تأمین آب

عراق‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬رودها،‭ ‬هورها،‭ ‬بندها‭ ‬و‭ ‬تصفیه‌خانه‌های‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬را‭ ‬احیا‭ ‬کند

کارمندان‭ ‬یونیپاث

نام تاریخی‭ ‬عراق،‭ ‬بین‌النهرین‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬‮«‬سرزمین‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬رود‮»‬‭ ‬است‭. ‬جهان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬منحیث‭ ‬مهد‭ ‬تمدن‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سواحل‭ ‬رودهای‭ ‬دجله‭ ‬و‭ ‬فرات‭ ‬تأسیس‭ ‬شده‭ ‬مدیون‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬رود‌ها‭ ‬منحیث‭ ‬جریان‭ ‬اقتصادی‭ ‬برای‭ ‬عراق‭ ‬امروزی‭ ‬اهمیت‭ ‬حیاتی‭ ‬دارند،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬جهت‭ ‬تأمین‭ ‬آب‭ ‬برای‭ ‬آبیاری،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خاطر‭ ‬که‭ ‬محل‭ ‬پرورش‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬قطعه‭ ‬ماهی‭ ‬برای‭ ‬تغذیه‭ ‬مردم‭ ‬هستند‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬و‭ ‬ویرانی‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬داعش،‭ ‬معضلات‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬عراق‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬منابع‭ ‬حیاتی‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬احیا‭ ‬کند‭. ‬یونیپاث‭ ‬با‭ ‬داکتر‭ ‬حسن‭ ‬جنابی،‭ ‬وزیر‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬عراق‭ ‬مصاحبه‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬دستاوردهای‭ ‬وزارت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کوشش‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ستون‌های‭ ‬امنیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬شرح‭ ‬داد‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬عراقی‌ها‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬بحران‌های‭ ‬آب‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشته‌اند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬آسیب‭ ‬رسانده‭ ‬است‭. ‬امروزه‭ ‬کشور‭ ‬تا‭ ‬چی‭ ‬میزان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬چنین‭ ‬بحران‌هایی‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬است؟

وزیر‭ ‬جنابی‭:‬‭ ‬عراق‭ ‬مدتهاست‭ ‬که‭ ‬کمبود‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬را‭ ‬متحمل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬سیلاب‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬مختلف‭ ‬تاریخ‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬تغییر‭ ‬کرده‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رود‌ها‭ ‬دیگر‭ ‬تنها‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬تغییرات‭ ‬طبیعی‭ ‬تنظیم‭ ‬نمی‌شوند‭ – ‬جریان‌های‭ ‬آنها‭ ‬ذریعه‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬همسایگانش‭ ‬ترکیه،‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬ذریعه‭ ‬شبکه‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬از‭ ‬بندها‭ ‬کنترول‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬تغییر‭ ‬عظیمی‭ ‬در‭ ‬چرخه‭ ‬هایدرولیجیکی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬زیادی‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬ما‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬جریان‌های‭ ‬فصلی‭ – ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬شاهد‭ ‬کمبود‭ ‬کیفیت‭ ‬آب‭ ‬هستیم‭ – ‬متوجه‭ ‬تغییر‭ ‬می‌شویم‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬دوره‌های‭ ‬گرمای‭ ‬شدید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بروز‭ ‬سیلاب‌ها‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مدتها‭ ‬قبل‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬تجدید‭ ‬حیات‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬خاک،‭ ‬حفظ‭ ‬تنوع‭ ‬موجودات‭ ‬زنده‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬گسترش‭ ‬بیابان‭ ‬داشته‌اند‭ ‬نیز‭ ‬شاهد‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬هستیم‭. ‬ما‭ ‬امروزه‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬خروجی‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬بالاترین‭ ‬میزان‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬کمبود‭ ‬آب‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬هستیم‭.‬

چند پسر عراقی گاومیش‌های خود را در رود فرات در نجف نگهداری می‌کنند. حفاظت از این رود یکی از اولویت‌های وزارت منابع آب عراق است.
رویترز

یونیپاث‭:‬‭ ‬وزارت‭ ‬آب‭ ‬چگونه‭ ‬با‭ ‬گسترش‭ ‬بیابان‭ ‬و‭ ‬تغییرات‭ ‬اقلیمی‭ ‬مبارزه‭ ‬می‌کند؟

وزیر‭ ‬جنابی‭:‬‭ ‬بهترین‭ ‬راه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تغییرات‭ ‬اقلیمی‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬بیابان،‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬پالیسی‭ ‬ملی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬ثبات‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد،‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬بودیجه‭ ‬چنین‭ ‬پروگرام‌هایی‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬ستراتیژی‌های‭ ‬مؤثری‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬تقاضای‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬اهداف‭ ‬کشور‭ ‬ایجاد‭ ‬کنیم‭. ‬

عراق‭ ‬عضو‭ ‬چارچوکات‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬برای‭ ‬تغییرات‭ ‬اقلیمی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬کنوانسیون‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬گسترش‭ ‬بیابان‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬عمیقاً‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬متعهد‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬معضلات‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬کاهش‭ ‬شدید‭ ‬عواید‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬مواجه‭ ‬هستیم،‭ ‬این‭ ‬معاهدات‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬می‌کنیم‭.‬

ما‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬وزارت،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تقاضای‭ ‬بالای‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬که‭ ‬زیربناهای‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬قدیمی‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬بحرانی‭ ‬کمبود‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬سطوح‭ ‬پایین‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬رود‌ها‭ ‬مواجه‭ ‬هستیم‭. ‬دیزاین‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬شرایط‭ ‬دهه‌های‭ ‬1950‭ ‬و‭ ‬1960‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬باید‭ ‬آپدیت‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬بازسازی‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬واقعیت‌های‭ ‬امروز‭ ‬تطابق‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬یک‭ ‬ستراتیژی‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬زمین‌های‭ ‬زراعی‭ ‬مشخص‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2035‭ ‬معتبر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬مشکلات‭ ‬مالی،‭ ‬سخت‭ ‬کوشش‭ ‬می‌کنیم‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬ستراتیژی‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬نماییم‭.‬

یک کارگر در عملیات اضطراری برای تقویت بند موصل به تهکوی، کانکریت پمپ می‌کند.
آسوشیتد پرس

هدف‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬پروژہ‌های‭ ‬خرد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زودترین‭ ‬وقت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اکمال‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرارگیرند‭. ‬این‭ ‬موارد‭ ‬با‭ ‬ستراتیژی‭ ‬کلی‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬محاسبه‭ ‬منابع‭ ‬موجود‭ ‬آب‭ ‬هماهنگ‭ ‬هستند،‭ ‬اگرچه‭ ‬این‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬تعیین‭ ‬می‌کنند‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬چی‭ ‬میزان‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬رود‭ ‬عبور‭ ‬کند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬ستراتیژی‭ ‬نقش‭ ‬مثبتی‭ ‬در‭ ‬پالیسی‭ ‬تغییرات‭ ‬اقلیمی‭ ‬ایفا‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬وزارت‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬پروژہ‌هایی‭ ‬جهت‭ ‬ایجاد‭ ‬کمربندهای‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬گسترش‭ ‬بیابان‭ ‬کوشش‭ ‬می‌کند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬نام‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬احیای‭ ‬هورها،‭ ‬خاصتا‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬عراق‭ ‬مساوی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬آیا‭ ‬می‌توانید‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬پلان‭ ‬توضیح‭ ‬بدهید؟

وزیر‭ ‬جنابی‭: ‬مأموریت‭ ‬اصلی‭ ‬ما‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬هورها‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬تخصیص‭ ‬آب‭ ‬کافی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬هورهای‭ ‬عراق‭ ‬امکان‭ ‬شکوفایی‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬خدمات‭ ‬ضروری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جوامع‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬هورها‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬تعادل‭ ‬محیطی،‭ ‬تنوع‭ ‬حیات‭ ‬وحش‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬جوابی‭ ‬به‭ ‬اعلامیه‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هورهای‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لست‭ ‬میراث‭ ‬جهانی‭ ‬اضافه‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬بنابراین،‭ ‬تضمین‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که‭ ‬آب‭ ‬کافی‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬بودیجه‭ ‬آب‭ ‬سالانه‭ ‬ما‭ ‬تأمین‭ ‬شود‭. ‬ما‭ ‬هورها‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬آب‭ ‬تلقی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬شیوه‌ای‭ ‬رفتار‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بخش‌های‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬تولیدی‭ ‬مواجه‭ ‬می‌شویم‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬عدم‭ ‬تعهد‭ ‬و‭ ‬رقابت‭ ‬نقش‌آفرینان‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬منطقوی،‭ ‬به‭ ‬تعهدات‭ ‬خود‭ ‬متعهد‭ ‬هستیم‭.‬

به‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬هورهای‭ ‬عراق‭ ‬ارزش‭ ‬اقتصادی،‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬روانی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬افراد‭ ‬مسئول‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬هر‭ ‬قسم‭ ‬آلودگی‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬ماهیگیری‭ ‬و‭ ‬شکار‭ ‬غیرقانونی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬اوقات‭ ‬بشمول‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬شوک‭ ‬الکتریکی‭ ‬برای‭ ‬صید‭ ‬ماهی‭ ‬می‌شود‭.  ‬چنین‭ ‬شیوه‌هایی‭ ‬عملاً‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬رایج‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬معاهدات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬تا‭ ‬تمام‭ ‬بشریت‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬مبارزه‭ ‬کند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اشغال‭ ‬داعش،‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬خطراتی‭ ‬که‭ ‬بند‭ ‬موصل‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬چیزهایی‭ ‬شنیده‭ ‬است‭. ‬وضعیت‭ ‬امروز‭ ‬این‭ ‬بند‭ ‬چطور‭ ‬است؟

یک کارگر از صالونگ بند موصل که برای تزریق کانکریت برای تقویت تهکوی آن استفاده می‌شد، عبور می‌کند.
رویترز

وزیر‭ ‬جنابی‭: ‬ما‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬شناخته‭ ‬شده‌ای‭ ‬در‭ ‬پایه‌های‭ ‬بند‭ ‬موصل‭ ‬مواجهیم‭ ‬که‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬ضعف‭ ‬جیولوجی‭ ‬خاک‭ ‬در‭ ‬عمق‌های‭ ‬مختلف‭ ‬زیر‭ ‬بند‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ساخت‭ ‬بند‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬دیزاین‭ ‬بند‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬آن‭ ‬صالونگ‌هایی‭ ‬دیزاین‭ ‬و‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬بتوان‭ ‬کانکریت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پایه‭ ‬آن‭ ‬تزریق‭ ‬کرد‭. ‬عملیات‭ ‬تزریق‭ ‬کانکریت‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1986‭ ‬ادامه‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬ترمیم‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬بند‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬تزریق‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬کمپنی‭ ‬ایتالیایی‭ ‬تروی‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬فرقه‭ ‬انجینران‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭. ‬مایل‭ ‬هستم‭ ‬مراتب‭ ‬تشکری‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬فرقه‭ ‬انجینران‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬تهکوی‭ ‬بند‭ ‬ابراز‭ ‬نمایم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬آیا‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬باشندگان‭ ‬عراقی‭ ‬بصره‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬فاجعه‌های‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬رود‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬پروگرامی‭ ‬دارید؟

وزیر‭ ‬جنابی‭: ‬بصره‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬آسیب‭ ‬را،‭ ‬چی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬چی‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬اقتصادی‭ ‬متحمل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬جنگ‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نابود‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬آلودگی،‭ ‬کشتی‌های‭ ‬غرق‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬آب‭ ‬رود‌های‭ ‬شط‭ ‬العرب،‭ ‬مثل‭ ‬کارون،‭ ‬کرخه،‭ ‬دجله‭ ‬و‭ ‬فرات‭ ‬گرفتار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬آب‭ ‬شور‭ ‬خلیج‭ ‬به‭ ‬شط‭ ‬العرب‭ ‬نفوذ‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

یکی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬بصره‭ ‬کمبود‭ ‬آب‭ ‬شرب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬اعمار‭ ‬تصفیه‌خانه‌های‭ ‬آب‭ ‬بزرگی‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬ذریعه‭ ‬دیگر‭ ‬سازمان‌های‭ ‬دولتی‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود؛‭ ‬تنها‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬می‌توانیم‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬منحیث‭ ‬وزارت‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬انجام‭ ‬بدهیم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سازمان‌های‭ ‬دولتی‭ ‬حمایت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬اقدامات‭ ‬ضرور‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬مشکل‭ ‬دوم‭ ‬کاهش‭ ‬کیفیت‭ ‬آب‭ ‬شط‭ ‬العرب‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬کاهش‭ ‬آب‭ ‬شیرین‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬رود‌های‭ ‬بالادست‭ ‬است‭.‬

یک یک زن از نی‌های هورهای عراق
فرش می‌بافد. وزارت منابع آب عراق در تلاش است تا ویرانی‌های زیست‌محیطی مربوط به دهه‌های گذشته را ترمیم کند.
رویترز

ما‭ ‬حداکثر‭ ‬مساعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬آب‭ ‬بصره‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬حدود‭ ‬75‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬در‭ ‬ثانیه‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهیم‭. ‬امیدواریم‭ ‬ایرانی‌ها‭ ‬این‭ ‬سهمیه‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬کنند‭. ‬اگر‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬متعهد‭ ‬باشد،‭ ‬می‌توانیم‭ ‬شط‭ ‬العرب‭ ‬و‭ ‬ماحول‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬فاجعه‭ ‬کامل‭ ‬نجات‭ ‬دهیم‭. ‬وزارت‭ ‬ما‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬به‭ ‬وقوع‭ ‬بپیوندد،‭ ‬یک‭ ‬کانال‭ ‬آبیاری‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬موازی‭ ‬سواحل‭ ‬شط‭ ‬العرب‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬پروژہ‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬مکمل‭ ‬شدن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬آب‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‌ایم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬احیای‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬اخیراً‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داعش‭ ‬آزاد‭ ‬شده‌اند،‭ ‬چیست؟

وزیر‭ ‬جنابی‭:‬‭ ‬تصفیه‌خانه‌های‭ ‬آب‭ ‬شیرین،‭ ‬آزادسازی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬آنها‭ ‬برقرار‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬خرابکاری‭ ‬تروریستان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تصفیه‌خانه‌ها‭ ‬را‭ ‬کشف‭ ‬کردیم‭. ‬پیش‌بینی‭ ‬اولیه‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬خساره‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬600‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬است‭.‬

داعش‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬منحیث‭ ‬سلاح‭ ‬جنگی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬سیل‭ ‬در‭ ‬قریه‭ ‬جات،‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬زمین‌های‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬بند‭ ‬رمادی‭ ‬و‭ ‬فلوجه‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬کانالی‭ ‬زد‭ ‬که‭ ‬آب‭ ‬زراعی‭ ‬کمربند‭ ‬بغداد‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می‌کرد‭. ‬تروریستان‭ ‬همچنین‭ ‬بند‭ ‬موصل‭ ‬را‭ ‬اشغال‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬کوشش‭ ‬داشتند‭ ‬بند‭ ‬حدیثه‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬کنترول‭ ‬کنند،‭ ‬اما‭ ‬شهروندان‭ ‬حدیثه‭ ‬بر‭ ‬داعش‭ ‬غلبه‭ ‬نمودند‭. ‬داعش‭ ‬همچنین‭ ‬شاخه‌های‭ ‬فرات‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬بند‭ ‬الطبقه‭ ‬را‭ ‬کنترول‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬عراقی‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬خطر‭ ‬بزرگی‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬مایل‭ ‬هستم‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬به‌سرعت‭ ‬کنترول‭ ‬بند‭ ‬موصل‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬تروریستان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نابود‭ ‬کنند‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬امنیت‭ ‬زیربناهای‭ ‬دیگر‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬کردند،‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭. ‬معتقدم‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬خطرناک‭ ‬عبور‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬اندک‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬هستیم‭. ‬به‌تازگی‭ ‬بودیجه‌ای‭ ‬برای‭ ‬ترمیم‭ ‬و‭ ‬بازسازی‭ ‬بند‭ ‬موصل‭ ‬و‭ ‬سیستم‌های‭ ‬تنظیم‌کننده‭ ‬جریان‭ ‬آب‭ ‬رود‌ی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دریاچه‭ ‬حبانیه‭ ‬می‌ریزد،‭ ‬تأمین‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

من‭ ‬ایمان‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬می‌توانند‭ ‬این‭ ‬دوران‭ ‬دشوار‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬بگذارند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سربلند‭ ‬بیرون‭ ‬آیند‭. ‬عراقی‌ها‭ ‬مردمی‭ ‬قوی‭ ‬و‭ ‬صبور‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزادی‭ ‬شمال‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داعش‭ ‬روشن‭ ‬شد،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬دهاقین‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬پاکسازی‭ ‬زمین‌های‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬تسلیحات‭ ‬جنگی‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬فصل‭ ‬کشت‭ ‬آماده‭ ‬کنند‭. ‬زندگی‭ ‬آنها‭ ‬ظرف‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ ‬برگشت‭.  ‬