‌بینیم‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬برخورد‭ ‬بد‭ ‬با‭ ‬ماهی‌گیران‭ ‬صحبت‭ ‬شود‭. ‬همچنین‭ ‬ما‭ ‬تعلیم‭ ‬دوجانبه‭ ‬با‭ ‬کویتی‌ها‭ ‬برگزار‭ ‬می‌کنیم‭. ‬رابطه‭ ‬مثبت‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬کویت‭ ‬باعث‭ ‬تقویت‭ ‬رابط‭ ‬کلی‭ ‬با‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬شده‭ ‬است‭.”‬

تشویش‭ ‬ادمریل‭ ‬درباره‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬عراق‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬غم‌خواری‭ ‬وی‭ ‬برای‭ ‬سربازان‭ ‬و‭ ‬تجهيزات‭ ‬آنها‭ ‬ظاهر‭ ‬می‌شود‭:‬

‭”‬بزرگ‌ترین‭ ‬مشکل‭ ‬فاصله‭ ‬میان‭ ‬ساحه‭ ‬ماموریت‭ ‬و‭ ‬پایگاه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬فرسودگی‭ ‬انجن‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬در‭ ‬سرحد‭ ‬و‭ ‬خستگی‭ ‬قوا‭ ‬می‌شود‭. ‬بدلیل‭ ‬ضروریات‭ ‬مسافرت‭ ‬طولانی،‭ ‬افراد‭ ‬تازه‭ ‬گروه،‭ ‬خلاصه‭ ‬راپور‭ ‬امنیتی‭ ‬سریع‭ ‬از‭ ‬گروه‌هایی‭ ‬که‭ ‬ترک‭ ‬می‌کنند‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬نمی‌کنند‭. ‬این‭ ‬جابجایی‭ ‬مداوم‭ ‬باعث‭ ‬تقاضای‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬ومراقبت‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬اشتبنی‭ ‬می‌شود‭. ‬مشکلات‭ ‬حل‭ ‬نشده‭ ‬سرحدی‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬همسايه‭ ‬توسط‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬پروسس‭ ‬می‌شوند‭ ‬اما‭ ‬هرگز‭ ‬مانع‭ ‬ماموریت‭ ‬ما‭ ‬نمی‌شوند‭. ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬ذکر‭ ‬کردم‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬روابط‭ ‬مفید‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬همسایه‭ ‬مستفید‭ ‬می‌شود‭. ‬ما‭ ‬بر‭ ‬روابط‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬هدایت‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬روزانه‭ ‬خود‭ ‬اتکا‭ ‬داریم‭.”‬

از‭ ‬وی‭ ‬خواسته‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬قوماندان‭ ‬آتی‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬پيغامی‭ ‬بدهد،‭ ‬ادمریل‭ ‬پاسخ‭ ‬داد‭: ‬

‭”‬احساس‭ ‬رضایت‭ ‬دارم‭ ‬زیرا‭ ‬منحیث‭ ‬قومانده‭ ‬قوه‭ ‬بحری‭ ‬ماموریت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬مکمل‭ ‬کرده‌ام‭ ‬و‭ ‬انشاالله‭ ‬برای‭ ‬خدماتم‭ ‬توسط‭ ‬مردان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬به‭ ‬نیکی‭ ‬یاد‭ ‬می‌شوم‭. ‬همچنین‭ ‬می‌خواهم‭ ‬توصیه‭ ‬فروتنانه‭ ‬به‭ ‬رهبرانی‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬منصب‭ ‬پرافتخار‭ ‬را‭ ‬تحویل‭ ‬می‌گیرند‭. ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬آموزش‭ ‬درباره‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬جهاد‭ ‬و‭ ‬آخرین‭ ‬تکنالوژی‌ها‭ ‬تمرکز‭ ‬کنند‭. ‬باید‭ ‬بر‭ ‬تعلیم‭ ‬تاکید‭ ‬کنند‭: ‬صرفنظر‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬سلاح‭ ‬ما‭ ‬چقدر‭ ‬پیشرفته‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬تعلیم‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬مداوم،‭ ‬سلاح‭ ‬بی‭ ‬فایده‭ ‬است‭. ‬توصیه‭ ‬من‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬تعلیم‭ ‬است،‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬مطالعه،‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬حفظ‭ ‬مهارت‌های‭ ‬فعلی‭ ‬و‭ ‬فرصت‭ ‬کافی‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬سربازان‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬تجارب‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬بعد‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬مسلکی‭ ‬بودن‭.”‬