قیام از میان همه بست های نظامی

برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر‭ ‬فاضل‭ ‬ارزوقی‭ ‬شخصیتی‭ ‬محبوب‭ ‬در‭ ‬اردوی‭ ‬عراق‭ ‬می‭ ‬باشد

کارکنان‭ ‬یونیپاث

بنا‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬قدیمی،‭ ‬‮«‬سختی‭ ‬صبر‭ ‬مردان‭ ‬را‭ ‬آزمایش‭ ‬میکند‭.‬‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شکست‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015،‭ ‬عساکر‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬رتبه‭ ‬های‭ ‬نظامی‭ ‬بخاطر‭ ‬شکست‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬وطنشان‭ ‬خلع‭ ‬شدند‭. ‬ولی‭ ‬بطور‭ ‬همزمان،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مبارزانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شکست‭ ‬پدید‭ ‬آمدند‭ ‬قوی‭ ‬تر‭ ‬شدند،‭ ‬چشمان‭ ‬آنها‭ ‬کاملاً‭ ‬مصمم‭ ‬بود،‭ ‬شجاعانه‭ ‬می‭ ‬جنگیدند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬سرزمین‭ ‬و‭ ‬شرف‭ ‬مردم‭ ‬خود‭ ‬دفاع‭ ‬کنند‭. ‬آنها‭ ‬با‭ ‬آرامش‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬اطفالی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬چنگال‭ ‬تروریزم‭ ‬می‭ ‬گریختند‭ ‬لبخند‭ ‬می‭ ‬زدند‭ ‬و‭ ‬نگاهشان‭ ‬به‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬شدید‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬پرجمعیت‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬میان‭ ‬این‭ ‬قهرمانان‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر‭ ‬فاضل‭ ‬ارزوقی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬اخبار‭ ‬تلوزیونی‭ ‬از‭ ‬نبرد‭ ‬برای‭ ‬آزاد‭ ‬سازی‭ ‬شهرها‭ ‬از‭ ‬تروریستان‭ ‬داعش‭ ‬وارد‭ ‬خانه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬قلب‭ ‬های‭ ‬عراقی‭ ‬ها‭ ‬شد‭. ‬او‭ ‬دارای‭ ‬مهربانی‭ ‬فرزندان‭ ‬جنوب،‭ ‬رفتار‭ ‬فرزندان‭ ‬حویجه‭ ‬و‭ ‬روحیه‭ ‬فرزندان‭ ‬عراقی‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬بعضی‭ ‬اوقات‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬تلوزیون‭ ‬با‭ ‬لباس‭ ‬نظامی‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬خطوط‭ ‬مقدم‭ ‬ظاهر‭ ‬می‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سلاح‭ ‬به‭ ‬مواضع‭ ‬داعش‭ ‬فیر‭ ‬می‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬مواقع‭ ‬دیگر،‭ ‬او‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬شدن‭ ‬خاک‭ ‬باد‭ ‬ظاهر‭ ‬می‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬افتاده‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬مطمئن‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬سالم‭ ‬هستند‭.‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر‭ ‬محبوب‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬افسرانش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬قوماندانانش‭ ‬را‭ ‬بدست‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬رؤیای‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬جوانی‭ ‬این‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬عسکری‭ ‬وفادار‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬کشورش‭ ‬باشد‭.‬

او‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬من‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1994‭ ‬وارد‭ ‬حربی‭ ‬سونحی‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رتبه‭ ‬بریدمنی‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬افسر‭ ‬توپخانه‭ ‬در‭ ‬1997‭ ‬فارغ‭ ‬شدم‮»‬‭ ‬‮«‬به‭ ‬تدریج‭ ‬رتبه‭ ‬ام‭ ‬به‭ ‬تورن‭ ‬ارتقاء‭ ‬یافت،‭ ‬ولی‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬اردو‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2003‭ ‬منحل‭ ‬شد‭ ‬کاملاً‭ ‬ناامید‭ ‬شدم‭ ‬چون‭ ‬نمی‭ ‬توانستم‭ ‬تصور‭ ‬کنم‭ ‬چیزی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬عسکر‭ ‬باشم‭. ‬ولی‭ ‬امید‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بازگشت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬کسانی‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اردو‭ ‬برگشت‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬نظامی‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬کردم‭.‬‮»‬

او‭ ‬دوره‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬قوای‭ ‬بین‭ ‬الملل‭-‬عراق‭ ‬گذراند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اردن‭ ‬سفر‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬تعلیم‭ ‬سه‭ ‬ماهه‭ ‬اشتراک‭ ‬کند‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬کندکی‭ ‬اختصاص‭ ‬یافت‭ ‬که‭ ‬محافظ‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2005‭ ‬به‭ ‬کالج‭ ‬ارکان‭ ‬اردو‭ ‬در‭ ‬رستمیه‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬صنف‭ ‬افسران‭ ‬ارکان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تشکیل‭ ‬دوباره‭ ‬اردو‭ ‬ملحق‭ ‬شد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬صنف‭ ‬نمبر‭ ‬69‭ ‬یک‭ ‬صنف‭ ‬ضروری‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬برای‭ ‬افسران‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬ذریعه‭ ‬اتحاد‭ ‬ناتو‭ ‬اشتراک‭ ‬کرد‭.‬

او‭ ‬گفت‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تعلیم‭ ‬با‭ ‬کیفیتی‭ ‬ذریعه‭ ‬تیم‭ ‬ناتو‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم،‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬شورشیان،‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬و‭ ‬پذیرش‭ ‬تحرک‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬ناتو‭ ‬دریافت‭ ‬کردیم‮»‬‭ ‬‮«‬این‭ ‬مکتب‭ ‬ناتو‭ ‬برای‭ ‬اردوی‭ ‬عراق‭ ‬جدید‭ ‬بود،‭ ‬چون‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬قبلاً‭ ‬مکتب‭ ‬انگلیسی‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬می‭ ‬کردند‭.‬‮»‬

این‭ ‬آرزوی‭ ‬او‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬عراق‭ ‬که‭ ‬تازه‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬باشد‭ ‬این‭ ‬قوه‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬مبارزان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رتبه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬دارند‭ ‬انتخاب‭ ‬می‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬قوا‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬تمام‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬عراق‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬تبعیض‭ ‬یا‭ ‬طرفداری‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬کالج‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬به‭ ‬رؤیای‭ ‬خود‭ ‬دست‭ ‬یافت‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬جناحی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2006‭ ‬ملحق‭ ‬شد‭.‬

او‭ ‬گفت‭ ‬‮«‬سال‭ ‬2006‭ ‬شاهد‭ ‬اوج‭ ‬خشونت‭ ‬فرقوی،‭ ‬کشتار‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬هویت‭ ‬و‭ ‬فروپاشی‭ ‬مکمل‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬ساحات‭ ‬کشور‭ ‬بود‮»‬‭ ‬‮«‬ما‭ ‬در‭ ‬گزمه‭ ‬های‭ ‬متعدد‭ ‬برای‭ ‬برقراری‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬دستگیری‭ ‬تروریستان‭ ‬در‭ ‬بیرون‭ ‬گزمه‭ ‬می‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ساعت‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردم‭. ‬ولی‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دادیم‭ ‬باور‭ ‬داشتیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬حس‭ ‬قدرت‭ ‬مشترکی‭ ‬می‭ ‬داد‭. ‬من‭ ‬معتقدم‭ ‬که‭ ‬راز‭ ‬قاطعیت‭ ‬ما‭ ‬تنوع‭ ‬فرقوی‭ ‬و‭ ‬قومی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مان‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬درجه‭ ‬اول‭ ‬همگی‭ ‬عراقی‭ ‬هستیم‭.‬‮»‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬خاطره‭ ‬حیدر‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬مستفید‭ ‬شدن‭ ‬جزوتامش‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬او‭ ‬مدت‭ ‬زیادی‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬مبارزه‭ ‬کرده‭ ‬است‭ – ‬از‭ ‬جمله‭ ‬شورای‭ ‬مجاهدین،‭ ‬القاعده‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬حکومت‭ ‬اسلامی‭ ‬عراق‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬نسبتاً‭ ‬آرام‭ ‬دنبال‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬شکست‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬مسئولیت‭ ‬های‭ ‬امنیتی‭ ‬به‭ ‬مبارزان‭ ‬قبیلوی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬بیداری‭ ‬شناخته‭ ‬می‭ ‬شدند‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬دهشت‭ ‬افکن‭ ‬و‭ ‬تروریستی‭ ‬بصره‭ ‬را‭ ‬کنترول‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬افراد‭ ‬بی‭ ‬گناه‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کشتند،‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬را‭ ‬دزدی‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬ذریعه‭ ‬تهدید‭ ‬و‭ ‬اجبار‭ ‬کنترول‭ ‬می‭ ‬کردند‭. ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬ها‭ ‬حمله‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬زبده‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬اعزام‭ ‬کرد‭.‬

او‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬این‭ ‬حمله‭ ‬سلحشورها‭ ‬اثبات‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬بخش‭ ‬تعلق‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬ملی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مشت‭ ‬آهنی‭ ‬به‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬دارند‭ ‬حمله‭ ‬می‭ ‬کند‮»‬‭ ‬‮«‬نبردهای‭ ‬شدید‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬شهر‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬توانستیم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬شکست‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بصره‭ ‬برقرار‭ ‬کنیم‭. ‬ساکنین‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬غرور‭ ‬و‭ ‬شادی‭ ‬خوش‭ ‬آمد‭ ‬گفتند‭.‬‮»‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر‭ ‬عساکر‭ ‬همکار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬می‭ ‬بیند‭ ‬و‭ ‬فروتنی‭ ‬او‭ ‬روابط‭ ‬نزدیک‭ ‬در‭ ‬رتبه‭ ‬های‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬می‭ ‬دهد‭. ‬آنها‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬دستوراتش‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬شکایت‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬وظایفشان‭ ‬رقابت‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬جانشان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کشورشان‭ ‬می‭ ‬دهند‭. ‬آنها‭ ‬از‭ ‬قومندان‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬فیر‭ ‬اسنایپر‭ ‬و‭ ‬کمین‭ ‬های‭ ‬خائنانه‭ ‬داعش‭ ‬دفاع‭ ‬می‭ ‬کنند‭.‬

راز‭ ‬رابطه‭ ‬نزدیک‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬مبارزان‭ ‬لواء‭ ‬طلایی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬رفتارشان‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬نبرد‭ ‬است‭. ‬رفتار‭ ‬مهربانانه‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬نبردها‭ ‬قلب‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬بدست‭ ‬آورده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬جریان‭ ‬مصروفیت‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬زنجیره‭ ‬قومندانی‭ ‬به‭ ‬اوج‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬او‭ ‬بخاطر‭ ‬اعمال‭ ‬قهرمانانه‭ ‬و‭ ‬دقت‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬وظایفش‭ ‬ارتقاء‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ارتقاء‭ ‬رتبه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬مصروفیت‭ ‬یک‭ ‬مبارز‭ ‬نظامی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬خیلی‭ ‬کند‭ ‬باشد،‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بحران‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬دلیری‭ ‬عساکر‭ ‬آزمایش‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬برتری‭ ‬تشویق‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬دریافت‭ ‬ارتقاء‭ ‬رتبه‭ ‬مکرر‭ ‬بیشتر‭ ‬ممکن‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬درجات‭ ‬او‭ ‬بطور‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬نبرد‭ ‬برای‭ ‬آزاد‭ ‬سازی‭ ‬رمادی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬و‭ ‬2015‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬

او‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬من‭ ‬در‭ ‬جزوتام‭ ‬ICTF‭ [‬قوای‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬عراق‭] ‬برای‭ ‬هشت‭ ‬ماه‭ ‬خدمت‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬جزوتام‭ ‬برگیزده‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬به‭ ‬دستور‭ ‬جنرال‭ [‬طالب‭ ‬شقاطی‭] ‬الکنانی‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬درجه‭ ‬قومندانی‭ ‬غوند‭ ‬دوم‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬ارتقاء‭ ‬یافتم‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬محسوب‭ ‬می‭ ‬شد‭. ‬من‭ ‬تنها‭ ‬قومندان‭ ‬با‭ ‬مهارت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تحصیلات‭ ‬منحصر‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬موقعیت‭ ‬بودم‮»‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نبرد‭ ‬علیه‭ ‬تروریزم‭ ‬نبردی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬عراقی‭ ‬هایی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مبارزه‭ ‬کنند‭ ‬چون‭ ‬تروریزم‭ ‬دشمن‭ ‬جهان‭ ‬متمدن‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

او‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬این‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬نتیجه‭ ‬پر‭ ‬کردن‭ ‬ذهن‭ ‬جوانان‭ ‬با‭ ‬نفرت‭ ‬و‭ ‬تعصب‭ ‬است‭ – ‬ما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬مبارزه‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬افکار‭ ‬مصئون‭ ‬سازیم‮»‬‭ ‬‮«‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬یک‭ ‬گروپ‭ ‬تروریستی‭ ‬با‭ ‬حامیان‭ ‬و‭ ‬تمول‭ ‬کنندگان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬است،‭ ‬نبرد‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬مشارکت‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬معلومات‭ ‬را‭ ‬تبادل‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬در‭ ‬جای‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬جهان‭ ‬بازنگردند‭.‬‮»‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر،‭ ‬جنرال‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الساعدی‭ ‬را‭ ‬نمونه‭ ‬می‭ ‬داند‭ ‬چون‭ ‬او‭ ‬استادش‭ ‬در‭ ‬کالج‭ ‬ارکان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬های‭ ‬بسیاری‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬جنگیده‭ ‬است‭. ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬منحیث‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬استادش‭ ‬یافت‭. ‬همراه‭ ‬همدیگر‭ ‬آنها‭ ‬شهرها‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬شکست‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬داعشی‭ ‬تحمیل‭ ‬کردند‭.‬

در‭ ‬خاتمه،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر‭ ‬درباره‭ ‬قدردانی‭ ‬اش‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬ائتلافی‭ ‬صحبت‭ ‬کرد‭.‬

او‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬من‭ ‬مایلم‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬دوستانم‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬ائتلافی‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬ضد‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬باقی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬قدردانی‭ ‬کنم‮»‬‭ ‬‮«‬مخصوصا‭ ‬مردان‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬آمریکایی‭ ‬نقش‭ ‬کلانی‭ ‬در‭ ‬تشکیل‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬این‭ ‬قوای‭ ‬قوی‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬ابتدا‭ ‬داشته‭ ‬اند‭. ‬علاوه‭ ‬براین‭ ‬حمایه‭ ‬هوایی‭ ‬شگفت‭ ‬انگیزی‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬ائتلافی‭ ‬فراهم‭ ‬کردند‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬اهدافمان‭ ‬در‭ ‬کوتاه‭ ‬ترین‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬تلفات‭ ‬دست‭ ‬یابیم‭. ‬نتایج‭ ‬مشارکت‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراقی‭ ‬قابلیت‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬به‭ ‬اثبات‭ ‬می‭ ‬رسانند‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میادین‭ ‬جنگ‭ ‬نجات‭ ‬می‭ ‬دهند‭ ‬آشکار‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬‮»‬