دفاع از شمال مصر

پایگاه‭ ‬نظامی‭ ‬محمد‭ ‬نجیب‭ ‬کلانترین‭ ‬پایگاه‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬است

وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬مصر‭  |   ‬عکسها‭ ‬از‭ ‬رویترز

توان نظامی‭ ‬اردوی‭ ‬مصر‭ ‬بر‭ ‬مبانی‭ ‬که‭ ‬عمیقا‭ ‬در‭ ‬دکترین‭ ‬نظامی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬ریشه‭ ‬دارند،‭ ‬استوار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬چی‭ ‬در‭ ‬پیروزی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬شهادت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارند‭.‬

در‭ ‬مرحله‭ ‬دوم‭ ‬اردو‭ ‬دارای‭ ‬سیستم‌های‭ ‬تکنالوژیکی‭ ‬پیشرفته‭ ‬تسلیحاتی،‭ ‬تعلیم،‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬تخنیکی‭ ‬و‭ ‬مدیریتی‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬بالاترین‭ ‬سطوح‭ ‬آمادگی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬اردو‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬مأموریت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬ستون‌های‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬ابعاد‭ ‬ستراتيژیک‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭.‬

این‭ ‬مبانی‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشتن‭ ‬یک‭ ‬پایگاه‭ ‬بسیار‭ ‬انکشاف‭ ‬یافته‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬تولیدی‭ ‬مصر‭ ‬همراه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬امکان‭ ‬می‌دهد‭ ‬از‭ ‬خودکفایی‭ ‬بهره‌مند‭ ‬شوند،‭ ‬ضروریات‭ ‬بازار‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬محقق‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬مالی‭ ‬وارده‭ ‬بالای‭ ‬شهروندان‭ ‬مصری‭ ‬را‭ ‬کم‭ ‬کنند‭.‬

پایگاه‭ ‬نظامی‭ ‬محمد‭ ‬نجیب‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تازه‌ترین‭ ‬موفقیت‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬کمیت‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬لست‭ ‬اضافه‭ ‬گردد‭. ‬این‭ ‬پایگاه‭ ‬در‭ ‬چارچوکات‭ ‬ستراتيژی‭ ‬انکشاف‭ ‬جامع‭ ‬و‭ ‬آپدیت‭ ‬شده‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬تأسیس‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬جایگزین‭ ‬شهر‭ ‬نظامی‭ ‬تأسیس‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1993‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬الحمام‭ ‬گردید‭.‬

این‭ ‬پایگاه‭ ‬جدید‭ ‬که‭ ‬پشتیبانی‭ ‬آن‭ ‬ذریعه‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬تخنیکی‭ ‬جدید‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬منطقه‭ ‬نظامی‭ ‬شمال‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مستقر‭ ‬هستند،‭ ‬توانایی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬حیاتی‭ ‬غرب‭ ‬اسکندریه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬ساحل‭ ‬شمال‭ ‬بحر‭ ‬مدیترانه‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬شامل‭ ‬سب‭ ‬استیشن‭ ‬هسته‌ای‭ ‬الدبعا،‭ ‬میادین‭ ‬نفتی،‭ ‬بندر‭ ‬مرسی‌الحمرا‭ ‬و‭ ‬العالمین‭ ‬جدید‭ ‬است‭.‬

قومندانانی‭ ‬نظامی‭ ‬دستور‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬شهر‭ ‬نظامی‭ ‬قدیمی‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬پایگاه‭ ‬جامع‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬نجیب،‭ ‬اولین‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انحلال‭ ‬سلطنت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1953‭ ‬نامگذاری‭ ‬شود‭.‬

دانشجویان نظامی در مراسم افتتاحیه پایگاه نظامی محمد نجیب مصر در جولای 2017 مصروف اجرا هستند.

این‭ ‬بازسازی‭ ‬عظیم‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬فعالیت‭ ‬بخش‭ ‬انجینری‭ ‬اردوی‭ ‬مصر‭ ‬ضرورت‭ ‬داشت‭. ‬انجینران‭ ‬1‭,‬155‭ ‬ساختمان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬پایگاه‭ ‬ساختند،‭ ‬72‭ ‬کیلومتر‭ ‬سرک‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬پایگاه‭ ‬انکشاف‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬دروازه‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬هشت‭ ‬دروازه‭ ‬داخلی‭ ‬ایجاد‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬پروژہ‭ ‬همچنین‭ ‬شامل‭ ‬تعمیرهای‭ ‬جدید‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬یک‭ ‬کندک‭ ‬تانک‭ ‬سنگین‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬451‭ ‬تانک‭ ‬مدرن‭ ‬از‭ ‬العامریه‭ ‬بود‭. ‬جزوتام‌های‭ ‬منطقه‭ ‬کینگ‭ ‬ماریوت‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬تکمیل‭ ‬قوای‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬پایگاه،‭ ‬جابجا‭ ‬شدند‭.‬

72‭ ‬محوطه‭ ‬یکپارچه‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬ایجاد‭ ‬شد،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬تعلیم‭ ‬مسلکی،‭ ‬پولیگون‌های‭ ‬سلاح‌های‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬پولیگون‌های‭ ‬تکتیکی‭ ‬الکترونیکی‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬جدیدترین‭ ‬سیستم‌های‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬فیر‭ ‬بودند‭.‬

انکشاف‭ ‬اداری‭ ‬پایگاه‭ ‬محمد‭ ‬نجیب‭ ‬شامل‭ ‬احداث‭ ‬یک‭ ‬شهر‭ ‬مسکونی‭ ‬برای‭ ‬تمرینات‭ ‬مشترک‭ ‬شامل‭ ‬14‭ ‬تعمیر‭ ‬کاملاً‭ ‬مجهز‭ ‬برای‭ ‬افسران،‭ ‬15‭ ‬ساختمان‭ ‬برای‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ (‬NCO‭) ‬و‭ ‬دو‭ ‬ساختمان‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬یافته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬1‭,‬000‭ ‬عسکر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جا‭ ‬می‌داد‭.‬

علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬پایگاه‭ ‬یک‭ ‬صالون‭ ‬چندمنظوره‭ ‬شامل‭ ‬یک‭ ‬صالون‭ ‬غذاخوری‭ ‬برای‭ ‬افسران‭ ‬و‭ ‬صالونی‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬رده‌های‭ ‬دیگر،‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬صالون‌های‭ ‬سخنرانی‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬ایجاد‭ ‬شد‭. ‬کلپ‭ ‬اصلی‭ ‬پایگاه‭ ‬با‭ ‬حوض‭ ‬آب‭ ‬بازی‭ ‬و‭ ‬کلپ‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬پیشرفته‌ترین‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬ورزشی‭ ‬و‭ ‬تفریحی‭ ‬ارتقا‭ ‬یافت‭. ‬شفاخانه‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬جا‭ ‬دادن‭ ‬50‭ ‬بستر‭ ‬و‭ ‬جدیدترین‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬وسایل‭ ‬طبی‭ ‬ارتقا‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭. ‬یک‭ ‬کلینیک‭ ‬طب‭ ‬حیوانات‭ ‬و‭ ‬لابراتوار‭ ‬نیز‭ ‬تأسیس‭ ‬شد‭. ‬واحد‭ ‬تولید‭ ‬نان‭ ‬پایگاه‭ ‬با‭ ‬شش‭ ‬خط‭ ‬گاز‭ ‬آپدیت‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬جایگزین‭ ‬چهار‭ ‬خط‭ ‬قدیمی‭ ‬خورشیدی‭ ‬بود‭.‬

امکانات‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬پایگاه‭ ‬شامل‭ ‬یک‭ ‬صالون‭ ‬کانفرانس‭ ‬چندمنظوره‭ ‬که‭ ‬1‭,‬600‭ ‬چوکی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬صالون‭ ‬آمفی‭ ‬تئاتر‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬جدیدترین‭ ‬تکنالوژی‭ ‬مرتبط‭ ‬است،‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬بازی‌های‭ ‬جنگی،‭ ‬لابراتوارهای‭ ‬لسان‭ ‬و‭ ‬کمپیوتر‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬موزیم‭ ‬اختصاص‭ ‬یافته‭ ‬به‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬سابق‭ ‬نجیب‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬مسجدی‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬2‭,‬000‭ ‬نمازگزار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جای‭ ‬می‌دهد‭.‬

قریه‭ ‬ورزش‭ ‬شامل‭ ‬صالون‭ ‬ورزشی‭ ‬سرپوشیده،‭ ‬میدان‭ ‬فوتبال‭ ‬با‭ ‬ابعاد‭ ‬المپیک،‭ ‬کلپ‭ ‬افسران‭ ‬و‭ ‬کلپ‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬حوض‭ ‬آب‭ ‬بازی،‭ ‬شش‭ ‬میدان‭ ‬روباز‭ ‬و‭ ‬زمین‭ ‬بسکتبال،‭ ‬والیبال‭ ‬و‭ ‬هندبال‭ ‬مجهز‭ ‬است‭. ‬

این‭ ‬پایگاه‭ ‬جدید‭ ‬رسماً‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬در‭ ‬مراسمی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬رهبرانی‭ ‬از‭ ‬بحرین،‭ ‬کویت،‭ ‬لیبی،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬نمود‭. ‬مصر‭ ‬این‭ ‬مجتمع‭ ‬را‭ “‬کلانترین‭ ‬پایگاه‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭” ‬می‌داند‭. ‬

عبدالفتاح‭ ‬السیسی،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬مصر،‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬حضور‭ ‬رهبران‭ ‬پرشمار‭ ‬عرب‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ – ‬که‭ ‬شامل‭ ‬نمایش‭ ‬آکروباتیک‭ ‬و‭ ‬بندبازی‭ ‬بود‭ – ‬نشانه‭ ‬وحدت‭ ‬اعراب‭ ‬بود‭.  ‬