کمک رسانی به افغانستان

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬افغانستان‭ ‬باید‭ ‬تمرکز‭ ‬خود‭ ‬بالای‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهند

احمد‭ ‬مرید‭ ‬پرتو‭ ‬‭ ‬نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬سابق‭ ‬ملت‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده

عکس‭ ‬ها‭ ‬ذریعه‭ ‬رویترز

احمد مرید پرتو

‮«‬قوای‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‮»‬‭ (‬ANSF‭)‬،‭ ‬با‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬شورشیان،‭ ‬مدافعین‭ ‬کشور‭ ‬محسوب‭ ‬میشوند‭. ‬اردو‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬افغانستان‭ ‬قابلیتهای‭ ‬اپراتیفی‭ ‬و‭ ‬سازمانی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬16‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بهبود‭ ‬چشمگیری‭ ‬بخشیده‭ ‬اند‭. ‬به‭ ‬خصوص،‭ ‬اردوی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تغییر‭ ‬ساختار،‭ ‬پالیسی،‭ ‬تعلیم‭ ‬تجهیزات،‭ ‬ترکیب‭ ‬قومی‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬پیشرفت‭ ‬چشمگیری‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬مساعی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬قوایی‭ ‬پایدار‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬ادامه‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬واقعی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬2009‭ ‬با‭ ‬کوشش‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬اردوی‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬قدرتمند‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬پولیس‭ ‬قوی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭.‬

هدف‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬مساعی‭ ‬تقویت‭ ‬سازمانهای‭ ‬امنیتی‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬چندین‭ ‬دهه‭ ‬جنگ‭ ‬آسیبهای‭ ‬فراوان‭ ‬دیده‭ ‬بودند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬ANSF‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر‭ ‬پیشرفت‭ ‬مطلوبی‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬شرکای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬آن‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬نقایص‭ ‬موجود‭ ‬رسیدگی‭ ‬کنند‭. ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬باید‭ ‬طرز‭ ‬متداوم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬مهم‭ ‬توجه‭ ‬کند‭. ‬وضعیت‭ ‬امنیتی‭ ‬اخیراً‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬طالبان‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬افغانستانی‭ ‬و‭ ‬شهروندان‭ ‬بیگناه‭ ‬دچار‭ ‬پسرفت‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬ائتلاف‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬توجه‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬برای‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬16‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬جانی‭ ‬و‭ ‬مالی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬اهمیت‭ ‬بیشتری‭ ‬دارد‭. ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬فعالیتهای‭ ‬گروپهای‭ ‬دهشت‭ ‬افگن‭ ‬جهانی،‭ ‬مثل‭ ‬القاعده،‭ ‬لشگر‭ ‬طیبه‭ ‬و‭ ‬جنبش‭ ‬اسلامی‭ ‬ازبکستان،‭ ‬امنیت‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬منطقه‭ -‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬کل‭ ‬جهان‭- ‬پیوند‭ ‬خورده‭ ‬است‭. ‬عواقب‭ ‬فعالیتهای‭ ‬این‭ ‬گروپها‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬محدود‭ ‬نمیشود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬نقاط‭ ‬دنیا،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬نیز‭ ‬حس‭ ‬میشود‭.‬

عسکر اردوی ملی افغانستان در حال گزمه در منطقه دند غوری ولایت بغلان.

در‭ ‬جریان‭ ‬16‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬مساعی‭ ‬چشمگیری‭ ‬برای‭ ‬بهسازی‭ ‬قابلیتهای‭ ‬اردوی‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬تداوم‭ ‬فعالیت‭ ‬سازمانهای‭ ‬دهشت‭ ‬افگن،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬دیگر‭ ‬عوامل،‭ ‬ارزیابیهای‭ ‬مختلف‭ ‬درباره‭ ‬پیشرفت‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ (‬ANA‭) ‬را‭ ‬با‭ ‬نتایج‭ ‬گوناگون‭ ‬همراه‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬پیشرفتهای‭ ‬چشمگیر‭ ‬ANSF‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬ها‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬بهسازی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬ها‭ ‬میتوان‭ ‬به‭ ‬توان‭ ‬هوایی،‭ ‬جمعآوری‭ ‬معلومات،‭ ‬قابلیتهای‭ ‬تخلیه‭ ‬هوایی،‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬کلان‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬اراده‭ ‬ANSF‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریستها‭ ‬ضروری‭ ‬است‭.‬

ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬ائتلاف‭ ‬میتوانند‭ ‬اردوی‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬برطرف‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬یاری‭ ‬کنند‭. ‬تصمیم‭ ‬اخیر‭ ‬رئیس‭ ‬جمهوری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬دونالد‭ ‬ترامپ،‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬آمریکایی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬قدمی‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬محسوب‭ ‬میشود‭. ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭ ‬تا‭ ‬معضلات‭ ‬امنیتی‭ ‬را‭ ‬برطرف‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬شورشیان‭ ‬پیروز‭ ‬شود‭.‬

با‭ ‬وجود‭ ‬نواقص‭ ‬ANSF،‭ ‬رتبه‭ ‬مقبولیت‭ ‬عمومی‭ ‬آن‭ -‬به‭ ‬خصوص‭ ‬ANA‭- ‬همچنان‭ ‬بالاست‭. ‬ANA‭ ‬سازمانی‭ ‬محبوب‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬قابلیت‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬مردم‭ ‬است‭.‬

ذریعه‭ ‬تقویت‭ ‬سه‭ ‬رکن‭ ‬اصلی‭ ‬هر‭ ‬اردوی‭ ‬مدرن‭ -‬تهداب،‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬بشری‭- ‬ANA‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2002‭ ‬شاهد‭ ‬پیشرفتهای‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬قوای‭ ‬بشری‭ ‬و‭ ‬استخدام‭ ‬قوای‭ ‬جدید‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬کلانی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تهداب‭ ‬های‭ ‬اردو‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬معضلات‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬آرایش‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬پابرجاست‭. ‬افغانستان‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬شرکای‭ ‬ائتلاف‭ ‬میتواند‭ ‬پیشرفت‭ ‬کند‭.‬

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬دیتاهای‭ ‬موجود،‭ ‬اردوی‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬نوسازی‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬انکشاف‭ ‬چندانی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭. ‬ANA‭ ‬همچنان‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬محسوب‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬نمیتوان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اردوی‭ ‬مجهز‭ ‬با‭ ‬قابلیت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬امنیتی‭ ‬فراوان‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬افغانستان‭ ‬دانست‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬مبارزه‭ ‬شجاعانه‭ ‬و‭ ‬پیگیرانه‭ ‬ANSF‭ ‬با‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬گروپهای‭ ‬دهشت‭ ‬افگن،‭ ‬مانند‭ ‬شبکه‭ ‬حقانی‭ ‬و‭ ‬وابستگان‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬افغانستان،‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬اکمالات‭ ‬روبرو‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬معضلات‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬کمبود‭ ‬تجهیزات‭ ‬کارآیی‭ ‬عملیاتی‭ ‬قوای‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬مختل‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

عساکر اردوی ملی افغانستان در یک پوسته تالاشی در ولایت لوگر.

بخش‭ ‬های‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬افغانستان‭ ‬تنها‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬مجهز‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬آنها‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬جزوتام‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬طالبان‭ ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬کرده­اند‭. ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬پیروزیها‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬نبرد‭ ‬با‭ ‬طالبان،‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬افغانستان‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬افغانستان‭ (‬اردو‭ ‬و‭ ‬پولیس‭) ‬دچار‭ ‬کمبود‭ ‬تعلیم‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬قدیمی‭ ‬و‭ ‬ناکارآمد‭ ‬دوران‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬شوروی‭ ‬استفاده‭ ‬میکنند‭. ‬رفع‭ ‬این‭ ‬کمبودها‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬کارآیی‭ ‬جنگی‭ ‬قوای‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬توجه‭ ‬متداوم‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬ناتو‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬تصمیم‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬ائتلاف‭ ‬برای‭ ‬رساندن‭ ‬تجهیزات‭ ‬پیشرفته‭ ‬به‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬اراده‭ ‬ANSF‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬گروپهای‭ ‬دهشت‭ ‬افگن‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭.‬

در‭ ‬عین‭ ‬حال،‭ ‬ANSF‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬متعددی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬نظارت،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬تربیت‭ ‬شایسته‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬اعزام‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬شورشیان،‭ ‬مواجه‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬نواقص‭ ‬مشکلات‭ ‬فراوانی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬ولایات‭ ‬مختلف‭ ‬افغانستان‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬خستگی‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬باعث‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬بدون‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬کم‭-‬تجربه‭ ‬جایگزین‭ ‬آنها‭ ‬شوند‭. ‬همکاری‭ ‬کشورهای‭ ‬شریک‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬ANSF‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭. ‬تعلیم‭ ‬مناسب‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬احصائیه‭ ‬تلفات‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭. ‬احصائیه‭ ‬تلفات‭ ‬قوای‭ ‬ANA‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬افزایش‭ ‬چشمگیری‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬همین‭ ‬جهت،‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بالای‭ ‬تقویت‭ ‬آمادگی‭ ‬محاربوی،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬مشاوره‭ ‬به‭ ‬پرسونل‭ ‬نظامی‭ ‬افغانستان‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬ظرفیت‭ ‬و‭ ‬قابلیتهای‭ ‬ANSF‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬ائتلاف‭ ‬باید‭ ‬تجهیزات‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬قوای‭ ‬افغانستان‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭.‬‭