رهبری با افتخار

جنرال‭ ‬ریاض‭ ‬جلال‭ ‬توفیق،‭ ‬وحدت‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬را‭ ‬تشریح‭ ‬می‌کند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

جنرال ریاض جلال توفیق

جنرال ریاض جلال توفیق

علیرغم زمانبندی‭ ‬مصروف‭ ‬با‭ ‬افسران‭ ‬ارکان‭ ‬و‭ ‬ملاقات‭ ‬از‭ ‬یونت‌های‭ ‬جبهه‭ ‬مقدم،‭ ‬جنرال‭ ‬ریاض‭ ‬جلال‭ ‬توفیق،‭ ‬قوماندان‭ ‬عراقی‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬با‭ ‬سخاوت‭ ‬برای‭ ‬گپ‭ ‬زدن‭ ‬با‭ ‬یونیپاث‭ ‬وقت‭ ‬صرف‭ ‬کرد‭. ‬جنرال‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پذیرش‭ ‬قوماندانی‭ ‬عملیات‌های‭ ‬نینوا‭ ‬در‭ ‬2008‭ ‬مشهوریت‭ ‬عام‭ ‬وسیعی‭ ‬کسب‭ ‬کرد‭. ‬جنرال‭ ‬ریاض‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬قوماندانی‭ ‬فرقه‭ ‬زرهدار‭ ‬9‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬رصافه‭ ‬مشهور‭ ‬شد‭. ‬ستاره‭ ‬اقبال‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نظم‭ ‬قوای‭ ‬تحت‭ ‬امرش‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬مناسب‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬ساکنان‭ ‬موصل،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬ام‭ ‬الربیان‭ ‬نزدیک‭ ‬باشندگان‭ ‬موصل‭ ‬درخشید‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مبارزه‭ ‬بزرگ‭ ‬با‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی،‭ ‬ولایت‭ ‬شاهد‭ ‬بهبود‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬امنیتی‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬هرگز‭ ‬در‭ ‬توقیف‭ ‬مظنونان‭ ‬تروریست‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬قبیله‭ ‬بوده‌اند‭ ‬تردید‭ ‬نکرد‭. ‬مردم‭ ‬به‭ ‬وی‭ ‬احترام‭ ‬می‌گذارند‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬شجاعت‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬تحسین‭ ‬می‌کنند‭. ‬در‭ ‬عراق‭ ‬افسران‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کالج‭ ‬های‭ ‬نظامی‭ ‬ملی‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬می‌شوند‭ ‬عموما‭ ‬از‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬موقعیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬بدست‭ ‬می‭ ‬آورند،‭ ‬احترام‭ ‬بالاتری‭ ‬کسب‭ ‬می‌کنند‭. ‬چنین‭ ‬افسرانی‭ ‬توسط‭ ‬نمبر‭ ‬صنف،‭ ‬ساحه‭ ‬مسلکی‭ ‬و‭ ‬رفاقت‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬هم‭ ‬صنفان‭ ‬خود‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شوند‭. ‬

یونیپاث‭: ‬برایمان‭ ‬از‭ ‬تحصیلات‭ ‬و‭ ‬سیر‭ ‬شغلی‭ ‬خود‭ ‬بگویید

من‭ ‬از‭ ‬صنف‭ ‬نمبر‭ ‬53‭ ‬کالج‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬1973‭ ‬با‭ ‬لیسانس‭ ‬علوم‭ ‬نظامی‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬شدم‭. ‬در‭ ‬1985‭ ‬مجددا‭ ‬وارد‭ ‬کالج‭ ‬جنگ‭ ‬صنف‭ ‬نمبر‭ ‬50‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬ماستری‭ ‬در‭ ‬علوم‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کردم‭. ‬بعلاوه‭ ‬برای‭ ‬تحصیلات‭ ‬عالی‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬کالج‭ ‬بکر‭ ‬صنف‭ ‬نمبر‭ ‬8‭ ‬حضور‭ ‬یافتم‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬نظامی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬تحصیلی‭ ‬انجام‭ ‬دادم‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬شخصیت‭ ‬های‭ ‬مطرح‭ ‬نظامی‭ ‬علوم‭ ‬نظامی‭ ‬آموختم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬سیر‭ ‬نظامی‭ ‬من‭ ‬مساعدت‭ ‬کردند‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلی‭ ‬از‭ ‬کالج‭ ‬جنگ،‭ ‬سمت‌های‭ ‬متعددی‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬داشته‌ام‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‭ ‬قوماندانی‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬رو‭ ‬پذیرفته‌ام‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2003‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬طرح‌ریزی‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬معینیت‭ ‬قوماندان‭ ‬ارتقا‭ ‬یافتم‭. ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انتصاب‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬رصافه‭ ‬و‭ ‬فرقه‭ ‬زرهدار‭ ‬9‭ ‬منحیث‭ ‬معینیت‭ ‬قومانده‭ ‬به‭ ‬بغداد‭ ‬منتقل‭ ‬شدم‭. ‬

یونیپاث‭: ‬منحیث‭ ‬قومانده‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬چه‭ ‬افتخارات‭ ‬مهمی‭ ‬را‭ ‬کسب‭ ‬کرده‌اید؟

قومانده‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬بودن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬بحرانی‭ ‬افتخار‭ ‬بسیار‭ ‬بزرگی‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬اعتماد‭ ‬رهبران‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬صلاحیت‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬بودن‭ ‬خود‭ ‬بسیار‭ ‬تشکر‭ ‬می‌کنم‭. ‬انشالله،‭ ‬من‭ ‬سپر‭ ‬محکمی‌خواهم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬رویاهای‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬می‌شکند‭. ‬شکی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬آشوب‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬صلاح‌الدین‭ ‬تاثیر‭ ‬بدی‭ ‬بر‭ ‬روحیه‭ ‬اردو‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬دو‭ ‬دستگی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬یونت‌های‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬سامان‭ ‬دهی‭ ‬مجدد،‭ ‬تجهیز‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬متمرکز‭ ‬دارند‭. ‬من‭ ‬رهبری‭ ‬را‭ ‬سامان‭ ‬دهی‭ ‬مجدد‭ ‬دادم‭ ‬تا‭ ‬وحدت‭ ‬قوماندانیت‭ ‬و‭ ‬کنترول‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬صحنه‭ ‬تضمین‭ ‬شود‭. ‬همچنین‭ ‬دستور‭ ‬مجدد‭ ‬عملیات‌های‭ ‬آزادسازی‭ ‬نینوا‭ ‬را‭ ‬دادم‭ ‬تا‭ ‬آمادگی‭ ‬قوا،‭ ‬بهبود‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬تکتیکی‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬روحیه‭ ‬برای‭ ‬عملیات‌ها‭ ‬تضمین‭ ‬شود‭. ‬شخصا‭ ‬طرح‌ریزی‭ ‬فضای‭ ‬نبرد‭ ‬را‭ ‬هدایت‭ ‬می‌کنم‭ ‬و‭ ‬محاربه‭ ‬برای‭ ‬آزادسازی‭ ‬صلاح‌الدین،‭ ‬بیجی،‭ ‬سامرا،‭ ‬المعتصم،‭ ‬العلم‭ ‬و‭ ‬حمیران‭ ‬را‭ ‬قوماندانی‭ ‬می‌کنم‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬انبار،‭ ‬نبرد‭ ‬سینجار،‭ ‬زنکوره،‭ ‬البغدادی‭ ‬و‭ ‬حدیثه‭ ‬مشارکت‭ ‬داشتم‭. ‬

یونیپاث‭: ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬چه‭ ‬قدم‌های‭ ‬دیگری‭ ‬برداشته‭ ‬اید؟

یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬وظایف‭ ‬فعلي‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬افزایش‭ ‬آمادگی‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬کمیته‌ایی‭ ‬بشمول‭ ‬افسران‭ ‬ماهر‭ ‬برای‭ ‬تفتیش‭ ‬دوره‭ ‬ای‭ ‬یونت‌ها‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تضمین‭ ‬آمادگی‭ ‬روحی‭ ‬و‭ ‬تکتیکی‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬در‭ ‬تعليم‭ ‬و‭ ‬تربيه‭ ‬قوا‭ ‬با‭ ‬دوکتورین‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجارب‭ ‬نظامی‭ ‬پیشرفته‭ ‬مانند‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭ ‬مشارکت‭ ‬دارم‭. ‬همچنین‭ ‬سربازان‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬به‭ ‬ادامه‭ ‬آموزش‭ ‬می‌کنم‭ ‬زیرا‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬تهدیدات‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تجهيزات‭ ‬بطور‭ ‬موثر‭ ‬مستفید‭ ‬شود‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬جدی‭ ‬بازسازی‭ ‬این‭ ‬آمادگی‭ ‬تکتیکی‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اکثر‭ ‬این‭ ‬یونت‌ها‭ ‬بطور‭ ‬مداوم‭ ‬در‭ ‬جبهه‌های‭ ‬مقدم‭ ‬درگیری‭ ‬هستند‭. ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬وضعیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور،‭ ‬گاهی‭ ‬دریافت‭ ‬سلاح‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬اشتبنی‭ ‬دشوار‭ ‬است‭. ‬علیرغم‭ ‬این‭ ‬مشکلات،‭ ‬پیشرفت‭ ‬بزرگی‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

یونیپاث‭: ‬پروسه‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬ارزیابی‭ ‬افسران‭ ‬میدانی‭ ‬چیست؟

شک‭ ‬ندارم‭ ‬که‭ ‬کیفیت‭ ‬قوماندان،‭ ‬کلید‭ ‬القای‭ ‬شجاعت‭ ‬در‭ ‬یونت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬قوماندان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حسب‭ ‬ارزیابی‌های‭ ‬نظامی‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌کنم‭. ‬اول،‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬موقعیت‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬تجربه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬دوم،‭ ‬شهرت‭ ‬قومانده‭ ‬و‭ ‬درستکاری‭ ‬او‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬هیچ‭ ‬شکی‭ ‬درباره‭ ‬فساد‭ ‬نباید‭ ‬باشد‭. ‬سوم،‭ ‬یک‭ ‬قومانده‭ ‬باید‭ ‬شجاع‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬همراه‭ ‬سربازان‭ ‬خود‭ ‬بجنگد‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬پوسته‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬نکند‭. ‬چهارم،‭ ‬باید‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬جذابیت‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬محبت‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬بین‭ ‬سربازان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬پنجم،‭ ‬باید‭ ‬مسلکی‭ ‬باشد،‭ ‬تحمل‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬منحیث‭ ‬افسر‭ ‬عراقی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سوگندی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬اخذ‭ ‬درجه‭ ‬خورده‭ ‬است‭ ‬وفادار‭ ‬باشد‭. ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬وفادار‭ ‬باشد‭. ‬این‌ها‭ ‬صلاحیت‌های‭ ‬یک‭ ‬قومانده‭ ‬مطلوب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سربازان‭ ‬را‭ ‬مفتخر‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬آخرین‭ ‬قطره‭ ‬خون‭ ‬خود‭ ‬بجنگند‭. ‬

یونیپاث‭: ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬عراق‭ ‬پیروزی‌های‭ ‬زیادی‭ ‬داشته‌اند‭. ‬آیا‭ ‬داستان‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬مدنظر‭ ‬دارید؟‭ ‬

جنگجویان‭ ‬شجاع‭ ‬ما‭ ‬داستان‌های‭ ‬قهرمانی‭ ‬بسیاری‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬جان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬برای‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬برادران‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬فدا‭ ‬کرده‌اند‭. ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬می‌ترسم‭ ‬قدر‭ ‬دیگران‭ ‬را‭ ‬پایین‭ ‬بیاورم‭ ‬از‭ ‬داستان‭ ‬مشخصی‭ ‬نام‭ ‬نمی‌برم‭. ‬این‭ ‬داستان‌ها‭ ‬همگی‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬عزیز‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬همگی‭ ‬مانند‭ ‬فرزندان‭ ‬من‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬نمی‌توانم‭ ‬یک‭ ‬فرزند‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬دیگری‭ ‬ترجیح‭ ‬دهم‭. ‬من‭ ‬جزئیات‭ ‬را‭ ‬قلبا‭ ‬می‌دانم‭ ‬و‭ ‬انشالله‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬عراقی‌ها‭ ‬و‭ ‬دنیا‭ ‬درباره‭ ‬داستان‌های‭ ‬پرافتخار‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬خواهند‭ ‬شنید‭. ‬

یونیپاث‭: ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬قبایل‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬چگونه‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنند؟

مساعی‭ ‬عظیمی‭ ‬میان‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬قبایل‭ ‬و‭ ‬داوطلبانی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬بزرگ‭ ‬ما‭ ‬هست‭. ‬صرفا‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬سلاح‭ ‬دست‭ ‬گرفته‭ ‬اند‭ ‬را‭ ‬منظور‭ ‬ندارم‭ ‬بلکه‭ ‬همه‭ ‬عراقی‌ها‭ ‬افتخارآفرین‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شكست‭ ‬دادن‭ ‬این‭ ‬تهدید‭ ‬علیه‭ ‬انسانیت‭ ‬مساعدت‭ ‬کرده‌اند‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬دارم‭. ‬مثال‌های‭ ‬متعددی‭ ‬از‭ ‬فرقه‌های‭ ‬عراقی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬داعش‭ ‬و‭ ‬آزاد‭ ‬کردن‭ ‬شهرهای‌مان‭ ‬متحد‭ ‬شده‌اند‭. ‬نقش‭ ‬قبایل‭ ‬افتخارآفرین‭ ‬در‭ ‬انبار،‭ ‬صلاح‌الدین‭ ‬و‭ ‬موصل‭ ‬باعث‭ ‬غرور‭ ‬هر‭ ‬عراقی‭ ‬است‭. ‬منحیث‭ ‬قومانده‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬قبایل‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬داوطلبان‭ ‬عراقی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬برادران‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ایستاده‭ ‬اند،‭ ‬درود‭ ‬می‌فرستم‭. ‬

یونیپاث‭: ‬آیا‭ ‬قوای‭ ‬شما‭ ‬مقرراتی‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬اموال‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬پاک‭ ‬سازی‭ ‬شهرها‭ ‬دارند؟

یقیننا،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬جزیی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وظیفه‌اش‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬نبردی‭ ‬به‭ ‬سربازان‭ ‬توصیه‭ ‬می‌کنم‭. ‬ولسوالی‌ها،‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬روستاهای‭ ‬متعددی‭ ‬توسط‭ ‬داعش‭ ‬صدمه‭ ‬دیده‌اند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزادسازی‭ ‬توسط‭ ‬ما،‭ ‬به‭ ‬برقراری‭ ‬خدمات‭ ‬ضروری‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ساکنان‭ ‬آن‭ ‬مساعدت‭ ‬می‌رسانیم‭. ‬مثال‌ها‭ ‬شامل‭ ‬ولسوالی‭ ‬المعتصم‭ ‬در‭ ‬صلاح‌الدین‭ ‬و‭ ‬ولسوالی‭ ‬البغدادی‭ ‬در‭ ‬انبار‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬راستی‭ ‬نمی‌توانم‭ ‬احساسات‭ ‬را‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزادسازی‭ ‬شهرها‭ ‬از‭ ‬داعش‭ ‬تشریح‭ ‬کنم‭. ‬مردم‭ ‬سرخوش‌اند‭ ‬و‭ ‬اشک‭ ‬شوق‭ ‬می‌ریزند‭. ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬وقایع‭ ‬وحشتناک‭ ‬و‭ ‬قتل‭ ‬و‭ ‬کشتار‭ ‬و‭ ‬بیجاشدگی‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬ما‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬تصور‭ ‬ذهن‭ ‬انسان‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬با‭ ‬آغوش‭ ‬گرم‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬خوش‭ ‬آمد‭ ‬می‌گویند‭ ‬زیرا‭ ‬می‌دانند‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬مدافع‭ ‬آنهاست‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬مانند‭ ‬قوه‭ ‬تاریکی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حیات‭ ‬و‭ ‬اموال‭ ‬را‭ ‬تخريب‭ ‬می‌کند‭. ‬

یونیپاث‭: ‬توصیه‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬افسران‭ ‬جوان‭ ‬که‭ ‬رهبران‭ ‬فردا‭ ‬خواهند‭ ‬بود،‭ ‬چیست؟

به‭ ‬افسران‭ ‬توصیه‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬ابتدا‭ ‬باید‭ ‬محافظ‭ ‬حرمت‭ ‬درجه‌های‭ ‬خود‭ ‬باشند‭. ‬استخدام‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬یعنی‭ ‬فداکاری‭ ‬بزرگ‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ملت‭. ‬دوم‭ ‬اینکه‭ ‬باید‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬وفادار‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬و‭ ‬موضع‭ ‬گیری‭ ‬سیاسی‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬کنند‭. ‬سوم،‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬سربازان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جنبه‌های‭ ‬بشری‭ ‬مراقبت‭ ‬کنند،‭ ‬باید‭ ‬منحیث‭ ‬پدران‭ ‬و‭ ‬برادران‭ ‬سربازان‭ ‬خود‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬یقین‭ ‬حاصل‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬ضروریات‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬غذا‭ ‬تامین‭ ‬شود‭. ‬چهارم،‭ ‬تعليم،‭ ‬تعليم‭ ‬و‭ ‬تعليم‭. ‬نمی‌توانم‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬کافی‭ ‬اهمیت‭ ‬تعليم‭ ‬را‭ ‬متذکر‭ ‬شوم‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬قابلیت‭ ‬سربازان‭ ‬در‭ ‬آموزش،‭ ‬تناسب‭ ‬اندام‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬را‭ ‬افزايش‭ ‬می‌دهد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬پیشرفته‭ ‬برسند‭. ‬پنجم،‭ ‬باید‭ ‬مثال‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬سربازان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬تناسب‭ ‬اندام،‭ ‬شجاعت‭ ‬و‭ ‬تحمل‭ ‬نظامی‭ ‬باشند‭. ‬ششم،‭ ‬باید‭ ‬وارد‭ ‬رقابت‭ ‬قهرمانانه‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬همتایان‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬سطوح‭ ‬بالاتر‭ ‬مهارت‭ ‬سعی‭ ‬کنند‭.‬

یونیپاث‭: ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬فرقه‌گرا‭ ‬وصف‭ ‬می‌کنند‭. ‬به‭ ‬آنها‭ ‬چه‭ ‬جوابی‭ ‬می‌دهید؟

متاسفانه‭ ‬بعضی‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنند‭ ‬بذر‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬بکارند‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تضعیف‭ ‬کنند‭. ‬هرچند،‭ ‬این‭ ‬مساعی‭ ‬آشکار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬عراقی‌ها‭ ‬تماما‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬راپورها‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬عراقی‌ها‭ ‬برای‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬مصممتر‭ ‬شوند‭. ‬می‌خواهم‭ ‬اضافه‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬عراقی‌ها‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬قوای‭ ‬امنيتی،‭ ‬پولیس،‭ ‬پولیس‭ ‬ملی،‭ ‬عملیات‌های‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬قبایل‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬ملت‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬می‌جنگند‭. ‬بعضی‭ ‬اوقات‭ ‬می‭ ‬بینیم‭ ‬که‭ ‬یونت‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جبهه‭ ‬منفرد‭ ‬یا‭ ‬نبرد‭ ‬خاصی‭ ‬درگیر‭ ‬هستند‭. ‬آنها‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬می‌دانند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬دشمن‭ ‬مشترک‭ ‬می‌جنگند‭ ‬که‭ ‬سعی‭ ‬می‌کند‭ ‬وحدت‭ ‬انها‭ ‬را‭ ‬بشکند‭ ‬و‭ ‬انسانیت‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تخريب‭ ‬کند‭. ‬ما‭ ‬نقشه‭ ‬راه‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬ملت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خون‭ ‬خود‭ ‬ترسیم‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬اجداد‭ ‬ما‭ ‬مهد‭ ‬تمدن‭ ‬را‭ ‬ساخته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬دنیای‭ ‬متمدن‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تروریستان‭ ‬دفاع‭ ‬می‌کنیم‭.‬