یمن علیه تروریزم استوار میایستد

کارکنان‭ ‬یونیپاث

دولت مشروع‭ ‬یمن‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬اردوی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬حمله‭ ‬ی‭ ‬حوثیها‭ ‬بر‭ ‬جزوتامها‭ ‬و‭ ‬سازمانهای‭ ‬محاربوی‭ ‬آن‭ ‬تحمیل‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬کلانی‭ ‬مواجه‭ ‬است‭. ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬زید‭ ‬محمود‭ ‬ابراهیم،‭ ‬آتشه‭ ‬نظامی‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬واشنگتون،‭ ‬کاملاً‭ ‬از‭ ‬خطرناک‭ ‬بودن‭ ‬معضلات‭ ‬که‭ ‬ملتش‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجهند‭ ‬آگاه‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬اراده‭ ‬و‭ ‬استقامت‭ ‬مردم‭ ‬یمن‭ ‬موجب‭ ‬بهبود‭ ‬یافتن‭ ‬زخمهای‭ ‬این‭ ‬ملت‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬اردوی‭ ‬یمن‭ ‬قلعه‭ ‬استوار‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬نفوذ‭ ‬همه‭ ‬دشمنان‭ ‬و‭ ‬منازعات‭ ‬باقی‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‭.‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬از‭ ‬اکتوبر‭ ‬2012،‭ ‬اتشه‭ ‬نظامی‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬واشنگتون‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬دارای‭ ‬بست‭ ‬های‭ ‬رسمی‭ ‬متعددی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یمن‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1976‭ ‬منحیث‭ ‬مدیر‭ ‬بخش‭ ‬لوجیستیک‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1979‭ ‬رئیس‭ ‬بخش‭ ‬روابط‭ ‬اقتصادی‭ ‬خارجی‭ ‬مقرر‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬دهه‭ ‬1980،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬عضو‭ ‬ستره‭ ‬محکمه‭ ‬اردو‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬های‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬جرمنی‭ ‬سپری‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬دارای‭ ‬بست‭ ‬های‭ ‬رسمی‭ ‬متعددی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یمن‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1976‭ ‬منحیث‭ ‬مدیر‭ ‬بخش‭ ‬لوجیستیک‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1979‭ ‬رئیس‭ ‬بخش‭ ‬روابط‭ ‬اقتصادی‭ ‬خارجی‭ ‬مقرر‭ ‬شد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬1984‭ ‬از‭ ‬کالج‭ ‬قوماندانی‭ ‬و‭ ‬ارکان‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پوهنتون‭ ‬عدن‭ ‬مدرک‭ ‬اقتصاد‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭.‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬یونیپاث‭ ‬باور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬توانایی‭ ‬مردم‭ ‬یمن‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬موانع‭ ‬و‭ ‬برقراری‭ ‬صلح‭ ‬با‭ ‬بنیان‭ ‬گذاشتن‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬شهروندان‭ ‬برابری‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬میآورد،‭ ‬ابراز‭ ‬کرد‭.‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬گفت‭: “‬معضلات‭ ‬متعددی‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬منطقه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬اشکال‭ ‬مختلفش‭ ‬حاصل‭ ‬میشود‭”. “‬اما‭ ‬در‭ ‬نهایت،‭ ‬اگرچه‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬چهره‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهد،‭ ‬اهداف‭ ‬شوم‭ ‬آن‭ ‬یکی‭ ‬است‭”.‬

خانه‭ ‬های‭ ‬تروریستی

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬توضیح‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬مشکل‭ ‬تروریزم‭ ‬چگونه‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬ایجاد‭ ‬شد‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اتحاد‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬22‭ ‬می‭ ‬1990،‭ ‬تعداد‭ ‬بسیاری‭ ‬تروریست‭ ‬القاعده‭ ‬از‭ ‬افغانستان،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬با‭ ‬کمونیستهای‭ ‬روسی‭ ‬مبارزه‭ ‬میکردند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬آمدند‭. ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬باشنده‭ ‬یمن‭ ‬بودند،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬بقیه‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬عرب‭ ‬مختلفی‭ ‬بودند‭.‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬رهبری‭ ‬سیاسی‭ ‬یمن‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تروریستان‭ ‬استقبال‭ ‬کرد،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬حرکتی‭ ‬تکتیکی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مقامات‭ ‬برای‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬اتحاد‭ ‬یمن‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬سرزمین،‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬تواناییهای‭ ‬مردم‭ ‬یمن‭ ‬بود‭. ‬جنبش‭ ‬سیاسی‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬سابق،‭ ‬علی‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬القاعده‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬میآمدند‭ ‬استفاده‭ ‬میکرد‭.‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬گفت‭: “‬از‭ ‬دهه‭ ‬1990،‭ ‬یمن‭ ‬با‭ ‬معضلات‭ ‬بسیاری‭ ‬مواجه‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بالای‭ ‬واقعیتهای‭ ‬فرهنگی،‭ ‬اجتماعی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬آن‭ ‬تاثیر‭ ‬گذاشت‭”.‬

مارکتینگ‭ ‬آیدیالوژیهای‭ ‬تروریستی

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬گفت‭: ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬عناصر‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬افراطگرایان‭ ‬آیدیالوژیای‭ ‬را‭ ‬پذیرفته‌اند‭ ‬که‭ ‬خواستار‭ ‬تشکیل‭ ‬یک‭ ‬دولت‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬شبه‭ ‬جزیره‭ ‬عربستان‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬رهبران‭ ‬گروپهای‭ ‬تروریستی‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬رهبر‭ ‬رژیم‭ ‬سابق‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬خطرناک،‭ ‬تروریزم‭ ‬مذهبی‭ ‬خونبار‭ ‬ابعاد‭ ‬وسیعتری‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬همه‭ ‬اینها‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬رژیم‭ ‬سابق‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬صالح‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭.‬

اضافه‭ ‬بر‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬مذهب،‭ ‬ظهور‭ ‬افراطگرایی‭ ‬باعث‭ ‬ممنوعیت‭ ‬و‭ ‬مجرمانه‭ ‬دانسته‭ ‬شدن‭ ‬کارهای‭ ‬علمی،‭ ‬فرهنگی،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬علمی‭ ‬بیشماری‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬کارها‭ ‬با‭ ‬توسل‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬حلال‭ (‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬شریعت‭ ‬اسلام‭) ‬و‭ ‬حرام‭ ‬بودن‭ ‬انجام‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬تروریزم‭ ‬وسیع‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬مکان‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬این‭ ‬جنبشهای‭ ‬جنایتکار‭ ‬خونبار‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬رحم‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬گفت،‭ ‬کلان‭ ‬ترین‭ ‬تروریزم،‭ ‬گسترش‭ ‬مخرب‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬ارکان‭ ‬دولت‭ ‬یمن‭ ‬است‭.‬

محو‭ ‬صدمات‭ ‬تروریزم

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ “‬موذیان‭” ‬جنایتکار‭ ‬از‭ ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬آشفتگی‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬تغذیه‭ ‬میکنند‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬این،‭ ‬اقدامات‭ ‬متعددی‭ ‬میتواند‭ ‬با‭ ‬خشک‭ ‬کردن‭ ‬منابع‭ ‬آیدیالوژی‭ ‬افراطگرایانه‭ ‬به‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬کمک‭ ‬کند‭:‬

مبارزه‭ ‬با‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬اشکال‭ ‬آن،‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬ریشه‭ ‬آن‭.‬

ایجاد‭ ‬ستراتیژی‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬سازمانهای‭ ‬افراطی‭ ‬اسلامی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬نابودی‭ ‬بشریت‭ ‬با‭ ‬انکشاف‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬و‭ ‬تحمیل‭ ‬فرهنگی‭ ‬تشنه‭ ‬به‭ ‬خون‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬هیچ‭ ‬ارتباطی‭ ‬با‭ ‬اسلام‭ ‬هستند‭. ‬ماهیت‭ ‬اسلام‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬است‭.‬

ارائه‭ ‬کمکهای‭ ‬مادی،‭ ‬معنوی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬کشورهای‭ ‬فقیر‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬کمبوداتی‭ ‬که‭ ‬شهروندان‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭.‬

پیادهسازی‭ ‬پروگرام‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬اولویتهای‭ ‬جوانان‭ ‬احترام‭ ‬میگذارند‭.‬

اصلاح‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬پروگرام‭ ‬های‭ ‬تعلیمی‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬روحیه‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مردم‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭.‬

ترتیب‭ ‬راه‌حل‌هایی‭ ‬برای‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬بیکاری‭ ‬و‭ ‬فقر‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬جوانان‭.‬

همکاری‭ ‬با‭ ‬معلمان‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬سطوح‭ ‬تحصیلی‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬دادن‭ ‬روحیه‭ ‬عشق،‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬پذیرش‭ ‬دیگران‭ ‬به‭ ‬جوانان‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬ذریعه‭ ‬ایجاد‭ ‬روحیه‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬حسن‭ ‬نیت‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬زندگی،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬علیه‭ ‬کمپاینهای‭ ‬خشونتهای‭ ‬نژادی‭ ‬و‭ ‬فرقوی‭ ‬تقویت‭ ‬میکند‭.‬

در‭ ‬مکاتب‭ ‬و‭ ‬فعالیتهای‭ ‬فوقبرنامه‭ ‬فوق‭ ‬برنامه،‭ ‬آگاهی‭ ‬جوانان‭ ‬از‭ ‬عواقب‭ ‬جدی‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ابزارهای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬میکند‭. ‬بر‭ ‬ارزشهای‭ ‬صلح‭ ‬آمیز‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬داشتن‭ ‬در‭ ‬اسلام‭ ‬تأکید‭ ‬میکند‭.‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬گفت‭: “‬جنبش‭ ‬مردم‭ ‬یمن‭ ‬برای‭ ‬قطع‭ ‬دست‭ ‬تروریزم‭ ‬دست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬خدا‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬دراز‭ ‬کرده‭ ‬است‭”. “‬ریشه‭ ‬کن‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬همه‌گیر‭ ‬به‭ ‬اتحاد‭ ‬همه‭ ‬ملتها،‭ ‬سازمانها‭ ‬و‭ ‬جوامع‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادی‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭:‬

‭”‬دولت‭ ‬یمن‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬جدی‭ ‬برای‭ ‬احیای‭ ‬حکومت‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬یمن‭ ‬کمک‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬بر‭ ‬مشکلات‭ ‬عمده‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬مساعی‭ ‬بازسازی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بشمول‭ ‬محو‭ ‬اثرات‭ ‬مادی،‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬جنگ‭ ‬است،‭ ‬غلبه‭ ‬کند‭. ‬ما‭ ‬قوای‭ ‬دهشت‭ ‬افکن‭ ‬تروریست‭ ‬را‭ ‬شکست‭ ‬خواهیم‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬علیه‭ ‬افراطگرایی‭ ‬متحد‭ ‬خواهیم‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬ریشه‌های‭ ‬فکری،‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬مادی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬خشک‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬اشکال‭ ‬و‭ ‬نمادهای‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببریم‭”.” ‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬گفت‭: “‬من‭ ‬نیز‭ ‬همانند‭ ‬هر‭ ‬شهروند‭ ‬متعهد‭ ‬یمن‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬باورها،‭ ‬فرقه‌ها‭ ‬و‭ ‬رنگهایشان‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬به‭ ‬نابود‭ ‬کردن‭ ‬ویروس‭ ‬خطرناک‭ ‬تروریزم‭ ‬کمک‭ ‬کنند،‭ ‬چی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬داعش‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬یا‭ ‬القاعده‭. ‬یمن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کشورهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بیشترین‭ ‬تهدید‭ ‬مبارزات‭ ‬دهشت‭ ‬افکنانه‭ ‬گروپهای‭ ‬تروریستی‭ ‬مواجه‭ ‬است‭. ‬یمن‭ ‬برای‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تهدید،‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬اعراب‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬بناً،‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬ملتها‭ ‬و‭ ‬مردمان‭ ‬صلح‌دوست،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬آمریکا‭ ‬تشکری‭ ‬میکنیم‭”.‬