«غرفه پولیس» برای تقویت امنیت عراق

کارکنان‭ ‬یونیپاث

برای‭ ‬حفظ‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬برگشت‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شکست‭ ‬نظامی‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬پوسته‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬موقت‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬سرحدی‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬ولایت‭ ‬آزاد‭ ‬شده‭ ‬عراق‭ ‬کرده‌اند‭. ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬50‭ ‬میلیون‭ ‬دالری‭ ‬‮«‬غرفه‭ ‬پولیس‮»‬‭ ‬نام‭ ‬دارد‭.‬

‮«‬پولیس‭ ‬بالاترین‭ ‬معیار‭ ‬رفتار‭ ‬بهنجار‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬د‭. ‬ج‭. ‬اندرسون‭ ‬کانادایی‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬برای‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬پوسته‌های‭ ‬موقت‭ ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬امکانات‭ ‬ضرور‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‭ ‬قوای‭ ‬پولیس‭ ‬محلی‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬زیربناها‭ [‬توسط‭ ‬داعش‭] ‬تخریب‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭.‬‮»‬

این‭ ‬پوسته‌ها‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬‮«‬غرفه‮»‬‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬کانتینرهای‭ ‬کلان‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬فرنیچر،‭ ‬روشنایی،‭ ‬مخزن‭ ‬آب،‭ ‬لپ‌تاپ،‭ ‬تلیفون،‭ ‬گدام‭ ‬سلاح‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬موتر‭ ‬هستند؛‭ ‬امکاناتی‭ ‬که‭ ‬افسران‭ ‬پولیس‭ ‬برای‭ ‬‮«‬حضور‭ ‬محسوس‭ ‬و‭ ‬خدمت‌رسانی‭ ‬عاجل‭ ‬به‭ ‬شهروندان‮»‬‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭. ‬این‭ ‬گفته‭ ‬اندرسون،‭ ‬قومندان‭ ‬گروپ‭ ‬ائتلاف‭ ‬خاص‭ ‬تعلیم‭ ‬قوای‭ ‬عراقی،‭ ‬است‭.‬

اندرسون‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬محتویات‭ ‬این‭ ‬پوسته‌ها‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬باز‭ ‬و‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬پولیس‭ ‬بتواند‭ ‬طرز‭ ‬عاجل‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬خدمت‌رسانی‭ ‬کند‭.‬‮»‬‭ ‬اندرسون‭ ‬همچنین‭ ‬افزود‭ ‬که‭ ‬حضور‭ ‬پولیس‭ ‬محلی‭ ‬به‭ ‬عادی‭ ‬شدن‭ ‬وضعیت‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬سالها‭ ‬تحت‭ ‬سلطه‭ ‬داعش‭ ‬بوده‌اند،‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭.‬

100‭ ‬غرفه‭ ‬نخست‭ -‬50‭ ‬غرفه‭ ‬برای‭ ‬پولیس‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬50‭ ‬غرفه‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬سرحدی‭- ‬در‭ ‬ماه‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬مراکز‭ ‬تعلیم‭ ‬پولیس‭ ‬عراق‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬بنا‭ ‬به‭ ‬راپور‭ ‬Washington Examiner،‭ ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬به‭ ‬100‭ ‬غرفه‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬پولیس‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬100‭ ‬غرفه‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬سرحد‭ ‬سوریه‭ ‬ضرورت‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

تجهیزات‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬پوسته‌های‭ ‬سرحدی‭ ‬اندکی‭ ‬متفاوت‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مثلاً‭ ‬برج‭ ‬کوچکی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬اندرسون،‭ ‬تجهیزات‭ ‬دفاعی‭ ‬پوسته‌های‭ ‬سرحدی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬پوسته‌های‭ ‬پولیس‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد‭.‬

تا‭ ‬کنون،‭ ‬15‭,‬000‭ ‬نیروی‭ ‬پولیس‭ ‬و‭ ‬6‭,‬000‭ ‬قوای‭ ‬سرحدی‭ -‬به‭ ‬همراه‭ ‬اردوی‭ ‬عراق،‭ ‬بخش‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی،‭ ‬قوای‭ ‬بسیج‭ ‬قبایل‭ ‬و‭ ‬پیش‌مرگه‭ ‬کرد‭- ‬از‭ ‬تعلیمات‭ ‬ائتلاف‭ ‬مستفید‭ ‬شده‌اند‭. ‬اندرسون‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬این‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬تعلیمی،‭ ‬ایجاد‭ ‬نیروی‭ ‬پولیس‭ ‬استخبارات‭ ‬محور‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬است‭.‬

اندرسون‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬پولیس‭ ‬کارآمد‭ ‬و‭ ‬معتبر‭ ‬و‭ ‬ساختار‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی‮»‬‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬اعتماد‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬آنها‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬‮«‬برای‭ ‬انجام‭ ‬گرفتن‭ ‬درست‭ ‬وظایف‮»‬‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬نینوا‭ ‬حضور‭ ‬25‭,‬000‭ ‬قوای‭ ‬پولیس‭ ‬ضروری‭ ‬است‭.‬