رهبری الهام بخش

رهبری الهام بخش

برید جنرال عراقی ارکان التکریتی به رهبری مبارزات پیروزمندانه علیه داعش کمک کرد

کارکنان‭ ‬یونیپاث

زمانیکه‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬غبار‭ ‬برخواسته‭ ‬از‭ ‬زنجیرهای‭ ‬تانک‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬ستونهای‭ ‬دود‭ ‬برخواسته‭ ‬از‭ ‬دستگاههای‭ ‬انفجاری‭ ‬دست‭ ‬ساز‭ ‬ضد‭ ‬وسایط‭ ‬نقلیه‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬میآمیزد‭ – ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬ملول‭ ‬میسازد‭ ‬–‭ ‬عساکر‭ ‬ذریعه‭ ‬رهبران‭ ‬دلیری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬داشتن‭ ‬سرشت‭ ‬خردمندانه‭ ‬و‭ ‬دلاوری‭ ‬آشکار‭ ‬شناخته‭ ‬شده‌اند‭ ‬انگیزه‭ ‬داده‭ ‬میشوند‭. ‬چنین‭ ‬رهبران‭ ‬نظامی‭ ‬الهام‭ ‬بخش‭ ‬قوا‌‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬به‭ ‬صفت‭ ‬قهرمانان‭ ‬و‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬دشمن‭ ‬هستند‭.‬

یک‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬قومندانان‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬ارکان‭ ‬جلال‭ ‬فضل‭ ‬التکریتی،‭ ‬رئیس‭ ‬ارکان‭ ‬کندک‭ ‬یکم‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬است‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬فیصلهٔ‭ ‬جنگ‌های‭ ‬مهار‭ ‬ناپزیر‭ ‬دارد،‭ ‬نام‭ ‬ارکان‭ ‬التکریتی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬مراکز‭ ‬قومندانی‭ ‬طنین‭ ‬انداز‭ ‬می‌گردد‭.‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬آرکان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2001‭ ‬به‭ ‬صفت‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬صنف‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬وارد‭ ‬حربی‭ ‬پوهنځی‭ ‬شد‭ . ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2003‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬واکنش‭ ‬سریع‭ ‬کندک‭ ‬یکم‭ ‬پیوست‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذراندن‭ ‬تمام‭ ‬امتحانات‭ ‬رقابتی‭ ‬با‭ ‬نمرات‭ ‬عالی،‭ ‬او‭ ‬ذریعه‭ ‬‌قوای‌‭ ‬ائتلاف‭ ‬انتخاب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬تعلیم‌‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬ادامه‭ ‬دهد‭.‬

او‭ ‬دارای‭ ‬سند‭ ‬لیسانس‭ ‬در‭ ‬علوم‭ ‬نظامی،‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬لیسانس‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬لسان‭ ‬انگلیسی‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬ماستری‭ ‬در‭ ‬علوم‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬از‭ ‬کورس‭ ‬پولیس‌‭ ‬سواره‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬کورس‭ ‬ابتدایی‭ ‬پراشوت،‭ ‬کورس‭ ‬تدارکات‭ ‬و‭ ‬فرود،‭ ‬کورس‭ ‬پیشرفته‭ ‬پیاده‭ ‬و‭ ‬چندین‭ ‬کورس‭ ‬مشترک‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬عملیات‌های‭ ‬ضد‌تروریستی‭ ‬ناتو‭ ‬کامبیاب‭ ‬شد‭.‬

حافظه‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬آرکان‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬داستان‌های‭ ‬قهرمانانه‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬علیه‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬جنایتکار‭ ‬و‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬بصره،‭ ‬میسان‭ ‬و‭ ‬دیالی‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهور‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬جرف‭ ‬الصخر،‭ ‬رمادی،‭ ‬فلوجه‭ ‬و‭ ‬موصل‭ ‬‌اشتراک‌‭ ‬داشت‭. ‬اما‭ ‬جنگ‭ ‬بروانا‭ ‬خاص‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬‌قوای‌‭ ‬عراقی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬عقب‭ ‬نشینی‭ ‬در‭ ‬موصل،‭ ‬دسته‌های‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬شکست‭ ‬دادند‭.‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬آرکان‭ ‬چنین‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: “‬در‭ ‬اکتوبر‭ ‬2014،‭ ‬من‭ ‬مسئولیت‭ ‬داشتم‭ ‬تا‭ ‬موقعیت‌های‭ ‬دفاعی‭ ‬جنوب‭ ‬رمادی‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬بلافاصله‭ ‬به‭ ‬جانب‭ ‬باروانا،‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬170‭ ‬کیلومتری‭ ‬غرب‭ ‬رمادی‭ ‬حرکت‭ ‬کنم‭. ‬ما‭ ‬مبارزه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رمادی‭ ‬ترک‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬وقفه‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬جبهه‭ ‬دیگر‭ ‬حرکت‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شدت‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬خرابی‭ ‬راه‭ ‬بیابان‭ ‬به‭ ‬باروانا‭ ‬بی‌رمق‭ ‬شدیم‭.”‬

‭”‬وظیفه‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تصرف‭ ‬حدیثه‭ ‬ذریعه‭ ‬داعش‭ ‬جلوگیری‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬باروانا‭ ‬بیرون‭ ‬برانیم‭. ‬باروانا‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬استراتژیک‭ ‬مسیر‭ ‬اصلی‭ ‬بین‭ ‬حدیثه‭ ‬و‭ ‬بند‭ ‬حدیثه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنترول‌‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬بند‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬کنترول‌‭ ‬داعش‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مسیرهای‭ ‬تداراکات‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬بند‭ ‬حدیثه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬منابع‭ ‬تولید‭ ‬برق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬رود‭ ‬فرات‭ ‬را‭ ‬‌کنترول‭ ‬می‌کند‭.”‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬آرکان‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قدرتمندی‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬خصوصیت‭ ‬چند‭ ‬ملیتی‭ ‬بودنش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬جایی‭ ‬برای‭ ‬نزاع‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬در‭ ‬صفوف‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬

‭”‬راز‭ ‬قدرت‭ ‬اداره‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬صفت‭ ‬یک‭ ‬تیم،‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬و‭ ‬منطقوی‭ ‬کار‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬‌قوای‌‭ ‬ما‭ ‬هماهنگ‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬سرسختانه‭ ‬جنگیدند‭ ‬و‭ ‬دشمن‭ ‬نتوانست‭ ‬هیچ‭ ‬کدام‭ ‬برتری‭ ‬علیه‭ ‬ما‭ ‬بدست‭ ‬آورد‭.”‬

تئوری‭ ‬او‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬به‭ ‬دشمن‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬غیر‭ ‬متعارف‭ ‬مستلزم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬عساکر‌‭ ‬مسلکی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬در‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬خرد،‭ ‬بدون‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬دستورات‭ ‬فراگیر،‭ ‬تعلیم‌‭ ‬دیده‌اند‭.‬

او‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬‭”‬تعلیم‌‭ ‬مداوم‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬مبارزین‌‭ ‬برجسته‭ ‬سنگ‭ ‬تهداب‭ ‬ساختن‭ ‬یک‭ ‬قوای‌‭ ‬مسلکی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬سخت‭ ‬ترین‭ ‬شرایط‭ ‬جنگ‌های‭ ‬غیر‭ ‬متعارف‭ ‬مبارزه‭ ‬کند،‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬جنگجویان‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬شهری‭ ‬تعلیم‌‭ ‬دیده‌اند‭.”‬

‭”‬بنابراین‭ ‬ما‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬گروپ‌‭ ‬خرد‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬صاحب‌منصبان‌‭ ‬غیر‭ ‬انتفاعی،‭ ‬دوهم‭ ‬بریدمن‭ ‬یا‭ ‬قومندان‌های‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬خرد‭ ‬در‭ ‬چارچوکات‭ ‬اهداف‭ ‬اصلی‭ ‬فرمان‭ ‬عالی‭ ‬تدوین‭ ‬می‌کنیم‭. ‬این‭ ‬مشخصه‭ ‬‌قوای‌‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬بقیه‭ ‬تشکیلات‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬موصل‭ ‬و‭ ‬فلوجه‭ ‬است‭.”‬

از‭ ‬دیدگاه‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬آرکان،‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬اعتماد‭ ‬مردم،‭ ‬سنگ‭ ‬بنای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬آزاد‭ ‬کردن‭ ‬شهرها‭ ‬است‭.‬

‭”‬مناطق‭ ‬پرجمعیت‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬غیرنظامیان‭ ‬جنگیدن‭ ‬را‭ ‬مشکل‭ ‬می‌سازند‭. ‬بعضی‭ ‬اوقات‭ ‬شهروندان‭ ‬منطقه‭ ‬فقط‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬اول‭ ‬جنگ‭ ‬فاصله‭ ‬دارند‭. ‬او‭ ‬گفت‭: ‬عساکر‌‭ ‬ما‭ ‬خانه‌های‭ ‬مسکونی‭ ‬را‭ ‬می‌شناسند‭ ‬و‭ ‬کوشش‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬کنند‭. “‬ما‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬غذای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬فامیل‌‌ها‭ ‬سهیم‭ ‬ساختیم‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬خبر‭ ‬می‌گرفتیم،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬متقاعد‭ ‬ساخت‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬چشم‌های‌مان‭ ‬باشند‭.”‬

برخلاف‭ ‬جنایات‭ ‬مرتکب‭ ‬شده‭ ‬ذریعه‭ ‬داعش‭ ‬علیه‭ ‬اشخاص‭ ‬بی‭ ‬گناه،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وصف‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬اجساد‭ ‬عساکر‌‭ ‬عراقی‭ ‬بی‌احترامی‭ ‬کردند،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬آرکان‭  ‬به‭ ‬عساکر‌‭ ‬عراقی‭ ‬دستور‭ ‬صادر‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬محبوسین‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬رفتار‭ ‬کنند‭.‬

‭”‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬گفت‭: ‬مزیت‭ ‬اصلی‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬جنگجویانی‭ ‬مسلکی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬احترام‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬تابع‭ ‬منشور‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬متعهد‭ ‬هستیم‭. ‬جنگجویان‭ ‬ما‭ ‬تعلیم‌‭ ‬داده‭ ‬شده‌اند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬قوانین‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬احترام‭ ‬بگذارند‭.”‬

‭”‬در‭ ‬جریان‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬دو‭ ‬جنگجوی‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬حدیثه‭ ‬توقیف‭ ‬کردیم‭. ‬با‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬انسان‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬رفتار‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تسلیم‭ ‬دادن‌شان‭ ‬به‭ ‬مقامات‭ ‬ذیصلاح،‭ ‬جراحات‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تداوی‭ ‬کردیم‭.”‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬ارکان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬پیروزی‭ ‬عراق‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬عملیات‌های‭ ‬معلوماتی‭ ‬و‭ ‬روانی‭ ‬است‭.‬

باندها‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬پخش‭ ‬شایعات،‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬اضطراب‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬‌قوای‌‭ ‬امنیتی،‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬به‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬شهرک‌ها‭ ‬حمله‭ ‬کنند،‭ ‬بنابراین‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬اردوی‭ ‬الکترونیکی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬صفحات‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬دروغ‌های‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬افشا‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬ردیابی‭ ‬کنیم‭.”