عملیات خاص در اردن

برید‭ ‬جنرال‭ ‬احمد‭ ‬الكعيبر‭ ‬مدیر‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیمی‭ ‬ممتاز‭ ‬اردن

کارکنان‭ ‬یونیپاث

مرکز‭ ‬تعلیمی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… ‬دوم‭ (‬KASOTC‭)‬،‭ ‬در‭ ‬امان،‭ ‬اردن،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معتبرترین‭ ‬مراکز‭ ‬تعلیمی‭ ‬دنیاست‭. ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنالوجی‭ ‬مدرن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬میآیند‭. ‬از‭ ‬زمان‭ ‬تاسیس‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬ستراتيژیک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2009،‭ ‬اردن‭ ‬هدایت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬مسلکی‭ ‬سپرده‭ ‬است‭.‬

پیشینه‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬احمد‭ ‬الكعيبر،‭ ‬مدیر‭ ‬مرکز،‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬است‭: ‬وی‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬های‭ ‬مهمی‭ ‬خدمت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬قابلیتهای‭ ‬اپراتیفی‭ ‬خاص‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬مربی‭ ‬تکتیک‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬مکتب‭ ‬پیاده‭ ‬نظام‭ ‬اردن‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬منحیث‭ ‬معین‭ ‬قومندان‭ ‬مکتب‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬افسر‭ ‬قومندان‭ ‬دفتر‭ ‬مشترک‭ ‬استخبارات‭ ‬کمپ‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬خدمت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬مدیر‭ ‬تعلیمی‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬KASOTC‭ ‬نیز‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬جریان‭ ‬تطبیقات‭ ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‮»‬‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬می‭ ‬2017،‭ ‬جنرال‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬گروپ‭ ‬یونیپاث‭ ‬پذیرایی‭ ‬کرد‭. . ‬او‭ ‬با‭ ‬سخاوتمندی‭ ‬و‭ ‬تواضع‭ ‬خاص‭ ‬مردم‭ ‬اردن،‭ ‬پروگرام‭ ‬های‭ ‬انکشاف‭ ‬مرکز‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬معضلات‭ ‬و‭ ‬اهمیت‭ ‬همکاریهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬را‭ ‬تشریح‭ ‬کرد‭. ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬بحث‭ ‬درباره‭ ‬آرمانهای‭ ‬بلند‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مدیریت‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭:‬

‮«‬کلانترین‭ ‬الگوی‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مدیریت‭ ‬نظامی،‭ ‬جلالت‭ ‬مآب‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… ‬است‭. ‬ملک‭ ‬عبدا‭… ‬پیش‭ ‬از‭ ‬پذیرش‭ ‬مسئولیت‭ ‬پادشاهی‭ ‬اردن،‭ ‬قومندان‭ ‬مستقیم‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ما‭ ‬بود‭. ‬وی‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬دوره‭ ‬مقام‭ ‬قومندانی‭ ‬پیگیر‭ ‬تقویت‭ ‬این‭ ‬سلاح‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬مفهوم‭ ‬اقدام‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬شدن‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬کم‭-‬نظیر‭ ‬هستند‭.‬‮»‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬احمد‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تعلیمهای‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

‮«‬ما‭ ‬احساس‭ ‬غرور‭ ‬میکنیم‭ ‬و‭ ‬دستاورد‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬قدر‭ ‬میدانیم‭. ‬ما‭ ‬اخبار‭ ‬پیروزیهای‭ ‬آنها‭ ‬بر‭ ‬گروپهای‭ ‬داعشی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬دنبال‭ ‬میکنیم‭ ‬و‭ ‬خبر‭ ‬مرگ‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬برادران‭ ‬عراقی‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬در‭ ‬KASOTC‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬اندوهگین‭ ‬میسازد‭.‬

‮«‬ما‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2003‭ ‬مشغول‭ ‬تعلیم‭ ‬دادن‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬عراق‭ ‬بوده‭ ‬ایم‭ ‬ولی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬رویدادهای‭ ‬موصل،‭ ‬بالای‭ ‬تعلیم‭ ‬خاص‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‭ ‬ایم‭. ‬ما‭ ‬بالای‭ ‬تعلیم‭ ‬کیفی‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬سازی‭ ‬قوا‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬جسمی‭ ‬و‭ ‬روانی‭ ‬متمرکز‭ ‬هستیم‭. ‬کارشناسان‭ ‬ورزیده‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬زبده‭ ‬تبدیل‭ ‬میکنند‭. ‬معتبرترین‭ ‬سند‭ ‬این‭ ‬ادعا‭ ‬موفقیت‭ ‬و‭ ‬تمایز‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬نبرد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬شدن‭ ‬تعلیمهای‭ ‬KASOTC‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭.‬‮»‬

موفقیت‭ ‬KASOTC‭ ‬به‭ ‬دیدگاه‭ ‬مدیر‭ ‬درباره‭ ‬آینده‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬مدیر‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬سازگاری‭ ‬با‭ ‬جنگهای‭ ‬مدرن‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭.‬

‮«‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬من‭ ‬حفظ‭ ‬ستراتيژی‭ ‬مرکز‭ ‬است‭. ‬هدف‭ ‬عالیجناب‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… ‬تبدیل‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬به‭ ‬مرکزی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭. ‬جنرال‭ ‬احمد‭ ‬است‭. ‬‮«‬پروگرام‭ ‬من‭ ‬تقویت‭ ‬کیفیت‭ ‬تعلیم‭ ‬مرکز،‭ ‬رعایت‭ ‬تخنیک‭ ‬های‭ ‬تعلیم‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬کیفیت‭ ‬مسلکی‭ ‬خدمات‭ ‬تدارکات‭ ‬ماست‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه،‭ ‬ما‭ ‬مطالعه‭ ‬جامعی‭ ‬درباره‭ ‬عملکرد‭ ‬مرکز‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬گذشته‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬ایم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انکشاف‭ ‬پروگرامی‭ ‬ستراتيژیک‭ ‬برای‭ ‬تبدیل‭ ‬کردن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬مراکز‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬کردن‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬خارجی‭ ‬با‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬تخنیک‭ ‬های‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬هستیم‭.‬‮»‬

KASOTC‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ابداع‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬کارآمد‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تحولات‭ ‬فعالیتهای‭ ‬دهشت‭ ‬افگنانه‭ ‬همگام‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

‮«‬ما‭ ‬دارای‭ ‬یک‭ ‬بخش‭ ‬خاص‭ ‬تحقیق‭ ‬نیز‭ ‬هستیم‭. ‬این‭ ‬بخشها‭ ‬همه‭ ‬رویدادهای‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬بی‭ ‬ثبات‭ ‬ترین‭ ‬منطقه‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬نظارت‭ ‬میکنند‭. ‬من‭ ‬گروپی‭ ‬را‭ ‬مامور‭ ‬رهگیری‭ ‬تکتیکهای‭ ‬تروریستان‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬پروگرام‭ ‬های‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬کرده‭ ‬ام‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬تعلیم‭ ‬مرکز‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬به‭ ‬روزترین‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬دهشت‭ ‬افگنانه‭ ‬سازگار‭ ‬میشود‭.‬‮»‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬احمد‭ ‬از‭ ‬عساکر‭ ‬درخواست‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬‮«‬مسابقه‭ ‬سالانه‭ ‬جنگاوری‮»‬‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬اشتراک‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬مسابقه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬رویدادهای‭ ‬KASOTC‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مسابقه‭ ‬2017‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬گروپ‭ ‬از‭ ‬17‭ ‬کشور‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭.‬

‮«‬این‭ ‬مسابقه‭ ‬فرصتی‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬زبده‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬برای‭ ‬تبادل‭ ‬تجربیات‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬قابلیتهای‭ ‬کشورهای‭ ‬هم‭-‬پیمان‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریسم‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬این‭ ‬مسابقه‭ ‬میدانی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬سنجش‭ ‬میزان‭ ‬آمادگی‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬گروپهای‭ ‬اشتراک‭ ‬کننده،‭ ‬رفع‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬است‭.‬‮»‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬احمد‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬صحبتهای‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬اشرار‭ ‬دنیا‭ ‬برای‭ ‬ترویج‭ ‬نفرت‭ ‬و‭ ‬آدمکشی‭ ‬متحد‭ ‬میشوند،‭ ‬افراد‭ ‬شریف‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬متحد‭ ‬شوند‭.‬

‮«‬شبکه‭ ‬های‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬فرا‭-‬ملیتی‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬شعبه‭ ‬های‭ ‬سازمانهای‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬دنیا‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭. ‬مساعی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬گروپها،‭ ‬بدون‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشت‭ ‬نام‭ ‬آنها،‭ ‬یکپارچه‭ ‬شود‭. ‬همه‭ ‬این‭ ‬گروپها‭ ‬تهدیدی‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬بیگناه‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬جهانی‭ ‬هستند‭. ‬اگر‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬کشورهای‭ ‬همکار‭ ‬بهره‭ ‬نگیریم‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬استخبارات‭ ‬نپردازیم،‭ ‬نمیتوانیم‭ ‬بالای‭ ‬سازمانهای‭ ‬تروریستی‭ ‬تسلط‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم،‭ ‬بخصوص‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سازمانها‭ ‬برای‭ ‬شامل‭ ‬ساختن‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬ارتباطات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بهره‭ ‬میگیرند‭.‬‮»‬

تبادل‭ ‬تجربیات‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬زمینههای‭ ‬همکاری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ذریعه‭ ‬تطبیقاتهای‭ ‬مشترک‭ ‬اصل‭ ‬رهنمای‭ ‬جنرال‭ ‬است‭.‬

بدون‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تطبیقاتها،‭ ‬رزمندگان‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بدون‭ ‬معیار‭ ‬مقایسه،‭ ‬احساس‭ ‬کمبود‭ ‬توانایی‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬نظر‭ ‬جنرال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬تطبیقات‭ ‬عسکر‭ ‬فقط‭ ‬میتواند‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همتای‭ ‬هموطن‭ ‬خود‭ ‬مقایسه‭ ‬کند‭. ‬‮«‬از‭ ‬این‭ ‬رو،‭ ‬تطبیقاتهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تنها‭ ‬فرصت‭ ‬عساکر‭ ‬برای‭ ‬مشاهده‭ ‬قابلیتها‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬اردوهای‭ ‬دیگر‭ ‬است‭.‬

‮«‬اراده‭ ‬عقاب‮»‬‭ ‬تطبیقاتی‭ ‬معتبر‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اشتراک‭ ‬میکنند‭. ‬این‭ ‬تطبیقات‭ ‬آخرین‭ ‬جهش‭ ‬کوانتومی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تقویت‭ ‬قابلیتهای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬اردن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬آن‭ ‬همکاری،‭ ‬دیدار‭ ‬با‭ ‬گروپهای‭ ‬کشورهای‭ ‬اشتراک‭ ‬کننده‭ ‬و‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬تطبیقاتهای‭ ‬مشترک‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬تجربه‭ ‬جنگی‭ ‬عساکر‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬سلاحها‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬میشود‭.‬‮»‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬احمد‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬وقف‭ ‬حفظ‭ ‬موقعیت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬KASOTC‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

‮«‬هدف‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬بهترین‭ ‬باشیم‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت،‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬تکنالوجی،‭ ‬انکشاف‭ ‬قابلیتهای‭ ‬مربیان‭ ‬و‭ ‬فشرده‭ ‬کردن‭ ‬دورههای‭ ‬تعلیم‭ ‬لسان‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬باید‭ ‬مساعی‭ ‬گروپی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭.‬

‮«‬معضل‭ ‬دوم،‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تسلیحات‭ ‬مختلف‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬اسلحه‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬جدیدی‭ ‬معرفی‭ ‬میشود‭. ‬برای‭ ‬سازگار‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تحولات،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬سلاحها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬جدید‭ ‬آشنا‭ ‬شویم‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کاربرد‭ ‬تعلیمی‭ ‬و‭ ‬جنگی‭ ‬سازگار‭ ‬کنیم‭. ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬با‭ ‬سازندگان‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭.‬‮»‬