بحث در مورد آینده یمن

کارکنان‭ ‬یونیپاث
ثبات‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬موضوع‭ ‬جلسه‭ ‬وزرای‭ ‬خارجه‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬ارشد‭ ‬نظامی‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬اکتوبر‭ ‬2017‭ ‬در‭ ‬ریاض،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬میان‭ ‬افراد‭ ‬برجسته‌ای‭ ‬که‭ ‬خواستار‭ ‬حل‭ ‬مسالمت‌آمیز‭ ‬بحران‭ ‬یمن‭ ‬بودند،‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬ایمن‭ ‬صفادی،‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬محمود‭ ‬فریحات‭ ‬دگر‭ ‬جنرال‭ ‬رئیس‭ ‬ارکان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬صفادی‭ ‬مجدداً‭ ‬بر‭ ‬حمایت‭ ‬اردن‭ ‬از‭ ‬موافقت‌نامه‌های‭ ‬چندملیتی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬یمن،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬قطعنامه‭ ‬2216‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬و‭ ‬ابتکار‭ ‬خلیج‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬اتحاد‭ ‬عرب‭ ‬در‭ ‬جواب‭ ‬به‭ ‬تقاضای‭ ‬دولت‭ ‬مشروع‭ ‬یمن‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬گفت‭ ‬امنیت‭ ‬اردن‭ ‬با‭ ‬امنیت‭ ‬یمن،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬کل‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬ارتباط‭ ‬دارد‭.‬
برعلاوه‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬یمن،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬بحرین،‭ ‬کویت،‭ ‬پاکستان،‭ ‬جیبوتی،‭ ‬سودان،‭ ‬سینگال،‭ ‬مغرب‭ ‬و‭ ‬مالزیا‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭.‬
همچنین‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬ریاض،‭ ‬مقامات‭ ‬اردن‭ ‬با‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬درباره‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬در‭ ‬پروژه‭ ‬NEOM،‭ ‬یعنی‭ ‬شهری‭ ‬کلان‭ ‬که‭ ‬برق‭ ‬آن‭ ‬ذریعه‭ ‬باد‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬خورشیدی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬500‭ ‬میلیارد‭ ‬دالر‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬پرداختند‭. ‬محمد‭ ‬مؤمنی،‭ ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اردن‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ – ‬که‭ ‬26‭,‬000‭ ‬کیلومترمربع‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬مصر‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد‭ – ‬امنیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬می‌بخشد‭.‬
منابع‭: ‬خبرگزاری‭ ‬پترا،‭ ‬جردن‭ ‬تایمز