دفاع شاهی

جگرن‭ ‬شیخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬برگزیده‭ ‬خاص‭ ‬محافظان‭ ‬شاهی‭ ‬بحرین

کارکنان‭ ‬یونیپاث

اعضای ‮«‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬محافظان‭ ‬شاهی‭ ‬بحرین‮»‬‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬جنگجویان‭ ‬جوانمرد‭ ‬برخوردارند‭. ‬بازدیدکنندگان‭ ‬از‭ ‬پایگاه‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬لبخندهای‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬تعارفات‭ ‬دوستانه‭ ‬قوای‭ ‬بلند‭-‬قد‭ ‬و‭ ‬خوش‌اندام‭ ‬ملبس‭ ‬به‭ ‬یونیفورم‌های‭ ‬زیبا‭ ‬مواجه‭ ‬می‌شوند‭. ‬این‭ ‬ویژگی‌ها‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬قومندان‭ ‬جوان‌شان،‭ ‬جلالت‭ ‬ماب‭ ‬جگرن‭ ‬شیخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه،‭ ‬متمایز‭ ‬می‌کند‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬که‭ ‬بالای‭ ‬ایجاد‭ ‬انسجام‭ ‬و‭ ‬مدارا‭ ‬میان‭ ‬افسران‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬متمرکز‭ ‬است‭.‬

شیخ‭ ‬خالد‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شکل‭ ‬دادن‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬برگزیده‭ ‬سطح‭ ‬تیپ‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬بحرین‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬الگوی‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬کسی‭ ‬جز‭ ‬پدرش،‭ ‬جلالت‭ ‬ماب‭ ‬شاه‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عیسی‭ ‬آل‭ ‬خلیفه‭ ‬است‭.‬

‮«‬الگوی‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬شاه‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬طفولیت‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬به‭ ‬اصول‭ ‬عسکری‭ ‬تربیت‭ ‬کرد‭. ‬شیخ‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬او‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬اردو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬ما‭ -‬من‭ ‬و‭ ‬برادرم،‭ ‬ناصر‭- ‬ایجاد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬آموخت‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬عسکر‭ ‬محترم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فدای‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬بیرق‭ ‬می‌کند‭.‬

هر‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬جلالت‭ ‬ماب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یونیفورم‭ ‬نظامی‭ ‬می‌بینم،‭ ‬احساس‭ ‬غرور‭ ‬می‌کنم‭. ‬این‭ ‬یونیفورم‭ ‬میل‭ ‬به‭ ‬پیوستن‭ ‬به‭ ‬اردو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬وجود‭ ‬من‭ ‬برانگیخت‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اطفال‭ ‬مایلند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬داکتر،‭ ‬انجینر‭ ‬و‭ ‬پیلوت‭ ‬شوند‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬طفولیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬عسکری‭ ‬می‌دیدم‭ ‬که‭ ‬شجاعانه‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬دفاع‭ ‬می‌کند‭.‬‮»‬

شیخ‭ ‬خالد‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬طی‭ ‬کردن‭ ‬دوره‭ ‬لیسه‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬رویای‭ ‬کودکی‌اش‭ ‬تلاش‭ ‬کرد‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معتبرترین‭ ‬موسسات‭ ‬نظامی‭ ‬دنیا‭ ‬راجستر‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬سن‭ ‬کم،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2007‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬آکادمی‭ ‬نظامی‭ ‬شاهی‭ ‬بریتانیا‭ ‬در‭ ‬سندهرست‭ (‬Sandhurst‭) ‬عازم‭ ‬انگلیس‭ ‬شد‭.‬

جلالت‭ ‬ماب‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬ایجاد‭ ‬روابط‭ ‬محکم‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬ائتلاف‌های‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تهدید‭ ‬تروریسم،‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬دولت‭ ‬منطقوی‭ ‬حمایت‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬آن‭ ‬بی‌ثبات‭ ‬و‭ ‬آشفته‭ ‬کردن‭ ‬منطقه‭ ‬خلیج‭ ‬است،‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬بحرین‭ ‬از‭ ‬ناوگان‭ ‬5‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬که‭ ‬امنیت‭ ‬کل‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬می‌کند،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تهدید‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬پادشاهی‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬تقدیر‭ ‬کرد‭.‬

شیخ‭ ‬خلیفه‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬با‭ ‬هم‌پیمانان‭ ‬آمریکایی‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اصل‭ ‬سلحشوران‭ ‬عرب‭ ‬متعهد‭ ‬هستند،‭ ‬روابط‭ ‬بلند‭-‬مدت‭ ‬داریم‭. ‬طبق‭ ‬این‭ ‬اصل،‭ ‬ما‭ ‬هیچ‭ ‬وقت‭ ‬دوستان‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬آنهایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اوقات‭ ‬دشوار‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬فراموش‭ ‬نمی‌کنیم‭. ‬ما‭ ‬دوستان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬ختم‭ ‬عمر‭ ‬حفظ‭ ‬می‌کنیم‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬برادران‌مان‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬ارتباطی‭ ‬مانند‭ ‬روابط‭ ‬فامیلی‭ ‬برقرار‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬ما‭ ‬مذهب،‭ ‬تبار‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬مشترکی‭ ‬داریم‮»‬‭.‬

او‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬همکاری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬استراتژی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭. ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬مطمئن‭ ‬و‭ ‬واقعی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬سال‭ ‬پابرجا‭ ‬مانده‭ ‬است‭.‬‮»‬

ایجاد‭ ‬قوای‭ ‬پیشرفته‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬امکانات‭ ‬پیشرفته‭ ‬به‭ ‬مدیرانی‭ ‬با‭ ‬توانایی‭ ‬حک‭ ‬کردن‭ ‬اصول‭ ‬واحد‭ ‬در‭ ‬قلبهای‭ ‬تک‌تک‭ ‬اعضای‭ ‬آن‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬همچنین،‭ ‬شهروندان‭ ‬کشور‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬توانایی‭ ‬این‭ ‬واحد‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬اعتماد‭ ‬کنند‭. ‬بنابراین،‭ ‬شیخ‭ ‬خالد‭ ‬بر‭ ‬القا‭ ‬کردن‭ ‬مسلکی‭ ‬گرایی،‭ ‬مهارت‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬گروپی‭ ‬تاکید‭ ‬دارد‭.‬

وی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬با‭ ‬وجود‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬رضایت‌بخش‭ ‬در‭ ‬پروسه‭ ‬تعلیم،‭ ‬همیشه‭ ‬هدف‭ ‬بالاتری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬می‌گیرم‭. ‬بدون‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشت‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬مسلکی‭ ‬گرایی‭ ‬و‭ ‬کارآیی‭ ‬پیشرفت،‭ ‬همواره‭ ‬میل‭ ‬به‭ ‬بهترین‭ ‬بودن‭ ‬در‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود‭.‬‮»‬

رهبری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پیروزی‌های‭ ‬خود‭ ‬مغرور‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬کوشش‭ ‬بردارد،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬دستاوردهای‭ ‬ارزشمند‭ ‬جزوتام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببرد‭. ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬شیخ‭ ‬خالد‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنالوژی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬پیشرفته‭ ‬است‭.‬

او‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬ما‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬دعوت‭ ‬می‌کنیم‭. ‬ما‭ ‬برای‭ ‬یادگیری‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬تعلیم‌های‭ ‬مشترک‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کنیم‭. ‬همه‭ ‬افسران‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تیپ‭ ‬ما‭ ‬می‌پیوندند،‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬48‭ ‬ساعت،‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬24‭ ‬ساعت،‭ ‬کار‭ ‬کنند‭. ‬منظور‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬وقت‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬کوشش‭ ‬اعظمی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬‮»‬

شیخ‭ ‬خالد‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬رابطه‭ ‬بی‌نظیر‭ ‬بین‭ ‬بحرین‭ ‬و‭ ‬شاهی‭ ‬اردن‭ ‬توجه‭ ‬خاصی‭ ‬دارد‭. ‬مثلاً،‭ ‬اشتراک‭ ‬بحرین‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬مزایای‭ ‬بسیاری‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬عمیق‌تر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مساله‭ ‬است‭. ‬وقتی‭ ‬جلالت‭ ‬ماب‭ ‬حمد‭ ‬قصد‭ ‬تاسیس‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ ‬را‭ ‬داشت،‭ ‬از‭ ‬جلالت‭ ‬ماب‭ ‬حسین‭ ‬بن‭ ‬طلال،‭ ‬شاه‭ ‬اردن،‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬افسران‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تعلیم‭ ‬دهد‭.‬

‮«‬ما‭ ‬هیچ‭ ‬وقت‭ ‬موضع‭ ‬ارزشمند‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬حسین‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬فقید‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬نمی‌کنیم‭. ‬جلالت‭ ‬ماب‭ ‬شاه‭ ‬حمد‭ ‬از‭ ‬اردن‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ ‬کمک‭ ‬خواست‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬جمله‭ ‬معروف‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬قبلاً‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬رسیده‌اید،‭ ‬دست‭ ‬یابیم‭.‬‮»‬‭ ‬شاه‭ ‬حسین‭ ‬جواب‭ ‬داد‭: ‬‮«‬با‭ ‬کمال‭ ‬میل‭!‬‮»‬‭ ‬او‭ ‬بهترین‭ ‬افسران‭ ‬و‭ ‬صاحبت‭ ‬منصبان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬‮«‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‮»‬‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬اعزام‭ ‬کرد‭. ‬همان‌طور‭ ‬که‭ ‬می‌بینید،‭ ‬ما‭ ‬امروز‭ ‬قوای‭ ‬مسلکی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داریم‭. ‬شیخ‭ ‬خالد‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬با‭ ‬برادران‌مان‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬ادامه‭ ‬خواهیم‭ ‬داد‭.‬

وقتی‭ ‬مساله‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬بحرین‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود،‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬محافظان‭ ‬شاهی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬آمادگی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬گروه‌های‭ ‬متخاصم‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬اخلال‭ ‬امنیت‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬تمرکز‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬تیپ‭ ‬دارای‭ ‬یک‭ ‬گروهان‭ ‬آماده‭ ‬برای‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬واکنش‭ ‬سریع‭ ‬است‭. ‬

یکی‭ ‬از‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬اخیر‭ ‬آن‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬ائتلاف‭ ‬عرب‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬بود‭. ‬بحرین‭ ‬گروپی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬شورشیان‭ ‬و‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬اعزام‭ ‬کرد‭.‬

شیخ‭ ‬خالد‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬برای‭ ‬آماده‭ ‬کردن‭ ‬جنگجویان‭ ‬مان‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‭ ‬در‭ ‬محیط‌هایی‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬محیط‭ ‬خودمان‭ ‬کوشش‭ ‬بسیاری‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬باز‭ ‬مانند‭ ‬یمن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬سپردیم‭. ‬ما‭ ‬برای‭ ‬سازگار‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬محیط‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬جامعه‭ ‬برای‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬قلب‭ ‬و‭ ‬ذهن‭ ‬مردم‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‌ایم‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬با‭ ‬چلنج‭ ‬های‭ ‬بسیاری‭ ‬مواجه‭ ‬بودیم‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬بر‭ ‬آنها‭ ‬غلبه‭ ‬کردیم‭.‬‮»‬