بازسازی سازمان امنیت عربستان

کارکنان‭ ‬یونیپاث

جلالتمآب‭ ‬سلمان،‭ ‬شاه‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬دستور‭ ‬ادغام‭ ‬بخش‌های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬استخبارات‭ ‬داخلی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬کرد‭. ‬

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬خبرگزاری‭ ‬دولتی‭ ‬عربستان،‭ ‬جزوتام‭ ‬جدید،‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬ریاست‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‮»‬،‭ ‬به‭ ‬مسئولان‭ ‬عالی‭ ‬امکان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬‮«‬به‭ ‬معضلات‭ ‬امنیتی‭ ‬با‭ ‬درجه‭ ‬بالایی‭ ‬از‭ ‬انعطاف،‭ ‬آمادگی‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬رسیدگی‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬اوضاع‭ ‬اضطراری‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کنند‭.‬‮»‬‭ ‬

یکی‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬سعودی‭ ‬به‭ ‬رویترز‭ ‬گفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آژانس‭ ‬جدید‭ ‬مشابه‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬داخلی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬این‭ ‬مسئول،‭ ‬سیستم‭ ‬جدید‭ ‬که‭ ‬شاه‭ ‬را‭ ‬مسئول‭ ‬مستقیم‭ ‬امور‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬می‌کند،‭ ‬تشریفات‭ ‬اضافی‭ ‬و‭ ‬بوروکراسی‭ ‬سیستم‭ ‬سابق‭ ‬را‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭.‬

این‭ ‬مسئول‭ ‬به‭ ‬رویترز‭ ‬گفته‭ ‬است‭: ‬‮«‬هدف،‭ ‬ایجاد‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬کیفیت‭ ‬کار،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬است‭.‬‮»‬

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬بی‌بی‌سی،‭ ‬مدیریت‭ ‬آژانس‭ ‬امنیتی‭ ‬جدید،‭ ‬جنرال‭ ‬استخباراتی،‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬العویرانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مستقیماً‭ ‬به‭ ‬شاه‭ ‬سلمان‭ ‬راپور‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭. ‬شاه،‭ ‬رئیس‭ ‬گارد‭ ‬شاهی‭ ‬را‭ ‬سبکدوش‭ ‬و‭ ‬جنرال‭ ‬سهیل‭ ‬المطیری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سمت‭ ‬مقرر‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬رئیس‭ ‬دفتر‭ ‬شخصی‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬وزیر‭ ‬ارتقا‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬