حمایت بحرین از عملیات مربوط به مهاجران

کارکنان‭ ‬یونیپاث

از‭ ‬جولای‭ ‬2016،‭ ‬عساکر‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ (‬BDF‭) ‬به‭ ‬همراه‭ ‬بریتانیا‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬رسانی‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاقبری‭ ‬انسان‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬مدیترانه‭ ‬اعزام‭ ‬شده‌اند‭. ‬عساکر‭ ‬گارد‭ ‬پادشاهی‭ ‬BDF‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬موی‭ ‬سفیدان‭ ‬که‭ ‬پروسه‭ ‬عبور‭ ‬خطرناک‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬آفریقا‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬اروپا‭ ‬بیشترین‭ ‬تاثیر‭ ‬را‭ ‬بالای‭ ‬آنها‭ ‬گذاشته‭ ‬است،‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬اند‭.‬

عساکر‭ ‬بحرینی‭ ‬در‭ ‬ماموریت‭ ‬نجات‭ ‬هزاران‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مهاجران‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬ترجمه،‭ ‬مشاوره‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬طبی‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬بریتانیا‭ ‬اشتراک‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬سومین‭ ‬اعزام‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬‮«‬قرارداد‭ ‬همکاری‭ ‬دفاعی‭ ‬2012‮»‬‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬این‭ ‬قرارداد‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تخنیکی‭ ‬منعقد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

‮«‬بحرین‭ ‬مفتخر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬فرصت‭ ‬کمک‭ ‬رسانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬بشری‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬در‭ ‬مدیترانه‭ ‬برخوردار‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬شیخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه،‭ ‬قومندان‭ ‬گارد‭ ‬پادشاهی‭ ‬بحرین‭ ‬است‭. ‬‮«‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نشانهای‭ ‬از‭ ‬فروکش‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬دیده‭ ‬نمیشود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬بحرین‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تخصص‭ ‬آن‭ ‬ضرورت‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬ادامه‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭.‬‮»‬

ناخدا‭ ‬ایمان‭ ‬مبارک‭ ‬آل‭ ‬شیخ،‭ ‬نرس‭ ‬‮«‬خدمات‭ ‬نظامی‭ ‬BDF‮»‬‭ ‬به‭ ‬گروپهای‭ ‬طبی‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬مهاجران‭ ‬عازم‭ ‬اروپا‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬پروسه‭ ‬عبور،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬برای‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬موی‭ ‬سفیدان،‭ ‬‮«‬بسیار‭ ‬دشوار‮»‬‭ ‬بود‭.‬

او‭ ‬افزود‭: ‬‮«‬خوشحالم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬توانستم‭ ‬به‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سپری‭ ‬کردن‭ ‬شرایط‭ ‬دشوار‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬طبی‭ ‬ضرورت‭ ‬داشتند،‭ ‬خدمت‭ ‬کنم‮»‬‭.‬

بسیاری‭ ‬از‭ ‬بیجا‭ ‬شده‭ ‬گان‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬جنگ،‭ ‬فقر‭ ‬شدید‭ ‬و‭ ‬گرسنگی‭ ‬بیرون‭ ‬آمده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬‮«‬قاچاقبران‭ ‬انسان‮»‬‭ ‬که‭ ‬بابت‭ ‬انتقال‭ ‬انسانها‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬مبالغ‭ ‬کلانی‭ ‬به‭ ‬جیب‭ ‬میزنند،‭ ‬افتاده‭ ‬اند‭. ‬قایقهای‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬دائماً‭ ‬دچار‭ ‬کمبود‭ ‬تیل‭ ‬میشود‭ -‬یا‭ ‬اصلاً‭ ‬مناسب‭ ‬سفر‭ ‬بحری‭ ‬نیست‭- ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مهاجران‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬واژگون‭ ‬یا‭ ‬غرق‭ ‬شدن‭ ‬قایقها‭ ‬جان‭ ‬می‭ ‬دهند‭. ‬اعزام‭ ‬عساکر‭ ‬بحرینی‭ ‬مزایای‭  ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬بشری‭ ‬وحشتناک‭ ‬را‭ ‬آشکار‭ ‬میکند‭. ‬
منبع‭: ‬دفتر‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭-‬بحرین