تسلط بر نفس در بحران

رهبری‭ ‬نظامی‭ ‬یک‭ ‬هنر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پذیرش‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬معضلات‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬رهبران‭ ‬بزرگ‭ ‬از‭ ‬قابلیت‭ ‬های‭ ‬منحصر‭ ‬بفرد‭ ‬مانند‭ ‬بینش،‭ ‬هوشمندی‭ ‬و‭ ‬شجاعت‭ ‬برخوردارند‭. ‬برید‭  ‬جنرال‭  ‬جاسم‭ ‬احمد‭ ‬المهندی،‭ ‬قومانده‭ ‬مرکز‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬قطر،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رهبران‭ ‬است‭.‬
برید‭ ‬جنرال‭ ‬مهندی‭ ‬فعالیت‭ ‬نظامی‭ ‬مسلکی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬کالج‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭ ‬سلطنتی‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬آکادمی‭ ‬علوم‭ ‬نظامی‭ ‬ناصر‭ ‬در‭ ‬مصر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬افسر‭ ‬زرهدار‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭. ‬مسلکی‭ ‬گرایی‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬مانورهای‭ ‬چند‭-‬ملیتی‭ ‬مانند‭ ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬باز‭ ‬وحشی‮»‬‭ ‬و‭ ‬اشتراک‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‮»‬‭ ‬مصر‭ ‬کرد‭.‬
جنرال‭ ‬با‭ ‬برگزار‭ ‬کردن‭ ‬مسابقات‭ ‬قهرمانی‭ ‬XV Asiad‭ ‬قطر‭ ‬را‭ ‬مفتخر‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬مسابقات‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2006‭ ‬در‭ ‬ستديوم‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬خلیفه‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬دوحه‭ ‬اولین‭ ‬شهر‭ ‬منطقه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬میزبانی‭ ‬بازی‭ ‬هایی‭ ‬مانند‭ ‬المپیک‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬از‭ ‬استعداد‭ ‬جنرال‭ ‬مهندی‭ ‬بهره‭ ‬گرفت‭.‬
وی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬مسابقات‭ ‬قهرمانی‭ ‬Asiad‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬حوادث‭ ‬ورزشی‭ ‬منطقه‭ ‬محسوب‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬هیچ‭ ‬کشور‭ ‬عربی‭ ‬میزبان‭ ‬آن‭ ‬نشده‭ ‬بود‭. ‬ده‭ ‬ها‭ ‬هزار‭ ‬علاقه‭ ‬مندان‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬شرکت‭ ‬کردند‮»‬‭. ‬‮«‬مرکز‭ ‬ما‭ ‬مسئول‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬همه‭ ‬تاسیسات،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬ها،‭ ‬انکشاف‭ ‬پلان‭ ‬اضطراری‭ ‬و‭ ‬تسهیل‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬لطف‭ ‬خدا‭ ‬همه‭ ‬مساعی‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬های‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬موفقیت‭ ‬همراه‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬کدام‭ ‬حادثه‭ ‬یا‭ ‬مشکل‭ ‬امنیتی‭ ‬نبودیم‮»‬‭.‬
طی‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬مهندی‭ ‬نقش‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬مانور‭ ‬‮«‬باز‭ ‬وحشی‭ ‬4‮»‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬تحسین‭ ‬27‭ ‬کشور‭ ‬اشتراک‭ ‬کننده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬نظامی‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬مسائلی‭ ‬مانند‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬ستديوم‭ ‬ها،‭ ‬سرقت‭ ‬دریایی،‭ ‬سوانح‭ ‬هوایی،‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی،‭ ‬لیکی‭ ‬مواد‭ ‬کیمیاوی‭ ‬و‭ ‬تهدیدات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ریربناهای‭ ‬حیاتی‭ ‬تمرین‭ ‬شد‭.‬
جنرال‭ ‬عقیده‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬مشارکت‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬معضلات‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬قوایی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬شریک‭ ‬مانند‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬پاکستان‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬‮«‬باز‮»‬‭ ‬شرکت‭ ‬کردند‭. ‬شرکت‭ ‬دیگر‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬مانند‭ ‬وزارت‭ ‬کشور،‭ ‬لخویا‭ (‬قوای‭ ‬امنیت‭ ‬داخلی‭ ‬قطر‭) ‬و‭ ‬سرویس‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬نیز‭ ‬مهم‭ ‬بود‭.‬
جنرال‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬منطقه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬مانورهای‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬متحد‭ ‬کردن‭ ‬سیاست‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬تجربیات‭ ‬با‭ ‬اشتراک‭ ‬کنندگان‭ ‬مختلف‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬برخی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬اشتراک‭ ‬کننده‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬موقعیت‭ ‬جغرافیوی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬تجربه‭ ‬فراوانی‭ ‬دارند‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬های‭ ‬دنیای‭ ‬واقعی‭ ‬روبرو‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬دانش‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬میکند‮»‬‭. ‬
‮«‬هیچ‭ ‬ملتی‭ ‬نمیتواند‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬تهدیدهای‭ ‬جاری‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کند‭. ‬همه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬مسلکی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مشاوران‭ ‬متحدان‭ ‬خود‭ ‬ضرورت‭ ‬داریم‭. ‬مشارکت‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬شامل‭ ‬کردن‭ ‬همه‭ ‬کشورهای‭ ‬موثر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فعالیت‭ ‬ها‭ ‬باعث‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬اشتراک‭ ‬کنندگان‭ ‬از‭ ‬مزیت‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬مستفید‭ ‬شوند‮»»‬‭. ‬
برید‭ ‬جنرال‭ ‬صرف‭ ‬مسئول‭ ‬هماهنگ‭ ‬کردن‭ ‬یونت‭ ‬های‭ ‬نظامی‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬یونت‭ ‬های‭ ‬نظامی‭ ‬قوای‭ ‬همسایه‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬متحدان‭ ‬نیست‭. ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬وظایف‭ ‬وی‭ ‬میتوان‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬اطمینان‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬درباره‭ ‬اینکه‭ ‬تحرکات‭ ‬نظامی،‭ ‬مانورهای‭ ‬سربازان‭ ‬و‭ ‬انفجارهای‭ ‬مداوم‭ ‬خطری‭ ‬ندارد‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬
وی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬محلی‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬موفقیت‭ ‬مانور‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬همکاری‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پروسه‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬شرکت‭ ‬داد‭.‬
مانور‭ ‬‮«‬باز‭ ‬وحشی‭ ‬4‮»‬‭ ‬تحسین‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬قطر،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬علی‭ ‬العطیه،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬شاهین‭ ‬الغانم،‭ ‬رئیس‭ ‬ارکان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬قومانده‭ ‬مانور؛‭ ‬و‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬عبدا‭… ‬جمعان‭ ‬الحمد،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬همکاری‭ ‬،‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬نظامی،‭ ‬را‭ ‬برانگیخت‭.‬
این‭ ‬مانور‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سیمینار‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬رهبر‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬عالی‭ ‬جناب‭ ‬شاهزاده‭ ‬شیخ‭ ‬تمیم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثانی‭ ‬از‭ ‬قطر‭ ‬ختم‭ ‬شد‭. ‬شرکت‭ ‬کنندگان‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬پروسه‭ ‬های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی،‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران،‭ ‬عملیات‭ ‬نجات،‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم،‭ ‬سرقت‭ ‬دریایی،‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬سناریوها‭ ‬پرداختند‭.‬
افسران‭ ‬رزمی‭ ‬و‭ ‬رهبران‭ ‬درباره‭ ‬خسارات‭ ‬جنبی،‭ ‬انسانی‭ ‬یا‭ ‬سخت‭ ‬افزاری،‭ ‬تشویش‭ ‬دارند‭. ‬رهبر‭ ‬موفق‭ ‬کسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬کمترین‭ ‬خسارت‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬دست‭ ‬یابد‭. ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬مهندی‭ ‬مفتخر‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬مانور‭ ‬بزرگی‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬تحمیل‭ ‬خسارت‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬شرکت‭ ‬کننده‭ ‬هدایت‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
پلان‭ ‬گذاری‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جزییاتی‭ ‬که‭ ‬ارزش‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬یونت‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬اجرا‭ ‬کردن‭ ‬دقیق‭ ‬ماموریت‭ ‬ها‭ ‬ثابت‭ ‬شد،‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬