در جستجوی وحدت در منامه

در جستجوی وحدت در منامه

کارکنان‭ ‬یونیپاث
بحث‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬رویدادهای‭ ‬کنونی‭ – ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پیروزی‭ ‬بر‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬یمن‭ – ‬مسائل‭ ‬اصلی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬جلسه‭ ‬رهبران‭ ‬منطقوی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2017‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چارچوکات‭ ‬سیزدهمین‭ ‬گفتگوی‭ ‬منامه‭ ‬برگزار‭ ‬گردید‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬اجلاس‭ ‬امنیت‭ ‬سالانه‭ ‬رهبران‭ ‬20‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬موضوعاتی‭ ‬همچون‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی؛‭ ‬حل‭ ‬مناقشات‭ ‬در‭ ‬سوریه،‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬عراق؛‭ ‬عواقب‭ ‬امنیتی‭ ‬اصلاحات‭ ‬اقتصادی؛‭ ‬و‭ ‬جوابات‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬گردهم‭ ‬آمدند‭.‬
داکتر‭ ‬انور‭ ‬محمد‭ ‬قرقاش،‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬دیگر‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬ناظران‭ ‬منفعل‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬بالای‭ ‬امنیت‭ ‬خود‭ ‬متمرکز‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬شیوه‭ ‬منفعل‭ ‬به‭ ‬دفعات‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬مثل‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬اجازه‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬نقش‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬اندازه‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬ایفا‭ ‬کنند‭.‬
‭”‬ما‭ ‬باید‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬کشورهایی‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬بار‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬می‌کشیم‭”. ‬داکتر‭ ‬قرفاش‭ ‬گفت‭: “‬ما‭ ‬دیگر‭ ‬نمی‌توانیم‭ ‬تنها‭ ‬تمویل‭ ‬کننده‭ ‬امنیت‭ ‬خود‭ ‬باشیم،‭ ‬بلکه‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬قرار‭ ‬بگیریم‭”.‬
بحث‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬سناریوهای‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬باعث‭ ‬مشارکت‭ ‬شاهزاده‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬ترکی‭ ‬الفیصل‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬اسلامی‭ ‬ملک‭ ‬فیصل‭ ‬و‭ ‬داکتر‭ ‬ابراهیم‭ ‬الجعفری،‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬شد‭. ‬
داکتر‭ ‬الجعفری‭ ‬دستاوردهای‭ ‬ملت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پاکسازی‭ ‬داعش‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬ستایش‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬شاهزاده‭ ‬ترکی‭ ‬نیز‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬تحسین‭ ‬کرد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬شاهزاده‭ ‬ترکی‭ ‬تشویش‌های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نظرگاه‭ ‬ایجاد‭ ‬تفرقه‭ ‬ذریعه‭ ‬ایران‭ ‬ذریعه‭ ‬شبه‭ ‬نظامیانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬بغداد‭ ‬متعهد‭ ‬هستند،‭ ‬ابراز‭ ‬کرد‭. ‬داکتر‭ ‬الجعفری‭ ‬در‭ ‬جواب‭ ‬بر‭ ‬هویت‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬عراقی‭ ‬خود‭ ‬تأیید‭ ‬کرد‭.‬
نماینده‭ ‬عمان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کانفرانس‭ ‬یعنی‭ ‬سید‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬بسیدی،‭ ‬سرمنشی‭ ‬خارجه‭ ‬بر‭ ‬مبادلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬صلح‌آمیز‭ ‬میان‭ ‬کشورهای‭ ‬خلیج‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬شرقی‭ ‬آسیا‭ ‬تمرکز‭ ‬نمود‭. ‬
دیگر‭ ‬اشتراک‭ ‬کنندگان‭ ‬عبارت‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬معین‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬یمن،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬علی‭ ‬محسن‭ ‬الاحمر،‭ ‬ایمن‭ ‬صفادی،‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬اردن،‭ ‬جنرال‭ ‬زبیر‭ ‬محمود‭ ‬حیات‭ ‬از‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬قومندان‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬جوزف‭ ‬ووتل‭.‬
جلالت‭ ‬مآب‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عیسی‭ ‬آل‌خلیفه‭ ‬پادشاه‭ ‬بحرین‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬کنندگان‭ ‬ارشد‭ ‬گفتگوی‭ ‬منامه‭ ‬2017‭ ‬خوشامد‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬مشکلات‭ ‬امنیتی‭ ‬شد‭.‬
شاه‭ ‬حمد‭ ‬گفت‭: “‬این‭ ‬فصلی‭ ‬دشوار‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬خلیج‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬تهدیدات‭ ‬متعددی‭ ‬هستیم،‭ ‬اما‭ ‬معتقدم‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬عزم‭ ‬و‭ ‬اراده‭ ‬خود‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬آنها‭ ‬هستیم‭”. 
منابع‭: ‬خبرگزاری‭ ‬بحرین،‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬نشنال