همکاری در بحر

بریدجنرال‭ ‬ارکان‭ ‬ابراهیم‭ ‬النعمت‭ ‬نقش‭ ‬منطقوی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬اردن‭ ‬را‭ ‬توصیف‭ ‬میکند

کارمندان‭ ‬یونیپاث

Staff Brig. Gen. Ibrahim Alnaimat

قوای‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬اردن‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬اردن‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬قوا،‭ ‬امنیت‭ ‬خلیج‭ ‬عقبه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مصر‭ ‬تامین‭ ‬میکند‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬اردن‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دزدی‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬امتداد‭ ‬ساحل‭ ‬دریای‭ ‬سرخ،‭ ‬با‭ ‬‮«‬کارگروپ‭ ‬مشترک‭ ‬152‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک‮»‬‭ ‬همکاری‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬تاثیر‭ ‬بسیاری‭ ‬بالای‭ ‬امنیت‭ ‬دریایی‭ ‬جهانی‭ ‬دارد‭. ‬یونیپاث‭ ‬با‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬اردن،‭ ‬بریدجنرال‭ ‬ارکان‭ ‬ابراهیم‭ ‬النعمت،‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬‮«‬گردهمایی‭ ‬بحری‭ ‬منطقوی‭ ‬2017‮»‬‭ (‬RMS‭) ‬که‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬اردن‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬مصاحبه‭ ‬کرد‭. ‬وی‭ ‬درباره‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬صحبت‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

بریدجنرال‭ ‬ابراهیم‭ ‬النعمت‭:‬‭ ‬اول‭ ‬از‭ ‬همه،‭ ‬به‭ ‬گروپ‭ ‬یونیپاث‭ ‬خوشامد‭ ‬میگویم‭. ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اینجا،‭ ‬در‭ ‬قرارگاه‌های‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬اردن،‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬RMS 17‭ ‬فرصت‭ ‬مغتنمی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬گردهمایی‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬عقبه‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬وجود‭ ‬روابط‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬بین‭ ‬پادشاهی‭ ‬اردن‭ ‬هاشمی‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭. ‬تفسیر‭ ‬اهداف‭ ‬رهبران‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬تحقق‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬ملت‌هایمان‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کشورهای‭ ‬ماست‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬داشتن‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬دوستان‭ ‬آمریکایی‭ ‬خود‭ ‬افتخار‭ ‬میکنیم‭. ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬هماهنگی‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬قلمروهای‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬شاهد‭ ‬سالهای‭ ‬دشوار‭ ‬آشفتگی‭ ‬در‭ ‬سکتورهای‭ ‬مختلف،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بی‌ثباتی‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬کشورها‭ ‬دچار‭ ‬درگیری‭ ‬و‭ ‬خشونت‭ ‬داخلی‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬دیگر‭ ‬زیر‭ ‬سلطه‭ ‬گروپ‌های‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬قرار‭ ‬بگیرند‭. ‬بناً،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬روابط‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬خود،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬پروگرامهای‭ ‬تعلیمی‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬صلح‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬کیفیت‭ ‬آمادگی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬معضلات‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬وطنمان‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬از‭ ‬فرصتهای‭ ‬مناسب‭ ‬تعلیمی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬منطقه‭ ‬استقبال‭ ‬میکنیم‭ ‬چون‭ ‬اردن‭ ‬کشوری‭ ‬کوچک‭ ‬با‭ ‬منابع‭ ‬محدود‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬اردن‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ماهر‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬بخش‌ها‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کیفیت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬میتوان‭ ‬با‭ ‬پیشرفته‌ترین‭ ‬اردوهای‭ ‬دنیا‭ ‬مقایسه‭ ‬کرد‭. ‬مسئولان‭ ‬ما‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬هنگفتی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬اردو‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬وظایف‭ ‬مختلف‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اند‭.‬

قوای‭ ‬بحری‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬همکاری‭ ‬موفقی‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬از‭ ‬تخصص‭ ‬همکاران‭ ‬مسلکی‌مان‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬گارد‭ ‬ساحلی‭ ‬و‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬بهره‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬فرصت‭ ‬مناسبی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬تفنگداران‭ ‬اردن‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬استفاده‭ ‬کردیم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬اردوهای‭ ‬انکشاف‭ ‬یافته‭ ‬به‭ ‬چی‭ ‬میزان‭ ‬مهم‭ ‬است؟

بریدجنرال‭ ‬النعمت‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬اردن‭ ‬با‭ ‬همکاران‌مان‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬ناوگان‭ ‬دریایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬ارتباط‭ ‬نزدیکی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬راضی‭ ‬هستند‭. ‬ما‭ ‬گروپی‭ ‬از‭ ‬افسران‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پیوستن‭ ‬به‭ ‬کارگروپ‭ ‬مشترک‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬اعزام‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬افسر‭ ‬رابط‭ ‬با‭ ‬رتبه‭ ‬دگروال‭ ‬یا‭ ‬بالاتر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬هماهنگ‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬در‭ ‬دفترهای‭ ‬مرکزی‭ ‬ناوگان‭ ‬5‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬منصوب‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اندازه‭ ‬خرد‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬کشتی‭ ‬جنگی‭ ‬با‭ ‬قابلیت‭ ‬حرکت‭ ‬در‭ ‬دریاهای‭ ‬آزاد،‭ ‬ما‭ ‬گروپی‭ ‬از‭ ‬افسران‭ ‬اردنی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬هدایت‭ ‬کارگروپ‭ ‬مشترک‭ ‬152‭ ‬رهسپار‭ ‬ماموریتی‭ ‬یک‭-‬ساله‭ ‬کردیم‭. ‬انتصاب‭ ‬منحیث‭ ‬معین‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬کویت‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬رهبری‭ ‬کارگروپ‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2016‭ ‬باعث‭ ‬افتخار‭ ‬ما‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬فعالیت‭ ‬یک‭-‬ساله‭ ‬منحیث‭ ‬رهبر‭ ‬کارگروپ،‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز،‭ ‬رئیس‭ ‬عملیات،‭ ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬پلان‌گذاری،‭ ‬افسران‭ ‬جانشین‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬گروپی‭ ‬از‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬همگی‭ ‬اهل‭ ‬اردن‭ ‬بودند‭.‬

در‭ ‬اینجا‭ ‬مایلم‭ ‬از‭ ‬همکارانمان‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬بخاطر‭ ‬مساعی‭ ‬بسیار‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬همکاری،‭ ‬تبادل‭ ‬تجربیات‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬منابع‭ ‬تشکر‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬کنم‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬یک‭ ‬گروپ‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‭ ‬خود‭ ‬سعی‭ ‬کردیم؛‭ ‬ما‭ ‬کشتی‭ ‬غول‌پیکر‭ ‬نداریم‭ ‬ولی‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬جنگجویان‭ ‬ماهر‭ ‬برای‭ ‬ایفای‭ ‬وظایف‭ ‬ذریعه‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬گروپی‭ ‬برخورداریم‭.‬

ما‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دزدی‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬خلیح،‭ ‬خلیج‭ ‬عدن‭ ‬و‭ ‬ساحل‭ ‬سومالی‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬داریم‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬ما‭ ‬هفت‭ ‬گروپ‭ ‬تفتیش‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬تشکیل‭ ‬داده‌ایم‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬ما‭ ‬دو‭ ‬گروپ‭ ‬اعزام‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬ماندن‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬90‭ ‬روزه‭ ‬در‭ ‬کشتیهای‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬کارگروپهای‭ ‬مشترک‭ ‬151‭ ‬و‭ ‬152‭ ‬به‭ ‬وظایف‭ ‬مختلفی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬توقیف‭ ‬دزدان‭ ‬بحری‭ ‬میپردازند‭. ‬این،‭ ‬تجربه‭ ‬ارزشمندی‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬تکتیکها‭ ‬سود‭ ‬برده‌ایم‭. ‬اینها‭ ‬فقط‭ ‬نمونه‌هایی‭ ‬از‭ ‬مساعی‭ ‬پادشاهی‭ ‬اردن‭ ‬هاشمی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬محسوب‭ ‬میشود‭.‬

یونیپاث‭: ‬وظیفه‭ ‬عساکر‭ ‬اردنی‭ ‬در‭ ‬کشتیهای‭ ‬آمریکایی‭ ‬چیست؟‭ ‬آیا‭ ‬آنها‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬کسب‭ ‬تجربه‭ ‬نظامی‭ ‬میپردازند‭ ‬یا‭ ‬تعلیم‭ ‬لسان‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬نیز‭ ‬مهم‭ ‬است؟

بریدجنرال‭ ‬النعمت‭:‬‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬لسان‭ ‬و‭ ‬سنتهای‭ ‬منطقه‭ ‬عملیات‭ ‬تاثیر‭ ‬چشمگیری‭ ‬بالای‭ ‬ستراتیژی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬شناخت‭ ‬شیوه‭ ‬فکر‭ ‬و‭ ‬نقشه‌های‭ ‬دشمن‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬دارد‭. ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬دزدان‭ ‬دریایی‭ ‬گرفتار‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬ساحل‭ ‬سومالی‭ ‬مدعی‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬ماهیگیر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬ارتباطی‭ ‬با‭ ‬دزدی‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬ندارند‭. ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال،‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬به‭ ‬لسان‭ ‬عربی‭ ‬صحبت‭ ‬میکردند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬با‭ ‬گوش‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬صحبتهای‭ ‬آنها‭ ‬متوجه‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬سلاحهای‭ ‬آنها‭ ‬زیر‭ ‬سامان‭ ‬ماهیگیری‭ ‬پنهان‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬فکر‭ ‬میکردند‭ ‬که‭ ‬یافتن‭ ‬آن‭ ‬سلاحها‭ ‬غیرممکن‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬کمک‭ ‬افسران‭ ‬اردنی،‭ ‬مخفیگاه‭ ‬سلاح‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬ارتباطی‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬پیدا‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دزدان‭ ‬بحری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬نقشه‭ ‬آنها‭ ‬افشا‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬حیرت‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭. ‬داستانهای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬بالای‭ ‬امتیازات‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬خودی‭ ‬تاکید‭ ‬میکند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬منحیث‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬شاهی،‭ ‬با‭ ‬چی‭ ‬قسم‭ ‬معضلات‭ ‬مواجه‭ ‬هستید؟

بریدجنرال‭ ‬النعمت‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬اردن‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬معضلات‭ ‬و‭ ‬تهدیدات‭ ‬دیگر‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬منطقه‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬بعضی‭ ‬معضلات‭ ‬مخصوص‭ ‬کشور‭ ‬ماست‭. ‬کلانترین‭ ‬معضل‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬وارد‭ ‬مرحله‭ ‬تازه‌ای‭ ‬شده‌ایم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬گروپ‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬محاصره‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬شکست‭ ‬خورده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جنگجویان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فرار‭ ‬هستند‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬هوشیاری‭ ‬مانع‭ ‬دسترسی‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬مسیرهای‭ ‬تجاری‭ ‬بحری‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬غیرقانونی‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬سلاح‭ ‬شویم‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬آبی‭ ‬خود‭ ‬برخورداریم‭. ‬تاکنون‭ ‬هیچ‭ ‬موردی‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬ما‭ ‬راپور‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬بعضی‭ ‬گروپهای‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬نظامی‭ ‬شدید‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬وادار‭ ‬به‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬ذریعه‭ ‬راه‌های‭ ‬آبی‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال،‭ ‬ما‭ ‬فعالیتهای‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬تروریستان‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاکمان‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬نظارت‭ ‬میکنیم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬مصر‭ ‬و‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬نزدیک‭ ‬است‭. ‬آیا‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬آبراه‌های‭ ‬خود‭ ‬قرارداد‭ ‬همکاری‭ ‬بحری‭ ‬دارند؟

بریدجنرال‭ ‬النعمت‭:‬‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬حوزه‭ ‬خلیج‭ ‬عقبه‭ ‬همکاری‭ ‬منطقوی‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬طرز‭ ‬روزانه‭ ‬برای‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬هستیم‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ضرورت‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬ذریعه‭ ‬افسران‭ ‬رابط،‭ ‬کارها‭ ‬را‭ ‬آسان‭ ‬میکنیم‭ ‬و‭ ‬زمینه‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬مشترک‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬خلیج‭ ‬عقبه‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬کردن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬منطقه‭ ‬بدون‭ ‬از‭ ‬جرم‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬میکنیم‭.‬

یونیپاث‭: ‬RMS 2017‭ ‬موفقیت‭ ‬کلانی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬با‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬موضوعات‭ ‬گوناگون‭ ‬پرداختند‭. ‬اهمیت‭ ‬اشتراک‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ (‬JAF‭) ‬در‭ ‬وقایعی‭ ‬مثل‭ ‬این‭ ‬چیست؟

بریدجنرال‭ ‬النعمت‭:‬‭ ‬تمرینهای‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬قابلیت‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬تجربه‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬وقایع‭ ‬فرصت‭ ‬آشنا‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬شیوه‌ها‭ ‬و‭ ‬تکنیکهای‭ ‬مختلف‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬JAF‭ ‬فراهم‭ ‬میشود‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬پروگرام‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬مانور‭ ‬مشترک‭ ‬اشتراک‭ ‬میکنیم‭.‬

در‭ ‬ضمن،‭ ‬حدود‭ ‬2‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬سال‭ ‬پیش،‭ ‬ما‭ ‬زمینه‭ ‬همکاری‭ ‬گسترده‭ ‬بین‭ ‬کندک‭ ‬77‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬و‭ ‬تفنگداران‭ ‬آمریکایی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کردیم‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬دوره‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬مشترکی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬دزدان‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مسئولیت‭ ‬ناوگان‭ ‬5‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برگزار‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬کندک‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬تعلیم‭ ‬میبیند‭. ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬مانور‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬‭ ‬2017‭ ‬نیز‭ ‬اشاره‭ ‬کنم‭. ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬پیوندی‭ ‬محکم‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬اشتراک‭ ‬کننده‭ ‬شد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬یکسان‭ ‬کردن‭ ‬شناخت‭ ‬همه‭ ‬کشورها‭ ‬از‭ ‬اصطلاحات‭ ‬و‭ ‬مفاهیم‭ ‬نظامی،‭ ‬ترویج‭ ‬کار‭ ‬گروپی‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬کردن‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬برای‭ ‬مانورها،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تدوین‭ ‬سناریوهای‭ ‬مانور‭ ‬برای‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬تهدیدات‭ ‬واقعی‭ ‬و‭ ‬شیوه‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬نیز‭ ‬کردیم‭. ‬ما‭ ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬ذریعه‭ ‬شبیه‌سازی‌ها‭ ‬و‭ ‬سناریوهای‭ ‬جدید‭ ‬تقویت‭ ‬شود‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬صدد‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬بعدی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬موسسات‭ ‬ملکی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬گروپی‭ ‬واحد‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬خواهند‭ ‬پرداخت‭. ‬این‭ ‬نوع‭ ‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬بحران‌های‭ ‬بشری‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬بسیار‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬RMS،‭ ‬که‭ ‬افتخار‭ ‬میزبانی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬عقبه‭ ‬نصیب‭ ‬ما‭ ‬شد،‭ ‬نتیجه‭ ‬همکاری‭ ‬مشتاقانه‭ ‬بین‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬اردن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬کلانی‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشت‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬برادران‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬مفکوره‌ها‭ ‬و‭ ‬پلان‌ها‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬پروگرام‭ ‬تعلیمی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مسلکی‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬منطقه،‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آمدند‭. ‬من‭ ‬از‭ ‬قومندانان‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بخاطر‭ ‬نقش‭ ‬چشمگیر‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬موفقیت‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬این‭ ‬گردهمایی‭ ‬تشکر‭ ‬میکنم‭ ‬و‭ ‬مایلم‭ ‬از‭ ‬برادرانمان‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬بخاطر‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬تشکری‭ ‬کنم‭. ‬امیدوارم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬شاهد‭ ‬حضور‭ ‬پربارتری‭ ‬باشیم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬چی‭ ‬مانورهای‭ ‬دریایی‭ ‬مشترک‭ ‬دیگری‭ ‬اشتراک‭ ‬کرده‭ ‬است؟

بریدجنرال‭ ‬النعمت‭:‬‭ ‬ما‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬‮«‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‮»‬،‭ ‬در‭ ‬فعالیتهای‭ ‬بحری‭ ‬بسیاری‭ ‬اشتراک‭ ‬میکنیم‭. ‬در‭ ‬سطح‭ ‬منطقوی،‭ ‬مانور‭ ‬سالانه‭ ‬اردن‭-‬مصر‭ ‬برگزار‭ ‬میشود‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬‮«‬عقبه‭ ‬15‮»‬‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬جمهوری‭ ‬عربی‭ ‬مصر‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭. ‬‮«‬عقبه‭ ‬16‮»‬‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬تجارت‭ ‬چند‭-‬ملیتی‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عقبه‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬ذریعه‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬کشف‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬راهکارهای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬احتمالی‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬منطقه‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬سناریو‭ ‬جدیدی‭ ‬متناظر‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬رایج‭ ‬و‭ ‬غیرمعمول‭ ‬انکشاف‭ ‬می‌دهیم‭. ‬منظور‭ ‬از‭ ‬تهدیدات‭ ‬غیرمعمول،‭ ‬موارد‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬اهمیت‭ ‬این‭ ‬مشارکت‭ ‬چی‭ ‬پیامی‭ ‬برای‭ ‬افسران‭ ‬دریایی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬دارید؟

بریدجنرال‭ ‬النعمت‭:‬‭ ‬توصیه‭ ‬من‭ -‬به‭ ‬قوای‭ ‬اردنی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬متحدان‭ ‬ما‭- ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬است‭. ‬تهدیدات‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬نمیتوان‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬ذریعه‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬واحد‭ ‬برطرف‭ ‬کرد‭. ‬هیچ‭ ‬کشوری‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬نمیتواند‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬از‭ ‬مسیرهای‭ ‬دریایی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬محافظت‭ ‬کند،‭ ‬چون‭ ‬چنین‭ ‬رویکردی‭ ‬به‭ ‬بروز‭ ‬جنگ‭ ‬طولانی،‭ ‬تلفات‭ ‬سنگین‭ ‬و‭ ‬استقرار‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬سلاح‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬نقاط‭ ‬دنیا‭ ‬منجر‭ ‬میشود‭. ‬مفکوره‭ ‬منطقی‌تر،‭ ‬روی‭ ‬آوردن‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گروپی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬شرکا‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬معضلات‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نقاط‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬مواجه‭ ‬هستند،‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬متحدان‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬خود‭ ‬برطرف‭ ‬کنیم‭. ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬باشد‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬جهت‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬اختصاص‭ ‬دادن‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬تکنیکها‭ ‬به‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند،‭ ‬همکاری‭ ‬کنیم‭. ‬هر‭ ‬کشور‭ ‬باید‭ ‬چیزی‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬زمینه‭ ‬ایجاد‭ ‬قوایی‭ ‬یکپارچه‭ ‬و‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دشمن‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭.   ‬