تعلیم علیه تروریستان

بحرین‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬جوابی‭ ‬هماهنگ،‭ ‬حمله‭ ‬دهشت‌افگنان‭ ‬را‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬می‌کند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قوای امنیتی‭ ‬در‭ ‬کشورشاهی‭ ‬بحرین‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬آمادگی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬دهشت‌افگنان‭ ‬که‭ ‬اجتماعات‭ ‬مردم‭ ‬ملکی‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند،‭ ‬تمرینی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬گرفتن‭ ‬کنترول‭ ‬دوباره‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬سیف‭ ‬و‭ ‬آزادسازی‭ ‬گروگان‌ها‭ ‬با‭ ‬کمترین‭ ‬تعداد‭ ‬تلفات‭ ‬برگزار‭ ‬کردند‭.‬

در‭ ‬جریان‭ ‬یک‭ ‬پروگرام‭ ‬دقیق،‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی،‭ ‬آزادسازی‭ ‬گروگان‌ها‭ ‬و‭ ‬توقیف‭ ‬تروریستان،‭ ‬واقعیت‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬شد‭. ‬حدود‭ ‬825‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬پرسونل‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬بحرین،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین،‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬و‭ ‬گارد‭ ‬ملی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬شش‭ ‬ساعته‭ ‬که‭ ‬ناظرانی‭ ‬از‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬بریتانیا‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬نظارت‭ ‬داشتند،‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭.‬

انتخاب‭ ‬سناریوی‭ ‬تمرین‭ – ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬محبوب‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬350‭ ‬مارکیت‭ – ‬تعمدی‭ ‬بود‭. ‬گروپ‌های‭ ‬دهشت‌افگنی،‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬حملات‭ ‬مشابه‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬جهان‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬برای‭ ‬جان‭ ‬مردم‭ ‬بیگناه‭ ‬ارزشی‭ ‬قائل‭ ‬نیستند‭. ‬طور‭ ‬مثال،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2010‭ ‬تروریستان‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬کلیسای‭ ‬سیده‭ ‬نجاه‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬بغداد‭ ‬حمله‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬طرز‭ ‬تصادفی‭ ‬عبادت‌کنندگان‭ ‬را‭ ‬کشتند‭. ‬آنها‭ ‬همچنین‭ ‬یک‭ ‬کمپاین‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬در‭ ‬ویب‭ ‬سایت‌های‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬ترس‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬انداختند‭ ‬تا‭ ‬پیامی‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ارسال‭ ‬کنند‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬کنترول‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‌اند‭. ‬تروریستان‭ ‬سومالیایی‭ ‬در‭ ‬الشباب‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬حمله‭ ‬خونین‭ ‬در‭ ‬نایروبی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2013‭ ‬به‭ ‬کلانترین‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬کنیا‭ ‬حمله‭ ‬کردند،‭ ‬مردم‭ ‬بی‌گناه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قتل‭ ‬رساندند‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گروگان‭ ‬گرفتند‭.‬

کشورشاهی بحرین

تمرین‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬سیف‭ ‬در‭ ‬ساعت‭ ‬2‭:‬30‭ ‬صبح‭ ‬روز‭ ‬5‭ ‬دسمبر‭ ‬2017‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬ناظران،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬قومندانانی‭ ‬امنیتی‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬قومندانانی‭ ‬اردوی‭ ‬شاهی،‭ ‬در‭ ‬بالاترین‭ ‬طبقه‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬برای‭ ‬تماشای‭ ‬اقدامات‭ ‬گردهم‭ ‬آمدند‭. ‬جلالت‭ ‬مآب‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬شیخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه،‭ ‬رئیس‭ ‬گارد‭ ‬شاهی‭ ‬بحرین،‭ ‬سرقومندان‭ ‬بود‭.‬

این‭ ‬تمرین‭ ‬با‭ ‬سخنان‭ ‬جناب‭ ‬شیخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬شاهی‭ ‬بحرین‭ ‬شروع‭ ‬شد‭. ‬او‭ ‬اهداف‭ ‬را‭ ‬تشریح‭ ‬داد‭: ‬گروگان‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬هستند‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬کنید،‭ ‬سرعت‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬بحرین‭ ‬را‭ ‬امتحان‭ ‬کنید،‭ ‬همکاری‭ ‬پولیس‭ ‬و‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬ارزیابی‭ ‬کنید،‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬بی‌گناهان‭ ‬محافظت‭ ‬نمایید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬احترام‭ ‬بگذارید‭.‬

شیخ‭ ‬خالد‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬دهشت‌افگنی‭ ‬به‭ ‬دغدغه‭ ‬تمام‭ ‬جهان‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬شاهی‭ ‬بحرین‭ ‬تشویش‭ ‬خاصی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‮»‬‭. ‬‮«‬این‭ ‬مسئله‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬بالاترین‭ ‬سطح‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬با‭ ‬متحدان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬انگلیس‭ ‬و‭ ‬فرانسه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬مردم‭ ‬ملکی‭ ‬بپردازیم‭. ‬همچنین‭ ‬باید‭ ‬مساعی‭ ‬تعلیمی‭ ‬مشترک‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬شهروندان‭ ‬خود‭ ‬تشدید‭ ‬کنیم‭.‬‮»‬

شیخ‭ ‬خالد‭ ‬سناریو‭ ‬تمرین‭ ‬را‭ ‬تشریح‭ ‬می‌دهد‭: ‬یک‭ ‬دولت‭ ‬منطقوی‭ ‬با‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬از‭ ‬جوانان‭ ‬کم‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬قاچاق‭ ‬اسلحه‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬منفجره‭ ‬به‭ ‬بحرین،‭ ‬از‭ ‬خرابکاری‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬گروپ‭ ‬تروریسی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬لوای‭ ‬الاشتر‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬نفر‭ ‬با‭ ‬بوتل‭ ‬بمب‭ ‬ساخت‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬حمله‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬معلوماتی‭ ‬درباره‭ ‬فیر‭ ‬در‭ ‬مرکزخرید‭ ‬سیف‭ ‬دریافت‭ ‬کردند‭.‬

تمرین‭ ‬شروع‭ ‬می‌شود

مرکز‭ ‬خرید‭ ‬مثل‭ ‬همیشه‭ ‬شلوغ‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسید‭. ‬مردم‭ ‬در‭ ‬دهلیزها‭ ‬قدم‭ ‬می‌زدند‭. ‬زنان‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬یک‭ ‬مارکیت‭ ‬جمع‭ ‬شده‭ ‬بودند‭. ‬مردان‭ ‬جوان‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬یک‭ ‬کافی‌شاپ‭ ‬جمع‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬تلیفون‌های‭ ‬موبایل‭ ‬خود‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردند،‭ ‬بعضی‌ها‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬گپ‭ ‬می‌زدند‭. ‬ناگهان‭ ‬مردی‭ ‬با‭ ‬نقاب‭ ‬سیاه،‭ ‬کوله‭ ‬پشتی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کرد،‭ ‬تفنگ‭ ‬اتومات‭ ‬را‭ ‬بیرون‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬به‌طور‭ ‬تصادفی‭ ‬بالای‭ ‬خریداران‭ ‬فیر‭ ‬کرد‭. ‬فریادهای‭ ‬زنان،‭ ‬صدای‭ ‬زخمی‌ها‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬فیر‭ ‬از‭ ‬چندین‭ ‬جهت‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬ساختمان‭ ‬شنیده‭ ‬می‌شد‭.‬

رفتار‭ ‬تروریستان‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬بی‌گناه‭ ‬شرورانه‭ ‬بود‭. ‬آنها‭ ‬زخمی‌ها‭ ‬را‭ ‬می‌زدند،‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬آزار‭ ‬می‌دادند‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬فیر‭ ‬کردن‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دادند‭. ‬بوی‭ ‬باروت‭ ‬هوا‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬مرمی‌ها‭ ‬کف‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬پوشانده‭ ‬بود،‭ ‬و‭ ‬جسد‭ ‬افراد‭ ‬کشته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬زخمی‌ها‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬دیده‭ ‬می‌شد‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬تمرین،‭ ‬ظاهری‭ ‬بی‌عیب‭ ‬و‭ ‬نقص‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬بحران‭ ‬واقعی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬بگیرد‭.‬

قوای بحرینی در دسمبر 2017 در یک تمرین ضددهشت‌افگنی، مرکز خرید سیف را پاکسازی می‌کنند. کشورشاهی بحرین

پنج‭ ‬دقیقه‭ ‬بعد،‭ ‬موترهای‭ ‬پولیس‭ ‬از‭ ‬چندین‭ ‬جهت‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬رسیدند‭. ‬تروریستان،‭ ‬بالای‭ ‬کارمندان‭ ‬امنیتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬دخولی‌های‭ ‬مجتمع‭ ‬موضع‭ ‬گرفته‭ ‬بودند‭ ‬فیر‭ ‬کردند‭. ‬آنها‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬خاص‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ (‬SSFC‭) ‬خواستار‭ ‬پشتیبانی‭ ‬شدند‭. ‬در‭ ‬داخل‭ ‬مجتمع‭ ‬پنج‭ ‬دقیقه‭ ‬وحشتناک‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬گریه‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬گذشت‭.‬

ناگهان،‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دخولی‭ ‬نمبر‭ ‬1‭ ‬صدای‭ ‬فیر‭ ‬شنیده‭ ‬شد،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬اولین‭ ‬گروپ‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قوای‭ ‬ضددهشت‌افگنی‭ ‬شبه‌نظامی‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تروریستان‭ ‬کشته‭ ‬شد‭. ‬آنها‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬نظم‭ ‬دقیق‭ ‬ماحول‭ ‬اطراف‭ ‬را‭ ‬طرز‭ ‬مکمل‭ ‬جستجو‭ ‬کردند،‭ ‬و‭ ‬سلاح‌هایشان‭ ‬آماده‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬تهدید‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببرند‭.‬

در‭ ‬همین‭ ‬زمان،‭ ‬دسته‭ ‬دوم‭ ‬SSFC‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگری‭ ‬وارد‭ ‬شد،‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بخش‌های‭ ‬عمده‭ ‬طبقه‭ ‬همکف‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬پاکسازی‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬هم‌قطاران‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬جزوتام‭ ‬اول‭ ‬ملحق‭ ‬شدند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬طبقه‭ ‬بالاتر‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬بروند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬فیر‭ ‬شدید‭ ‬تروریستان،‭ ‬این‭ ‬جزوتام‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬بحرین‭ ‬درخواست‭ ‬پشتیبانی‭ ‬کنند‭.‬

قوای‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬که‭ ‬منتظر‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬قوای‭ ‬کمکی‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬برسد‭ – ‬15‭ ‬دقیقه‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬شروع‭ ‬حملات‭ ‬دهشت‌افگنی‭ – ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬را‭ ‬پاکسازی‭ ‬کردند،‭ ‬تروریستان‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬را‭ ‬منزوی‭ ‬نمودند،‭ ‬سلاح‌ها‭ ‬را‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬کشته‌ها‭ ‬و‭ ‬زخمی‌ها‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬قوا‭ ‬بشمول‭ ‬افسران‭ ‬زن‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬دستوراتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬قربانیان‭ ‬زن‭ ‬صادر‭ ‬می‌کردند‭.‬

درخواست‭ ‬پشتیبانی‭ ‬بیشتر

گارد‭ ‬ملی‭ ‬یک‭ ‬ساعت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬سیف‭ ‬رسید‭. ‬این‭ ‬قوا‭ ‬امنیت‭ ‬محل‭ ‬را‭ ‬برقرار‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬SSFC‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬بقیه‭ ‬مجتمع‭ ‬را‭ ‬پاکسازی‭ ‬نمایند‭. ‬قوای‭ ‬شبه‌نظامی‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬پیشروی‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬اینکه‭ ‬موقعیتی‭ ‬وحشتناک‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬میخکوب‭ ‬کرد‭: ‬تروریستان‭ ‬سلاح‌هایشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬سر‭ ‬دو‭ ‬گروگان‭ ‬گرفته‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کردند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬عساکر‭ ‬جلوتر‭ ‬بیایند،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬می‌کشند‭.‬

این‭ ‬وضعیت‭ ‬بن‌بست،‭ ‬دعوت‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬گارد‭ ‬شاهی‭ ‬را‭ ‬ضروری‭ ‬کرد‭. ‬نجات‭ ‬گروگان‌ها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تخصص‌های‭ ‬این‭ ‬جزوتام‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬جزوتام‭ ‬مأموریت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬اجرا‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ناظران‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تعجب‭ ‬مواجه‭ ‬کرد‭. ‬عساکر‭ ‬به‭ ‬تکنالوژی‭ ‬پیشرفته‭ ‬عملیات‭ ‬خاص،‭ ‬مانند‭ ‬کمره‭ ‬دید‭ ‬در‭ ‬شب،‭ ‬ارتباطات‭ ‬مخابراتی‭ ‬رمزگذاری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬کلاه‭ ‬ایمنی‭ ‬سبک‭ ‬با‭ ‬کمره‌های‭ ‬باکیفیت‭ ‬بالا‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬تصاویر‭ ‬زنده‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬قومندانی‭ ‬مجهز‭ ‬بودند‭.‬

عساکر زن قومندانی قوای امنیتی خاص بحرین به تأمین امنیت مرکز خرید سیف کمک می‌کنند. کشورشاهی بحرین

قوای‭ ‬خاص‭ ‬گارد‭ ‬شاهی‭ ‬چنان‭ ‬سریع‭ ‬به‭ ‬موقعیت‭ ‬حمله‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬تروریستان‭ ‬زمان‭ ‬کمی‭ ‬برای‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشتند‭. ‬آنها‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬حمله‭ ‬هماهنگ‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬بالا،‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬کشتند‭ ‬و‭ ‬گروگان‌ها‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬کردند‭. ‬سگ‌های‭ ‬شناسایی‌کننده‭ ‬مواد‭ ‬منفجره‭ ‬مطمئن‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬تروریستان‭ ‬هیچ‭ ‬ماده‭ ‬انفجاری‭ ‬بجا‭ ‬نگذاشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬عملیات‭ ‬نجات‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬کند‭.‬

در‭ ‬عین‭ ‬زمان‭ ‬که‭ ‬مجتمع‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پاکسازی‭ ‬بود،‭ ‬عملیات‌های‭ ‬فراوان‭ ‬دیگری‭ ‬نیز‭ ‬صورت‭ ‬می‌گرفت‭: ‬تکمیل‭ ‬پروسس‭ ‬جداسازی،‭ ‬توقیف‭ ‬مظنونان،‭ ‬انجام‭ ‬تحقیقات،‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬شواهد‭ ‬صحنه‭ ‬جرم‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬زخمی‌ها‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬شفاخانه‭ ‬صحرایی‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭- ‬خدمات‭ ‬طبی‭ ‬شاهی‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬برپا‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬کارمندان‭ ‬شفاخانه‭ ‬صحرایی‭ ‬زخمی‌ها‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تداوی‭ ‬قرار‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬موترهای‭ ‬آمبولانس‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬موارد‭ ‬جدی‭ ‬به‭ ‬شفاخانه‌های‭ ‬اطراف‭ ‬برسند،‭ ‬دواهای‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬تزریق‭ ‬می‌کردند‭.‬

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬مظنونین‭ ‬و‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نقطه‭ ‬تجمع‭ ‬در‭ ‬پارکینگ‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬منتقل‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬دستگیری‭ ‬و‭ ‬توقیف‭ ‬آنها‭ ‬رسیدگی‭ ‬شود‭.‬

در‭ ‬ساعت‭ ‬4‭ ‬صبح،‭ ‬جنرال‭ ‬شیخ‭ ‬ناصر‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬ساحات‭ ‬محل‭ ‬تمرین‭ ‬و‭ ‬ساحات‭ ‬قوای‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬مجتمع‭ ‬سخنرانی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬اشتراک‭ ‬کننده‭ ‬تشکر‭ ‬نمود‭.‬

او‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬از‭ ‬شما‭ ‬بابت‭ ‬ملحق‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬تشکری‭ ‬می‌کنم‭. ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬یک‭ ‬رویا‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬کسب‭ ‬کردیم‭. ‬شما‭ ‬موثریت‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬بالای‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬ماموریت‌شان‭ ‬را‭ ‬دیدید‭. ‬افتخار‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که‭ ‬امشب‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬شاهد‭ ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬مهم‭ ‬بودیم‭. ‬همه‭ ‬ما‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬قومندانان‭ ‬میدان‭ ‬و‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬عساکر‭ ‬و‭ ‬افسران‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬وظایف‌شان‭ ‬را‭ ‬مشاهده‭ ‬کردید‭. ‬‮«‬این‭ ‬تمرین‌ها‭ ‬فرصت‌های‭ ‬ارزشمندی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬آمادگی‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکتیک‭ ‬های‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬مأموریت‌های‭ ‬مشترک‭ ‬بین‭ ‬سازمان‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬دولتی‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‮»‬‭. ‬او‭ ‬افزود‭. ‬‮«‬همچنین‭ ‬پیام‭ ‬اطمینان‌بخشی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬باشندگان‭ ‬ما‭ ‬ارسال‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬رهبران‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬عملکرد‭ ‬عساکرمان‭ ‬افتخار‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬جلالت‭ ‬ماب‭ (‬که‭ ‬خداوند‭ ‬نگهدارش‭ ‬باشد‭) ‬این‭ ‬تمرینات‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬می‌کند‮»‬‭.‬‭   ‬


یونیپاث‭ ‬با‭ ‬جلالت‭ ‬مآب‭ ‬شیخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه،‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬تمرین‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬معلومات‭ ‬بیشتر‭ ‬درباره‭ ‬آمادگی‭ ‬بحرین‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬ملاقات‭ ‬کرد‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬جهان‭ ‬شاهد‭ ‬معضلات‭ ‬عمده‌ای‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬گروپ‌های‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬مردم‭ ‬ملکی‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭. ‬لطفاً‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬عملیات‭ ‬نجات‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬سیف‭ ‬صحبت‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬بگویید‭ ‬به‭ ‬چی‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬سناریو‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کردید‭.‬

شیخ‭ ‬خالد‭:‬‭ ‬تهدیدات‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬ماهیت‭ ‬جنگ‌های‭ ‬غیرکلاسیک‭ ‬امروزی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اتخاذ‭ ‬تکتیک‌های‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬ذریعه‭ ‬نظامیان‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬همان‌طور‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬می‌دانیم،‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬حملات‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬ملکی‭ ‬آسان‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬اینها‭ ‬مکان‌هایی‭ ‬عامه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬خطوط‭ ‬دفاعی‭ ‬یا‭ ‬قوای‭ ‬مستقر‭ ‬هستند‭. ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬که‭ ‬دشمن‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد،‭ ‬گروپ‌های‭ ‬شبه‌نظامی‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬سلاح‌های‭ ‬سبک‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬هدفشان‭ ‬کشتن‭ ‬بیشترین‭ ‬تعداد‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬ترس‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬بیگناه‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬مواد‭ ‬منفجره‌ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند،‭ ‬دست‌ساز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بودیجه‌های‭ ‬زیادی‭ ‬ضرورت‭ ‬ندارد،‭ ‬اما‭ ‬می‌تواند‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬کشور‭ ‬باثباتی‭ ‬را‭ ‬برهم‭ ‬بزنند‭. ‬حملات‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬هر‭ ‬روزه‭ ‬به‭ ‬مجتمع‌های‭ ‬مسکونی،‭ ‬برج‌ها،‭ ‬مکاتب‭ ‬و‭ ‬مکان‌های‭ ‬عبادت‭ ‬اتفاق‭ ‬می‭ ‬افتد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ماحول‌ها‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬حضور‭ ‬مردم‭ ‬ملکی‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬بی‌شماری‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭.‬

ما‭ ‬منحیث‭ ‬قوای‭ ‬خاص،‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مسکونی‭ ‬تعلیم‭ ‬می‌بینیم‭. ‬ما‭ ‬دارای‭ ‬مراکز‭ ‬تعلیمی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬خانه‌هایی‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬دو‭ ‬اتاق‭ ‬دارند،‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬یک‭ ‬حمله‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مجتمع‭ ‬مسکونی‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬خانه‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬این‭ ‬معضل‭ ‬بسیار‭ ‬کلانتر‭ ‬از‭ ‬چیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قوا‭ ‬برایشان‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‌اند‭. ‬بناً‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬سناریوی‭ ‬واقع‌بینانه،‭ ‬با‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬وسیع‌تری‭ ‬بیندیشیم‭. ‬بناً،‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬زیادی‭ ‬ضرورت‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭.‬

ما‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬نخستین‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬شروع‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که‭ ‬وضعیت‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬می‌نماید‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬ضرورتی‭ ‬به‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬دوم‭ ‬یعنی‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬یا‭ ‬نه‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬قومندانانی‭ ‬امنیتی‭ ‬ضرور‭ ‬بدانند،‭ ‬کمک‭ ‬نظامی‭ ‬دریافت‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬تمرین‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬تکتیکی،‭ ‬بلکه‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬قانونی‭ ‬نیز‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهیم‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر،‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬آن‭ ‬مسئول‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬درخواست‭ ‬مداخله‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬کند‭. ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬همچنین‭ ‬امتحان‭ ‬کردن‭ ‬توانایی‭ ‬سازمان‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بحران‭ ‬بدون‭ ‬هماهنگی‭ ‬قبلی‭ ‬است‭. ‬بناً،‭ ‬اگر‭ ‬بگوییم‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬پنج‭ ‬نیرو‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬اختصاص‭ ‬یافته‌اند،‭ ‬این‌ها‭ ‬باید‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬همکاری‭ ‬کنند،‭ ‬چی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تمرینات‭ ‬روزانه‭ ‬عادی‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬اشتراک‌گذاری‭ ‬تجربیات‭ ‬و‭ ‬پلان‌گذاری،‭ ‬چی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تمرین‌های‭ ‬کلان‭ ‬مثل‭ ‬تمرین‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گرفتن‭ ‬کنترول‭ ‬مجدد‭ ‬مجتمع‭ ‬تجاری‭ ‬سیف،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اقدام‭ ‬مشترک‭ ‬ذریعه‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬قومندانی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬بناً،‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬آماده‭ ‬بودن‭ ‬برای‭ ‬بدترین‭ ‬حالت‭ ‬ممکن‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬جهان‭ ‬شاهد‭ ‬چندین‭ ‬حمله‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬است،‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬کنترول‭ ‬شهر‭ ‬موصل‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬تروریستان،‭ ‬حملات‭ ‬پاریس‭ ‬یا‭ ‬حملات‭ ‬انفرادی‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬اروپا‭. ‬آیا‭ ‬این‭ ‬رویدادها‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کنید‭ ‬تا‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬بحرین‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬درس‭ ‬بگیرند؟

شیخ‭ ‬خالد‭:‬‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬یک‭ ‬جزوتام‭ ‬برای‭ ‬هماهنگ‌سازی‭ ‬بین‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬شامل‭ ‬یک‭ ‬جزوتام‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تکتیک‌ها،‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬تسلیحات‭ ‬می‌پردازد‭. ‬تخصص‭ ‬جزوتام‭ ‬سوم‭ ‬نظارت‭ ‬بالای‭ ‬حملات‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان،‭ ‬چی‭ ‬در‭ ‬اروپا،‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬چی‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد‭. ‬این‭ ‬جزوتام‭ ‬جزئیات‭ ‬حمله‭ ‬و‭ ‬شیوه‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬اشتباهات‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬اجتناب‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پلان‌های‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬برای‭ ‬برگرداندن‭ ‬امنیت‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬جزوتام‭ ‬عملیات‭ ‬ضددهشت‌افگنی‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬پلان‌های‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬برای‭ ‬آزادسازی‭ ‬شهرها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬پیگیری‭ ‬می‌کند‭. ‬من‭ ‬نیز‭ ‬حملات‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬در‭ ‬پاریس‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬پیگیری‭ ‬کرده‌ام‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬کامل‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬داده‌ام‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬حمله‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬در‭ ‬نایروبی‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتیم‭ ‬تمرین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬مرکز‭ ‬خرید‭ ‬سیف‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭ ‬تا‭ ‬مطمئن‭ ‬شویم‭ ‬از‭ ‬اشتباهاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬حملات‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬دوری‭ ‬کنیم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬برای‭ ‬چی‭ ‬کارهایی‭ ‬تعلیم‭ ‬می‌بینند؟

شیخ‭ ‬خالد‭:‬‭ ‬ما‭ ‬کمک‌های‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬به‭ ‬مساعی‭ ‬ائتلاف‭ ‬عرب‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬انجام‭ ‬داده‌ایم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬روزانه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهیم‭. ‬اجازه‭ ‬بدهید‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬گارد‭ ‬شاهی‭ ‬صحبت‭ ‬کنم‭. ‬این‭ ‬قوا،‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬یک‭ ‬غند‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬سریع‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬جایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬جلالت‭ ‬مآب‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬بازدید‭ ‬می‌کرد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬قابلیت‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬وظایفی‭ ‬گسترده‌تر‭ ‬انکشاف‭ ‬دادیم‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬اصلی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬جلالت‭ ‬مآب‭ ‬و‭ ‬اموال‭ ‬دولتی‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬وظایف‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬تعلیم‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهیم‭. ‬مأموریت‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬بقیه‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬بر‭ ‬تکتیک‌هایی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬آزاد‭ ‬کردن‭ ‬گروگان‌ها،‭ ‬همچنین‭ ‬بالای‭ ‬برچیدن‭ ‬سلول‌های‭ ‬دهشت‌افگنی،‭ ‬خشک‭ ‬کردن‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬دهشت‌افگنان‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬آنها‭ ‬تمرکز‭ ‬می‌کنیم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬شاهد‭ ‬عملکرد‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬گارد‭ ‬شاهی‭ ‬بودیم‭. ‬تا‭ ‬چی‭ ‬اندازه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬عملکرد‭ ‬راضی‭ ‬هستید‭ ‬و‭ ‬پلان‌هایتان‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬بیشتر‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬چیست؟

شیخ‭ ‬خالد‭:‬‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬نقطه‌ای‭ ‬متوقف‭ ‬نمی‌شوم،‭ ‬حتی‭ ‬وقتی‭ ‬می‌بینم‭ ‬که‭ ‬مردانم‭ ‬به‭ ‬بالاترین‭ ‬سطوح‭ ‬رسیده‌اند‭. ‬من‭ ‬چهار‭ ‬عسکر‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬بالاترین‭ ‬مدال‭ ‬در‭ ‬بحرین،‭ ‬یعنی‭ ‬مدال‭ ‬شجاعت‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬افتخاری‭ ‬برای‭ ‬پادشاهی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مدال‭ ‬به‭ ‬عسکری‭ ‬اعطا‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬اقدام‭ ‬شایسته‌ای‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬یا‭ ‬جان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‌دهد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬شاهی‭ ‬محافظت‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬مردان‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬جنگ‭ ‬اعمالی‭ ‬قهرمانانه‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬بحرین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬برادران‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ائتلاف‭ ‬عرب‭ ‬سربلند‭ ‬کردند‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬بالای‭ ‬عملکرد‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬بودن،‭ ‬همیشه‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬بهتر‭ ‬باشیم‭. ‬خاصتا‭ ‬در‭ ‬صفوف‭ ‬قوای‭ ‬خاص،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬قومندان‭ ‬متوجه‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬بالاترین‭ ‬سطوح‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬می‌گیرد‭ ‬تعلیم‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬کند،‭ ‬قوایش‭ ‬سقوط‭ ‬می‌کنند‭. ‬مهم‌ترین‭ ‬هدفم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬ادامه‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬انکشاف‭ ‬یافته‭ ‬متعهد‭ ‬باشیم‭. ‬ما‭ ‬بازدیدهای‭ ‬اپراتیفی‭ ‬و‭ ‬تمرینات‭ ‬مشترکی‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬از‭ ‬مراکز‭ ‬ما‭ ‬بازدید‭ ‬نمایند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬تکتیک‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬مستفید‭ ‬شویم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬تعالیم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کدام‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬بین‌المللی‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهید‭ ‬و‭ ‬اهمیت‭ ‬تعلیم‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬متحدان‭ ‬چیست؟

شیخ‭ ‬خالد‭:‬‭ ‬ما‭ ‬منحیث‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬پادشاهی‭ ‬بحرین‭ ‬و‭ ‬به‌عنوان‭ ‬قوای‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬،‭ ‬تمرینات‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬پیمان‌های‭ ‬اتحاد‭ ‬زیادی‭ ‬چه‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬خلیج‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬شرقی‭ ‬یا‭ ‬غربی‭ ‬داریم‭. ‬بناً،‭ ‬با‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورها،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬عملیات‭ ‬خاص،‭ ‬بلکه‭ ‬با‭ ‬انواع‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنیم‭. ‬ما‭ ‬تجربیات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌گذاریم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬افسران‭ ‬رابط‭ ‬داریم‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬افزایش‭ ‬تجربه‭ ‬نظامی‭ ‬پرسونل‭ ‬ما‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬تجربه‭ ‬متحدان‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬روابط‭ ‬بین‌المللی‭ ‬نیز‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سنت‌ها‭ ‬و‭ ‬ارزش‌های‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬آگاه‭ ‬می‌شوند‭. ‬بناً،‭ ‬منافع‭ ‬آن‭ ‬متقابل‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬قومندان‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬نظامی،‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬چیزهایی‭ ‬که‭ ‬می‌خواهید‭ ‬ذریعه‭ ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬کنید،‭ ‬چیست؟

شیخ‭ ‬خالد‭: ‬ما‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬زمان‭ ‬جوابدهی‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬سازمان‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬را‭ ‬ارزیابی‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬مطمئن‭ ‬شویم‭ ‬هیچ‭ ‬قسم‭ ‬نقض‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬ذریعه‭ ‬پرسونل‭ ‬امنیتی‭ ‬صورت‭ ‬نگیرد‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تمرین‭ ‬چیزی‭ ‬نشنیده‌ایم،‭ ‬چون‭ ‬هدف‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬مارش‭ ‬نظامی‭ ‬نیست‭. ‬ما‭ ‬امیدوار‭ ‬بودیم‭ ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬موقعیت‭ ‬عاجل‭ ‬واقعی‭ ‬برای‭ ‬ارزیابی‭ ‬عملکرد‭ ‬دستگاه‭ ‬امنیتی‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬برسد‭. ‬برادران‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭- ‬خدمات‭ ‬طبی‭ ‬شاهی‭ ‬گفتند‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬45‭ ‬دقیقه‭ ‬یک‭ ‬شفاخانه‭ ‬صحرایی‭ ‬بسازند‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تمرین‭ ‬سعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کنند،‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬نپذیرفتم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬که‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬عملکرد‭ ‬را‭ ‬ارزیابی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اشتباهات‭ ‬درس‭ ‬بگیریم‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬علاقمند‭ ‬بودیم‭ ‬با‭ ‬حارانوال‌های‭ ‬عمومی‭ ‬همکاری‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬خواستیم‭ ‬ناظرانی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ارزیابی‭ ‬عملکرد‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬مشاوره‭ ‬جهت‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬نقض‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭. ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬همکارانمان‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬بریتانیا‭ ‬و‭ ‬فرانسه‭ ‬خواسته‌ایم‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬ناظران‭ ‬بین‌المللی‭ ‬برای‭ ‬ارزیابی‭ ‬عملکرد‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬مشاوره‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬اشتباهات‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬کنند‭. ‬ما‭ ‬مشتاقانه‭ ‬منتظر‭ ‬دریافت‭ ‬راپورهای‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬آنها‭ ‬هستیم‭. ‬مایلم‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬شرکای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬انکشاف‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‌مان‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنند‭ ‬تشکری‭ ‬کنم‭.‬