اجرای عملیات ضد داعش در پاکستان

کارکنان‭ ‬یونیپاث

در‭ ‬جولای‭ ‬2017،‭ ‬پاکستان‭ ‬عملیات‭ ‬‮«‬خیبر‭ ‬4‮»‬‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬کوهستانی‭ ‬‮«‬دره‭ ‬رجگال‮»‬‭ ‬در‭ ‬امتداد‭ ‬سرحد‭ ‬شمال‭ ‬غربی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬افغانستان‭ ‬اجرا‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬هوایی‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬نفوذ‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬قبیله‌ای‭ ‬فدرال‭ (‬FATA‭) ‬اجرا‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬ادعای‭ ‬سخنگوی‭ ‬اردوی‭ ‬پاکستان،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬آصف‭ ‬غفور‭ ‬است‭.‬

غفور‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬کمپاین‭ ‬گسترده‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬‮«‬رد‭ ‬الفساد‮»‬‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬منطقه‭ ‬سرحدی‭ ‬نزدیک‭ ‬دره‭ ‬رجگال‭ ‬و‭ ‬پاک‌سازی‭ ‬دیگر‭ ‬نقاط‭ ‬منطقه‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬ادعای‭ ‬بی‌بی‌سی،‭ ‬چندین‭ ‬سازمان‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬پناهگاه‭ ‬امن‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬اینجا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮«‬حیاتی‌ترین‮»‬‭ ‬منطقه‭ ‬FATA‭ ‬تبدیل‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬Dawn،‭ ‬شاخه‭ ‬منطقوی‭ ‬داعش،‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬خراسان‮»‬‭ ‬عمدتاً‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬سابق‭ ‬طالبان‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬گروپ‌های‭ ‬جدایی‭ ‬طلب،‭ ‬مانند‭ ‬جماعة‌الاحرار‭ ‬و‭ ‬تحریک‭ ‬طالبان‭ ‬است‭.‬

غفور‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬زیربنای‭ ‬منظمی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬اجازه‭ ‬نخواهیم‭ ‬داد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬مانع‭ ‬گسترش‭ ‬نفوذ‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬پاکستان‭ ‬شویم‭.‬‮»‬

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬آسوشیتد‭ ‬پرس،‭ ‬پاکستان،‭ ‬عملیات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬مسئولان‭ ‬افغانستان‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬خواسته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اقدامات‭ ‬مشابهی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬سرحد‭ ‬خود‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬غفور‭ ‬اظهار‭ ‬امیدواری‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬سطح‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬همتایان‭ ‬افغانستانی‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭.‬

از‭ ‬زمان‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬‮«‬رد‭ ‬الفساد‮»‬،‭ ‬اردوی‭ ‬پاکستان‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬9‭,‬000‭ ‬عملیات‭ ‬استخباراتی‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬1‭,‬700‭ ‬پوسته‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬پولیس‭ ‬دایر‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

گزمه‭ ‬عساکر‭ ‬پاکستانی‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬سرحد‭ ‬افغانستان‭      ‬رویترز