مشتاق برای تعلیم

شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‭ ‬17‭ ‬اردن‭ ‬تمرین‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬چند‭-‬ملیتی

مرکز‭ ‬بیابان‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬ابری‭ ‬از‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬غبار،‭ ‬دود‭ ‬و‭ ‬چره‭ ‬فوران‭ ‬کرد‭. ‬طیارات‭ ‬جنگنده‭ ‬F-16‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬هاریرهای‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بمبهای‭ ‬500‭ ‬پوندی‭ ‬با‭ ‬هدایت‭ ‬کننده‭ ‬لیزری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬تروریستان‭ ‬در‭ ‬زمینهای‭ ‬بی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬علف‭ ‬میدان‭ ‬تعلیمی‭ ‬Wadi Shadiya‭ ‬اردن‭ ‬فرو‭ ‬ریختند‭.‬

همزمان‭ ‬با‭ ‬بازگشت‭ ‬طیارات‭ ‬جنگنده‭ ‬به‭ ‬پایگاه،‭ ‬توپچی‭ ‬اردن‭ ‬خطوط‭ ‬دفاعی‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬پیاده‭ ‬میکانیزه‭ ‬مختل‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬صحرای‭ ‬جنوب‭ ‬اردن‭ ‬پیشروی‭ ‬کرد‭. ‬پیاده‭ ‬میکانیزه‭ ‬گروپی‭ ‬چند‭-‬ملیتی‭ ‬شامل‭ ‬قوای‭ ‬اردنی،‭ ‬آمریکایی‭ ‬و‭ ‬ایتالیایی‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬تطبیقات‭ ‬ترکیبی‭ ‬آتش‭ ‬زنده‭ ‬جزو‭ ‬اهداف‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‭ ‬17‮»‬‭ ‬بود‭. ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‭ ‬17‮»‬‭ ‬هفتمین‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬تطبیقات‭ ‬نظامی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬برگزار‭ ‬میشود‭. ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬7‭ ‬تا‭ ‬18‭ ‬می‭ ‬2017‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬7‭,‬000‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬17‭ ‬نقطه‭ ‬اردن‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬می­کند‭.‬

غواصان قوای بحری شاهی اردن در جریان رویداد «شیر در کمین 2017» بیرق کشور خود را به دست دارند.
صاحب منصب آستین سیمونز/قوای بحری ایالات متحده

هدف‭ ‬مشترک‭ ‬آنها‭ ‬دفع‭ ‬حملات‭ ‬قوای‭ ‬غیرعادی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬مشکل‭ ‬می‭ ‬آفرینند‭. ‬ائتلاقی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬شامل‭ ‬قوای‭ ‬زمینی،‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬این‭ ‬ماموریت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اختلافات‭ ‬لسانی،‭ ‬تجهیزاتی،‭ ‬ساختاری‭ ‬و‭ ‬سبک‭ ‬نبرد‭ ‬اجرا‭ ‬کرد‭.‬

دوهم‭ ‬دگروال،‭ ‬مک‭ ‬کارتی،‭ ‬قومندان‭ ‬قول‭ ‬اردو‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬Wadi Shadiya‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬این‭ ‬تطبیقات‭ ‬برای‭ ‬سنجش‭ ‬هماهنگی‭ ‬اپراتیفی‭ ‬بین‭ ‬اردوی‭ ‬آمریکا،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬آمریکا،‭ ‬قوای‭ ‬ایتالیایی‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬کشور‭ ‬میزبان،‭ ‬اردن،‭ ‬بسیار‭ ‬مفید‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬فرصتی‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬قدرت‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬روابط‭ ‬بود‭.‬‮»‬

اهداف‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬متفاوت‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬دشوار‭ ‬بود‭: ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬ماینهای‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬بندر‭ ‬عقبه،‭ ‬ورود‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬کنترول‭ ‬دشمن،‭ ‬فعالیت‭ ‬داکتران‭ ‬اردو‭ ‬در‭ ‬تداوی‭ ‬قربانیان‭ ‬حملات‭ ‬کیمیاوی،‭ ‬فعالیت‭ ‬پولیس‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬سرکوب‭ ‬شورش‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬هلی‌کاپتر‭ ‬جنگی‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬قوا‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬کوهستانی‭.‬

مسائل‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدی‭ -‬با‭ ‬اهمیت‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬سرحد‭ ‬مشترک‭ ‬طولانی‭ ‬اردن‭ ‬با‭ ‬سوریه‭ ‬بحران‭-‬زده‭ ‬در‭ ‬شمال‭- ‬بارها‭ ‬در‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬

‮«‬ما‭ ‬سعی‭ ‬میکنیم‭ ‬تطبیقات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬واقعی‭ ‬اجرا‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬مخاطبان‭ ‬تعلیم‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬واقعی‭ ‬نبرد‭ ‬آشنا‭ ‬شوند‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬الاجرمه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گروپ‭ ‬افسران‭ ‬چند‭-‬ملیتی‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬وی‭ ‬سناریوهای‭ ‬تطبیقات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سایت‭ ‬کمپیوتر‭ ‬نزدیک‭ ‬شهر‭ ‬الزرقاء‭ ‬کنترول‭ ‬میکردند‭.‬

استفاده‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬نرم

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬خشن‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬تهدیدات‭ ‬دیگر‭ ‬کافی‭ ‬نیست،‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬نگاهها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ابزارهای‭ ‬سیاسی،‭ ‬دیپلماتیک‭ ‬و‭ ‬استخباراتی‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬معطوف‭ ‬کرد‭.‬

در‭ ‬سیمینار‭ ‬رهبران‭ ‬ارشد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬محمود‭ ‬فریحات،‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬اردن،‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬قومندانانی‭ ‬از‭ ‬17‭ ‬کشور‭ ‬ضرورت‭ ‬تقویت‭ ‬جوامع‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬جذابیت‭ ‬گروپهایی‭ ‬مانند‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬کردند‭.‬

جنرال‭ ‬فریحات‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬یافتن‭ ‬راهکاری‭ ‬جامع‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬‮«‬تحول‭ ‬بنیادی‮»‬‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬مانند‭ ‬عراق،‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬یمن‭ ‬همکاری‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬راهکار‭ ‬باید‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬پول‭ ‬محروم‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کند‭.‬

هلی‌کاپترهای UH-60 قوای مسلح اردن عملیات تخلیه عساکر را در جریان رویداد آتش زنده در تطبیقات «شیر در کمین» به نمایش گذاشتند.
دوهم ضابط استیون کویین/اردوی ایالات متحده

جنرال‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬جوزف‭ ‬ووتل،‭ ‬قومندان‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬به‭ ‬‮«‬منطقه‭ ‬خاکستری‮»‬‭ ‬که‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬فعالیت‭ ‬نظامیان‭ ‬کشیده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تبلیغات‭ ‬آنلاین‭ ‬در‭ ‬خدمات‭ ‬استخدام‭ ‬تروریستان‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬

‮«‬ما‭ ‬باید‭ ‬راههایی‭ ‬برای‭ ‬رقابت‭ ‬موثرتر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬خاکستری‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬جنرال‭ ‬ووتل‭ ‬به‭ ‬حاضرین‭ ‬در‭ ‬سیمینار‭ ‬گفت‭.‬

برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬هفت‭ ‬ساله‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬طراحان‭ ‬پالیسی‭ ‬تطبیقات‭ ‬به‭ ‬توزیع‭ ‬برگه‭ ‬و‭ ‬پخش‭ ‬پروگرام‭ ‬های‭ ‬رادیویی‭ ‬برای‭ ‬قانع‭ ‬کردن‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬گروپ‭ ‬تروریستی‭ ‬ساختگی‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬‮«‬M9‮»‬‭ ‬پرداختند‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬شبیه‭ ‬سازی‭ ‬کردند‭. ‬گروپی‭ ‬از‭ ‬عساکر‭ ‬اردنی‭ ‬و‭ ‬آمریکایی‭ ‬مطالبی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬واژهها‭ ‬و‭ ‬عکسهای‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬ملا‭ ‬امامان‭ ‬نظامی‭ ‬اردن‭ ‬تهیه‭ ‬کردند‭.‬

محتوای‭ ‬اعلان‭ ‬رادیویی‭ ‬این‭ ‬بود‭: ‬‮«‬شهروندان،‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬بمانید‭. ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬M9‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬منطقه‭ ‬شما‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬حمله‭ ‬هوایی‭ ‬خواهند‭ ‬زد‭. ‬ما‭ ‬میخواهیم‭ ‬امنیت‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬فامیل‭ ‬های‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کنیم‭.‬‮»‬

در‭ ‬مراحل‭ ‬پایانی‭ ‬تطبیقات،‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬شرایط‭ ‬واقعی،‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬هزاران‭ ‬برگه‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬داخل‭ ‬طیاره‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ارتفاع‭ ‬500‭ ‬پایی‭ ‬پرواز‭ ‬میکرد،‭ ‬به‭ ‬پایین‭ ‬ریختند‭.‬

‮«‬هماهنگی‭ ‬عملیاتی‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬الاجرمه‭ ‬است‭. ‬‮«‬قوای‭ ‬عملیاتی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬ملاحظات‭ ‬بشری،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬بگیرند‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬همه‭ ‬عوامل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬فرستادن‭ ‬پیام‭ ‬درست‭ ‬هماهنگ‭ ‬کنیم‭.‬‮»‬

احمد‭ ‬شدیفات،‭ ‬سرپرکمشر‭ ‬اردنی،‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬درسهای‭ ‬فراوانی‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬آماده‭ ‬سازی‭ ‬پیام‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬انتشار‭ ‬انواع‭ ‬مختلف‭ ‬سند‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬گرفتیم‭. ‬تهیه‭ ‬متن‭ ‬و‭ ‬دیزاین‭ ‬برگه‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬ویژگیهای‭ ‬مخاطب‭ ‬هدف‭ ‬انجام‭ ‬بگیرد‭. ‬ما‭ ‬شیوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬لاود‭ ‬اسپیکر‭ ‬را‭ ‬آموختیم‭.‬‮»‬

دویم‭ ‬بریدمن‭ ‬محمد‭ ‬الخوالده،‭ ‬از‭ ‬اردوی‭ ‬اردن،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تطبیقات‭ ‬به‭ ‬اردو‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬پیامهایی‭ ‬موثر‭ ‬تهیه‭ ‬کند‭. ‬‮«‬ما‭ ‬میتوانیم‭ ‬با‭ ‬فرستادن‭ ‬پیام‭ ‬صحیح‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬مصارف‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬کنیم‭.‬‮»‬‭ ‬

هویت‭ ‬چند‭-‬ملیتی

با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬بیشتر‭ ‬شامل‭ ‬قوای‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بود،‭ ‬قوای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬کشور‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تطبیقات‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭. ‬قوایی‭ ‬از‭ ‬بحرین،‭ ‬مصر،‭ ‬عراق،‭ ‬کویت،‭ ‬لبنان،‭ ‬پاکستان،‭ ‬قطر،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تطبیقات‭ ‬اشتراک‭ ‬داشتند‭.‬

سرپرکمشر‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬لبنانی‭ – ‬70‭ ‬عسکر‭ ‬عمدتاً‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭- ‬مهارتهای‭ ‬جنگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صحرای‭ ‬اردن‭ ‬تقویت‭ ‬کردند‭.‬

عمر‭ ‬مجلد،‭ ‬دگروال‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬لبنان‭ ‬و‭ ‬معین‭ ‬قومندان‭ ‬سرپرکمشر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هدایت‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬از‭ ‬کمپ‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬اردن‭ ‬کمک‭ ‬کرد،‭ ‬این‭ ‬تطبیقات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬فرصت‭ ‬تعلیم‭ ‬تخنیکهای‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬نظامیان‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬شیوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سلاحهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬تحسین‭ ‬کرد‭.‬

دگروال‭ ‬مجلد‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬در‭ ‬لبنان‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬پلان‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬پایه‭ ‬برای‭ ‬مداخله‭ ‬داریم‭. ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬ما‭ ‬یاد‭ ‬گرفتیم‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬جنگ‭ ‬منحصر‭ ‬بفرد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬مداخله‭ ‬خاصی‭ ‬دارد‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬امتیازات‭ ‬همکاری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬ستراتیژی‭ ‬هاست‭. ‬ما‭ ‬سه‭ ‬ماموریت‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬قوایمان‭ ‬بسیار‭ ‬سودمند‭ ‬است،‭ ‬انتخاب‭ ‬کردیم‭: ‬محاظفت‭ ‬از‭ ‬سرحدات،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬نجات‭.‬‮»‬

پاکستان‭ ‬افسران‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬برای‭ ‬تطبیقات‭ ‬پست‭ ‬قومندانی،‭ ‬شامل‭ ‬دویم‭ ‬دگروال‭ ‬شاهد‭ ‬عبید،‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اداره‭ ‬مرکزی‭ ‬اردوی‭ ‬پاکستان‭ ‬برای‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬عملکرد‭ ‬جنرالهای‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬تامین‭ ‬کرد‭.‬

دگروال‭ ‬عبید‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬برای‭ ‬من‭ ‬بسیار‭ ‬مفید‭ ‬بود‭ ‬چون‭ ‬مقیاس‭ ‬فعالیت‭ ‬اردوی‭ ‬پاکستان‭ ‬چنین‭ ‬گسترده‭ ‬نیست‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬کشورم،‭ ‬این‭ ‬مفکوره‭ ‬های‭ ‬تازه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬بخواهیم‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬ائتلاف‭ ‬فعالیت‭ ‬کنیم،‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬خواهم‭ ‬گرفت‭.‬‮»‬

تمرین قول اردو 77 بحری اردن برای مقابله با شورش به همراه قوای بحری ایالات متحده در جریان تطبیقات «شیر در کمین».
ضابط بلوک ویتالی روسافسکی/ قوای بحری ایالات متحده

گروپی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬به‭ ‬سرپرستی‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬یاسر‭ ‬المشدنی‭ ‬در‭ ‬پروسه‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬اشتراک‭ ‬داشتند‭. ‬جنرال‭ ‬یاسر‭ ‬بر‭ ‬مشابهت‭ ‬سناریوهای‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬دنیای‭ ‬واقعی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭.‬

جنرال‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬با‭ ‬تخنیک‭ ‬های‭ ‬مفید‭ ‬فراوانی‭ ‬آشنا‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬میتوانیم‭ ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬ببندیم‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬ما‭ ‬تجربه‭ ‬ارزشمند‭ ‬دنیای‭ ‬واقعی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬عملی‭ ‬با‭ ‬تروریزم،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬آوارگان‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬گروپهای‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬ماحول‭ ‬شهری‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬منتقل‭ ‬میکنیم‭. ‬این‭ ‬تجربه‭ ‬بسیار‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬دیگر‭ ‬اشتراک‭ ‬کنندگان‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬‮»‬

دامنه‭ ‬جهانی‭ ‬ائتلاف‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬با‭ ‬پرواز‭ ‬دو‭ ‬طیاره‭ ‬بم‭ ‬انداز‭ ‬B-1B Lancer‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬25‭,‬000‭ ‬کیلومتر‭ ‬از‭ ‬کمپی‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬تا‭ ‬بخشهای‭ ‬تعلیمی‭ ‬اردن‭ ‬پرواز‭ ‬کرده‭ ‬بودند،‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬پرواز‭ ‬بی‭-‬وقفه‭ ‬35‭ ‬ساعت‭ ‬زمان‭ ‬برده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬آن‭ ‬طیارات‭ ‬جنگی‭ ‬چهار‭ ‬نوبت‭ ‬در‭ ‬هوا‭ ‬سوختگیری‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭.‬

‮«‬برای‭ ‬خدمه‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬بم‭ ‬انداز‭ ‬های‭ ‬ما،‭ ‬این‭ ‬تطبیقات‭ ‬فرصتی‭ ‬عالی‭ ‬برای‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬بهتر‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬اپراتیفی‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬توماس‭ ‬آ‭. ‬بوسیه‭ (‬Thomas A‭. ‬Bussiere‭)‬،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬هشتم‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭.‬

آیدیالوجی‭ ‬و‭ ‬مذهب

با‭ ‬غرش‭ ‬تانکها‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬حرکت‭ ‬طیارات‭ ‬جنگی‭ ‬در‭ ‬آسمان،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬فراغت‭ ‬18‭ ‬افسر‭ ‬جوان‭ ‬از‭ ‬آخرین‭ ‬صنف‭ ‬ملا‭ ‬امامان‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬جشن‭ ‬گرفتند‭. ‬این‭ ‬پیام‭ ‬جلالمتاب‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… ‬بن‭ ‬الحسین‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬القا‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬اسلام‭ ‬با‭ ‬افراط‭ ‬گرایی‭ ‬خشن‭ ‬که‭ ‬گروپهایی‭ ‬مانند‭ ‬داعش‭ ‬و‭ ‬القاعده‭ ‬در‭ ‬صدد‭ ‬آن‭ ‬هستند،‭ ‬سازگار‭ ‬نیست‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کالج‭ ‬مطالعات‭ ‬اسلامی‭ ‬شاهزاده‭ ‬حسن‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬صدها‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬فامیل‭ ‬دانش‭ ‬آموختگان‭ ‬شاهد‭ ‬خوشحالی‭ ‬دانش‭ ‬آموختگان‭ ‬ملبس‭ ‬به‭ ‬پیراهن‭ ‬سفید‭ ‬و‭ ‬جاکت‭ ‬آبی‭ ‬با‭ ‬دکمه‭ ‬های‭ ‬طلایی‭ ‬که‭ ‬نشانهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬مافوق‭ ‬دریافت‭ ‬میکردند‭ ‬بودند‭. ‬این‭ ‬کالج‭ ‬اولین‭ ‬موسسه‭ ‬مخصوص‭ ‬تربیت‭ ‬ملاامامان‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬اسلام‭ ‬است‭.‬

‮«‬جنگی‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬ملت‭ ‬ماست،‭ ‬جنگ‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تحصیل،‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬مناسب‭ ‬رهبران‭ ‬و‭ ‬ملاامامان‭ ‬همه‭ ‬پرسونل‭ ‬نظامی‭ ‬ابزارهای‭ ‬پیروز‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬اردوی‭ ‬اردن‭ ‬صابر‭ ‬طاها‭ ‬المهیره‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬است‭.‬

نوبت‭ ‬هشتم‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬در‭ ‬آپریل‭ ‬2018‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬حتی‭ ‬با‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬سوریه،‭ ‬خطر‭ ‬بنیادگرایی‭ ‬خشن‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬منطقه‭ ‬بازخواهد‭ ‬گشت‭. ‬قومندانان‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬خالد‭ ‬شرراه،‭ ‬مدیر‭ ‬هیات‭ ‬تعلیم‭ ‬مشترک‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬را‭ ‬تایید‭ ‬کردند‭. ‬

جنرال‭ ‬خالد‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬شرایط‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬دنیا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬تحریف‭ ‬دین‭ ‬الهی‭ ‬ما‭ ‬مربوط‭ ‬میشود،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬میدارد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬سعی‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬یکپارچه‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬دانش‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬اشکال‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬آن‭ ‬بپردازیم‮»‬‭.‬‭