مسلکیهای سایبری عمان خواستار آگاهی بخشی عمومی شدند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

در‭ ‬پی‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬WannaCry‭ ‬ماه‭ ‬می‭ ‬2017‭ ‬به‭ ‬شفاخانه‭ ‬های‭ ‬بریتانیا‭ -‬که‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬گسترش‭ ‬یافت‭- ‬‮«‬گروپ‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬عاجل‭ ‬کمپیوتری‭ (‬CERT‭)‬‮»‬‭ ‬عمان‭ ‬از‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حملات‭ ‬آماده‭ ‬کنند‭.‬

بدر‭ ‬الصالحی،‭ ‬مدیر‭ ‬عمومی‭ ‬CERT‭ ‬عمان‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬احتمال‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬حملات‭ ‬بیشتری‭ ‬علیه‭ ‬عمان‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭. ‬وایروس‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬نفوذ‭ ‬کردن‭ ‬به‭ ‬کمیپوترها‭ ‬را‭ ‬میتوان‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬سیستمها‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفت‭.‬‮»‬

با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬زیربناهای‭ ‬سایبری‭ ‬عمان‭ ‬آسیبی‭ ‬ندیده‭ ‬است،‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬طرز‭ ‬عاجل‭ ‬ویب‭ ‬سایتها‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬الکترونیکی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬نفوذ‭ ‬احتمالی‭ ‬این‭ ‬وایروس‭ ‬از‭ ‬دسترس‭ ‬خارج‭ ‬کردند‭.‬

محمد‭ ‬نیاز،‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬بخش‭ ‬ریسک‭ ‬و‭ ‬انعطاف‭ ‬کمپنی‭ ‬مشاوره‭ ‬Ernst and Young‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬این‭ ‬وایروس‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬جستجوی‭ ‬انترنت‭ ‬برای‭ ‬یافتن‭ ‬سیستمهای‭ ‬آسیب‭ ‬پذیر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پروسه‭ ‬گسترش‭ ‬این‭ ‬وایروس‭ ‬احتمالاً‭ ‬سرعت‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‮»‬‭.‬

امسال‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬16‭,‬000‭ ‬مورد‭ ‬حمله‭ ‬سایبری‭ ‬به‭ ‬عمان‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬زیربناهای‭ ‬حیاتی‭ ‬ملی‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬حملات‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

ثاقب‭ ‬علی،‭ ‬استاد‭ ‬گروپ‭ ‬سیستمهای‭ ‬معلوماتی‭ ‬پوهنتون‭ ‬سلطان‭ ‬قابوس‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬شدت‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭ ‬چون‭ ‬مهاجمان‭ ‬معمولاً‭ ‬کشورهای‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬را‭ ‬دست‭ ‬کم‭ ‬میگیرند‭. ‬آنها‭ ‬فکر‭ ‬میکنند‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬اهداف‭ ‬بی‭ ‬دفاعی‭ ‬هستند‭ ‬ولی‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬کارهای‭ ‬دفاعی‭ ‬عمان‭ ‬بسیار‭ ‬قدرتمند‭ ‬است‭. ‬افراد‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬صحنه‭ ‬مدیریت‭ ‬دولت‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭. ‬همه‭ ‬عمانیهای‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬مسلکی‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬هستند‭.‬‮»‬

بعضی‭ ‬از‭ ‬تحلیلگران‭ ‬از‭ ‬استفاده‭ ‬‮«‬بی‭ ‬هدف‮»‬‭ ‬جمعیت‭ ‬جوان‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬انترنت‭ ‬و‭ ‬ناآگاهی‭ ‬این‭ ‬قشر‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬خطرها‭ ‬یا‭ ‬عواقب‭ ‬نفوذ‭ ‬باجافزارها‭ ‬ابراز‭ ‬نگرانی‭ ‬کرده‭ ‬اند‭.‬

آرنولد‭ ‬سانتوس‭ ‬از‭ ‬گروپ‭ ‬سیستمهای‭ ‬کالج‭ ‬تکنالوجی‭ ‬نظامی‭ ‬عمان‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬مردم‭ ‬هنوز‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬نفوذ‭ ‬باجافزارها‭ ‬آگاه‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬ناآگاهی‭ ‬از‭ ‬عواقب،‭ ‬معمولاً‭ ‬با‭ ‬وحشت‭ ‬تقاضای‭ ‬مهاجمان‭ ‬را‭ ‬محقق‭ ‬میکنند‮»‬‭.‬

تیم‭ ‬ماریاسون‭ (‬Tim Marjason‭) ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬تقویت‭ ‬فرهنگ‭ ‬آگاهی‭ ‬درباره‭ ‬حملات‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭. ‬ماریاسون‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬کمپنی‭ ‬مشاوره‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬Marjason‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کمپنی‭ ‬ها‭ ‬درباره‭ ‬اقدامات‭ ‬امنیتی‭ ‬خدمات‭ ‬مشاوره‭ ‬ارائه‭ ‬میکند‭.‬

وی‭ ‬افزود‭: ‬‮«‬از‭ ‬مراجع‭ ‬عالی‭ ‬باید‭ ‬منابعی‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬سیستمهای‭ ‬امنیتی‭ ‬اختصاص‭ ‬یابد‭. ‬وقتی‭ ‬کارمند‭ ‬جدیدی‭ ‬وارد‭ [‬کمپنی‭] ‬میشود،‭ ‬بخش‭ ‬منابع‭ ‬بشری‭ ‬باید‭ ‬شیوه‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬کمپیوتری‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬حملات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کارمند‭ ‬جدید‭ ‬تعلیم‭ ‬دهد‭. ‬یک‭ ‬کمپیوتر‭ ‬آلوده‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬دیگر‭ ‬کمیپوترها‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬آلوده‭ ‬میکند‭.‬‮»‬