سربازگیری داعش به کمک تیم فوتبال لبنانی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬دیلی‭ ‬استار،‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬لبنان،‭ ‬چهار‭ ‬عضو‭ ‬شاخه‭ ‬داعش‭ ‬بیروت‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬فوتبال‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کردند،‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬دستگیر‭ ‬کردند‭.  ‬

مظنونان‭ ‬که‭ ‬تبعه‭ ‬سوریه‭ ‬بودند،‭ ‬به‭ ‬فریب‭ ‬دادن‭ ‬افراد‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬تیم‭ ‬فوتبال‭ ‬تازه‭ ‬تاسیس‭ ‬متهم‭ ‬شده‌اند‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬العربیه،‭ ‬جلسات‭ ‬تمرینی‭ ‬این‭ ‬تیم‭ ‬با‭ ‬القای‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬خشن‭ ‬داعش‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

اعضای‭ ‬این‭ ‬شاخه‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬دشواری‌های‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬بین‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬لبنان،‭ ‬قصد‭ ‬ایجاد‭ ‬سلول‌های‭ ‬خفته‭ ‬مخفی‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬لبنان‭ ‬را‭ ‬داشته‌اند‭. ‬هدف‭ ‬نهایی‭ ‬این‭ ‬شاخه‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬گفته‭ ‬قوای‭ ‬لبنانی،‭ ‬همه‭ ‬توقیف‭ ‬شدگان‭ ‬به‭ ‬داشتن‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬اعتراف‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬بازجویی‭ ‬دوام‌دار‭ ‬هستند‭. ‬

نانسی‭ ‬یاموت،‭ ‬مددکار‭ ‬اجتماعی،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بنیان‌گذاران‭ ‬سازمان‭ ‬غیردولتی‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬بیروت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬جرم‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کند‭ ‬به‭ ‬دیلی‭ ‬استار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ماموران‭ ‬جذب‭ ‬نیرو‭ ‬یا‭ ‬‮«‬صیادان‮»‬‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬لبنان‭ ‬پراکنده‭ ‬هستند‭.‬

یاموت‭ ‬گفته‭ ‬است‭: ‬‮«‬آنها‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬نیرو‭ ‬جذب‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬دشوار‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬بیشتر‭ ‬افراد‭ ‬بیکار‭ ‬و‭ ‬آنهایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کافه‌ها‭ ‬چکر‭ ‬می‌زنند،‭ ‬هدف‭ ‬می‌گیرند‭ ‬و‭ ‬مثلاً‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نماز‭ ‬دعوت‭ ‬می‌کنند‭.‬‮»‬

سازمان‭ ‬یاموت،‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬نجاتم‭ ‬بده‮»‬،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معدود‭ ‬گروپ‌های‭ ‬دارای‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬محابس‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬یاموت‭ ‬و‭ ‬خواهرش،‭ ‬مایا،‭ ‬از‭ ‬موسسان‭ ‬مشترک‭ ‬این‭ ‬گروپ،‭ ‬با‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬پیوستن‭ ‬به‭ ‬گروپ‌های‭ ‬افراط‌گرا‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬مصاحبه‭ ‬کرده‌اند‭.‬

داعش‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬فعال‭ ‬بوده‭ ‬است‭: ‬تروریستان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬تعدادی‭ ‬عسکر‭ ‬را‭ ‬کشتند‭ ‬و‭ ‬9‭ ‬عسکر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گروگان‭ ‬گرفتند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬نیز‭ ‬یک‭ ‬پوسته‭ ‬امنیتی‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬حمله‭ ‬خونین‭ ‬قرار‭ ‬دادند‭.‬