دست آورد های زنان افغان

دست آورد های زنان افغان

بیشتر‭ ‬از‭ ‬4,000‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬امنیت‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬مصروف‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬هستند

مارتا‭ ‬شیفر
مرکز‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص ناتو‭- ‬افغانستان
وقتی که‭ ‬شوروی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1989‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬عقب‌نشینی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬طالبان‭ ‬کنترول‭ ‬حکومت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گرفت،‭ ‬زنان‭ ‬افغان‭ ‬شاهد‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬طالبان‭ ‬یک‌شبه‭ ‬حقوقشان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬سلب‭ ‬کرد‭. ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زنان‭ ‬حق‭ ‬رأی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1919‭ ‬یعنی‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1964‭ ‬به‌دست‭ ‬آوردند،‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬اجازه‭ ‬مشارکت‭ ‬منحیث‭ ‬اعضای‭ ‬برابر‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬نمی‌داد‭. ‬در‭ ‬دوران‭ ‬حکومت‭ ‬محدودکننده‭ ‬و‭ ‬مردسالارانه‭ ‬طالبان،‭ ‬زنان‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬کار،‭ ‬مکاتب‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اجتماع‭ ‬بدون‭ ‬همراه‭ ‬مرد‭ ‬منع‭ ‬شدند‭. ‬زنان‭ ‬تقریباً‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬جامعه‭ ‬عمومی‭ ‬حذف‭ ‬شدند‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬17‭ ‬سالی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬سقوط‭ ‬رژیم‭ ‬طالبان‭ ‬می‌گذرد،‭ ‬وضعیت‭ ‬زنان‭ ‬بهبود‭ ‬یافته‭ ‬است،‭ ‬گرچه‭ ‬تابوهای‭ ‬اجتماعی‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬ذریعه‭ ‬حکومت‭ ‬سرکوبگر‭ ‬طالبان‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2004،‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬جدید‭ ‬افغانستان‭ ‬حقوقی‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬قبلاً‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬برخوردار‭ ‬بودند‭ ‬را‭ ‬مجدداً‭ ‬احیا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬کرسی‌هایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬پارلمان‭ ‬و‭ ‬سنا‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬کنار‭ ‬گذاشت‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬انتخابات‭ ‬2014،‭ ‬308‭ ‬زن‭ ‬برای‭ ‬شوراهای‭ ‬ولایتی‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬کرسی‌‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬کنار‭ ‬گذاشته‭ ‬نشده‭ ‬بودند،‭ ‬رقابت‭ ‬‌کردند؛‭ ‬39‭ ‬فیصد‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬برنده‭ ‬شدند‭.‬
با‭ ‬بازگشت‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬نقش‌های‭ ‬عمومی،‭ ‬جا‭ ‬برای‭ ‬امیدواری‭ ‬هست‭. ‬از‭ ‬9‭ ‬میلیون‭ ‬طفلی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مکاتب‭ ‬افغانستان‭ ‬راجستر‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬40‭ ‬فیصد‭ ‬دختر‭ ‬هستند‭. ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬بر‭ ‬چهار‭ ‬نفوس‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭. ‬تعداد‭ ‬زنانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬امنیت‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ (‬ANDSF‭) ‬خدمت‭ ‬می‌کنند‭ ‬به‭ ‬شمول‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬120‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬خاص‭ ‬افغانستان‭ (‬ASSF‭)‬،‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬4‭,‬400‭ ‬نفر‭ ‬یا‭ ‬1‭.‬4‭ ‬فیصد‭ ‬هستند‭.‬

زنان اردوی ملی افغانستان در مراسم فراغت در آکادمی اردوی ملی افغانستان در کابل اشتراک می‌کنند. آسوشیتد پرس

ناتو‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2013‭ ‬پیگیری‭ ‬احصائیه‭ ‬جنسیت‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬فیصد‭ ‬اعضای‭ ‬پولیس‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬0‭.‬6‭ ‬فیصد‭ ‬اعضای‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬زن‭ ‬هستند‭. ‬همسایه‭ ‬افغانستان‭ ‬یعنی‭ ‬پاکستان‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1947‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬اجازه‭ ‬داده‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬خدمت‭ ‬کنند،‭ ‬تنها‭ ‬1‭.‬4‭ ‬فیصد‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬پولیس‭ ‬و‭ ‬0‭.‬6‭ ‬فیصد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬استخدام‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
با‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬اعداد‭ ‬دلگرم‌کننده‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسند،‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬بلندپروازانه‭ ‬10‭ ‬فیصدی‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬افغانستان‭ ‬که‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬پولیس‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2023‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬یابد،‭ ‬فاصله‭ ‬زیادی‭ ‬دارند‭.‬
اما‭ ‬تنوع‌بخشی‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬افغانستان‭ ‬برای‭ ‬ثبات‭ ‬افغانستان‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬همان‌طور‭ ‬که‭ ‬جنرال‭ ‬متقاعد‭ ‬قول‭ ‬اردوی‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬جان‭ ‬آر‭. ‬آلن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: “‬هیچ‭ ‬جامعه‌ای‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬گذار‭ ‬از‭ ‬جامعه‌ای‭ ‬دچار‭ ‬مناقشه‭ ‬به‭ ‬جامعه‌ای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انکشاف‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬زنان‭ ‬نیز‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬جریان‭ ‬اصلی‭ ‬آن‭ ‬باشند‭.”‬
قطعنامه‭ ‬1325‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬مجدداً‭ ‬بالای‭ ‬حقوق‭ ‬زنان‭ ‬تأکید‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015،‭ ‬افغانستان‭ ‬پلان‭ ‬اقدام‭ ‬ملی‭ (‬NAP‭) ‬خود‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬سامان‭ ‬برای‭ ‬تبدیل‭ ‬این‭ ‬قطعنامه‭ ‬به‭ ‬واقعیت‭ ‬نشر‭ ‬کرد‭. ‬NAP‭ ‬از‭ ‬برابری‭ ‬جنسیتی‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬حمایت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬می‌دارد‭ “‬صلح‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭.” ‬این‭ ‬پلان‭ ‬همچنین‭ ‬اذعان‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬پولیس،‭ ‬خدمات‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬دولتی،‭ “‬این‭ ‬میزان‭ ‬برای‭ ‬جوابدهی‭ ‬به‭ ‬ضرورت‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬زنان‭ ‬کفایت‭ ‬نمی‌کند‭.”‬
ناتو‭ ‬و‭ ‬مأموریت‭ ‬حمایت‭ ‬قاطع‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬مشاوران‭ ‬جنسیت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬اختصاص‭ ‬می‌دهند‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص،‭ ‬این‭ ‬مشاوران‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬مأموریت‭ ‬تعلیم،‭ ‬مشاوره‭ ‬و‭ ‬کمک‭ (‬TAA‭) ‬ناتو‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬کوشش‭ ‬می‌کنند‭ ‬تا‭ ‬حضور‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬سطوح‭ ‬ANDSF‭ ‬افزایش‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬زمان‭ ‬به‌طور‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬جهت‭ ‬تعهد‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مشارکت‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬این‭ ‬مشارکت‭ ‬مذاکره‭ ‬نمایند‭.‬
یکی‭ ‬از‭ ‬مشاوران‭ ‬جنسیت‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ناتو‭- ‬افغانستان‭ (‬NSOCC-A‭) ‬به‭ ‬این‭ ‬خاطر‭ ‬مفتخر‭ ‬بود‭ ‬که‭ “‬با‭ ‬زنانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ASSF‭ ‬مصروف‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬بودند‭ ‬ملاقات‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فرصت‌هایی‭ ‬برای‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬گذاشتن‭ ‬مفکوره‌ها،‭ ‬تجربیات،‭ ‬تشویش‌ها‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬هایشان‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬ابرقهرمان‭ ‬می‌نامم‭. ‬من‭ ‬واقعاً‭ ‬این‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬تمایل‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬کشورشان‭ ‬را‭ ‬تحسین‭ ‬می‌کنم،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬مسائلی‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬خدمت‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬پولیس‭ ‬یا‭ ‬اردو‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬غربی‭ ‬دشوارتر‭ ‬باشد‭.”‬
استخدام‭ ‬زنان‭ ‬برای‭ ‬کارهای‭ ‬امنیتی‭ ‬همچنان‭ ‬دشوار‭ ‬است‭ – ‬و‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬استخدام‭ ‬در‭ ‬ASSF‭ ‬دشوارتر‭ ‬هم‭ ‬هست‭. ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬قوا،‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬نخبه‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬تعهدات‭ ‬مربوط‭ ‬پذیرش‭ ‬آنها‭ ‬شدیدتر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ASSF‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ترجیح‭ ‬دادن‭ ‬کیفیت‭ ‬بر‭ ‬کمیت،‭ ‬همه‭ ‬اعضا‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬مرد‭ ‬یا‭ ‬زن،‭ ‬به‌طور‭ ‬خاص‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬می‌بینند‭.‬
زنانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ASSF‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬جزو‭ ‬اعضای‭ ‬پولیس‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬قومندانی‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬پولیس‭ ‬اختصاص‭ ‬یافته‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬یا‭ ‬عساکر‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬یا‭ ‬جناح‭ ‬مأموریت‭ ‬خاص‭ ‬باشند‭.‬
وظایف‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬بست‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬ASSF‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬تخصصی‭ ‬خاص‭ ‬برای‭ ‬مأموریت‌های‭ ‬حساس‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مکمل‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬دشوارتر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬موارد،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬پولیس،‭ ‬تعلیم‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد؛‭ ‬یعنی‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬اعزام‭ ‬عملیاتی‭ ‬قطع‭ ‬می‌شود‭.‬
یک‭ ‬پولیس‭ ‬زن‭ ‬جوان‭ ‬از‭ ‬کاپیسا‭ ‬گفت‭: “‬بخش‭ ‬مورد‭ ‬علاقه‭ ‬من‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬بدنی‭ ‬است‭”. ‬زن‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬غزنی‭ ‬گفت‭: “‬من‭ ‬حرفهایی‭ ‬درباره‭ ‬مأموریت‭ ‬شنیدم‭ ‬و‭ ‬خواستم‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬اشتراک‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭. ‬من‭ ‬از‭ ‬تعلیم‭ ‬لذت‭ ‬می‌برم‭ ‬و‭ ‬چیزهای‭ ‬زیادی‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬ام‭. ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬علاقه‭ ‬دارم‭ ‬جنگ‭ ‬نزدیک‭ ‬است‭.”‬
با‭ ‬اینکه‭ ‬تعداد‭ ‬کلی‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬ASSF‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ANDSF‭ ‬کمتر‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬زنان‭ ‬در‭ ‬سمت‌های‭ ‬زیادی‭ ‬خدمت‭ ‬می‌کنند‭ – ‬مثل‭ ‬داکتر،‭ ‬حمایت‭ ‬اداری،‭ ‬افسران‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬پولیس‭. ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد،‭ ‬توانایی‭ ‬کلی‭ ‬برای‭ ‬مشارکت‭ ‬معنادار‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬نقش‌های‭ ‬غیرسنتی‭ ‬رشد‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬همزمان‭ ‬میزان‭ ‬فرصت‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬وظیفوی‭ ‬افزایش‭ ‬می‌یابد‭.‬
یک‭ ‬عضو‭ ‬ناتو‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬مأموریت‭ ‬TAA‭ ‬با‭ ‬زنان‭ ‬ASSF‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کند‭ ‬گفت‭: “‬افغان‌ها‭ ‬متوجه‭ ‬ارزش‭ ‬بالای‭ ‬عساکر‭ ‬به‌خوبی‭ ‬تعلیم‌دیده‭ ‬هستند‭. ‬بدون‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشت‭ ‬از‭ ‬جنسیت،‭ ‬اگر‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تأثیرات‭ ‬عملیاتی‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬ASSF‭ ‬کمک‭ ‬کنیم،‭ ‬موفقیت‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬زمان‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬علاقه‭ ‬و‭ ‬پذیرش‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.”‬
بلوک‌های‭ ‬تکتیکی‭ ‬زنان‭ ‬افغان‭ (‬FTP‭) ‬که‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬الگوی‭ ‬تیم‌های‭ ‬پشتیبانی‭ ‬فرهنگی‭ ‬به‌کار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬دیزاین‭ ‬شده‌اند،‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬پیاده‭ ‬نظام‭ ‬كوچك‭ ‬نخبه‌ای‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬تخصص‭ ‬آنها‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬متعارف‭ ‬است‭. ‬زنان‭ ‬عضو‭ ‬FTP‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مهارت‌های‭ ‬محاربوی،‭ ‬تیراندازی‭ ‬و‭ ‬مهارت‌های‭ ‬فرهنگی‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‌اند‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬مردان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عملیات‌هایی‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬با‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬اطفال‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
فرصت‌های‭ ‬دیگری‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬مصروف‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬ANDSF‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬زنان‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬پروگرام‭ ‬انکشاف‭ ‬فرصت‌های‭ ‬وظیفوی‭ ‬جنسیتی‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ (‬GOOD‭) ‬تعلیمات‭ ‬کنند‭. ‬GOOD‭ ‬تعلیمات‭ ‬اضافی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لسان‭ ‬انگلیسی،‭ ‬دری‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مهارت‌های‭ ‬وظیفوی‭ ‬مانند‭ ‬سواد‭ ‬کمپیوتری‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬انکشاف‭ ‬مسلکی‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬نماید‭. ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬نیز‭ ‬اجرا‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬تعداد‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬ASSF‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬گردد‭.‬
یک‭ ‬مشاور‭ ‬NSOCC-A‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬FTP‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کند،‭ ‬گفت‭: “‬من‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارم‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬آنها‭ ‬می‌تواند‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬مشاور،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬مربیان‭ ‬و‭ ‬تجهیزات،‭ ‬محیط‭ ‬کار‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬رخصتی‭ ‬و‭ ‬معاش‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد‭”.‬
زنانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ASSF‭ ‬مصروف‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬هستند‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬شیوه‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬با‭ ‬فرهنگ‭ ‬خودشان‭ ‬نیز‭ ‬مبارزه‭ ‬می‌کنند‭. ‬تشکیل‭ – ‬لست‭ ‬رسمی‭ ‬کارمندان‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬ذریعه‭ ‬دولت‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬بست‭ ‬و‭ ‬رتبه‭ – ‬ASSF‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬شاهد‭ ‬افزایش‭ ‬زیاد‭ ‬بست‭ ‬هایی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬مختص‭ ‬زنان‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬مسیر‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬برابری‭ ‬واقعی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬بسیار‭ ‬آسان‭ ‬نباشد‭.‬
میزان‭ ‬سوادآموزی‭ ‬کم‭ ‬است‭. ‬وقتی‭ ‬فقط‭ ‬17‭ ‬فیصد‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬می‌توانند‭ ‬بخوانند‭ ‬و‭ ‬بنویسند،‭ ‬کل‭ ‬تعداد‭ ‬داوطلبان‭ ‬دارای‭ ‬شرایط‭ ‬ASSF‭ ‬به‌طور‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌ای‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬میکند،‭ ‬اگرچی‭ ‬برعکس،‭ ‬این‭ ‬بدان‭ ‬معنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬پذیرفته‭ ‬شده‭ ‬بهتر‭ ‬تعلیم‭ ‬خواهند‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬وظایف‭ ‬گسترده‌تری‭ ‬را‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‭.‬
مشکل‭ ‬آزار‭ ‬جنسی‭ ‬و‭ ‬تبعیض‭ ‬جنسیتی‭ ‬در‭ ‬پولیس‭ ‬و‭ ‬اردوی‭ ‬افغانستان‭ ‬همچنان‭ ‬پابرجاست‭. ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬یک‭ ‬پالیسی‭ ‬آزار‭ ‬جنسی‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬پالیسی‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬مسوده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬میکانیزم‭ ‬اجرایی‭ ‬ندارد‭.‬
حتی‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‌های‭ ‬قبیله‌ای‭ ‬افغانستان‭ ‬نیز‭ ‬تفاوت‌های‭ ‬عمده‌ای‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬پشتون‌ها‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اجتماعی‭ ‬محافظه‌کارتر‭ ‬هستند؛‭ ‬فامیل‭ ‬های‭ ‬هزاره‭ ‬و‭ ‬تاجیک‭ ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌پذیرند‭. ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬جوانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬مصاحبه‭ ‬شده‭ ‬هزاره‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬فامیل‭ ‬هایشان‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کنند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬گفت‭ ‬کاکایش‭ ‬واقعاً‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬ASSF‭ ‬بپیوندد‭.‬
ابتکارهای‭ ‬جذاب‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬افغانستان‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ANDSF‭ ‬تقریباً‭ ‬200‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تحصیل‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬لیسانس‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬چندین‭ ‬زن‭ ‬نیز‭ ‬سال‭ ‬اول‭ ‬دانشگاه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پروگرام‭ ‬بورس‭ ‬محصلین‭ ‬به‭ ‬خاتمه‭ ‬رسانده‌اند‭. ‬مشوق‌های‭ ‬خاص‭ ‬برای‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬اطفال،‭ ‬پاداش‭ ‬انعقاد‭ ‬مجدد‭ ‬قرارداد،‭ ‬بدل‭ ‬اعاشه‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬فرصت‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬قاغوشها،‭ ‬حمام‌ها،‭ ‬صالون‭ ‬های‭ ‬سپورت‭ ‬و‭ ‬صنوف‭ ‬تعلیمی‭ ‬منحصراً‭ ‬زنانه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬ساخت‭ ‬در‭ ‬سرتاسر‭ ‬افغانستان‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬کمال‭ ‬امنیت‭ ‬زندگی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬ببینند‭.‬
نمونه‌هایی‭ ‬برجسته‭ ‬از‭ ‬زنانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ASSF‭ ‬و‭ ‬ANDSF‭ ‬موانع‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشته‌اند‭ ‬الهام‌بخش‭ ‬دیگر‭ ‬زنان‭ ‬برای‭ ‬داوطلب‭ ‬شدن‭ ‬جهت‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬خودشان‭ ‬است‭. ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬خاتول‭ ‬محمدزی،‭ ‬چترباز‭ ‬افغانی‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬600‭ ‬جمپینگ‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬اولین‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬افغانستان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬رتبه‭ ‬جنرالی‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬ثابت‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬هم‭ ‬منحیث‭ ‬چترباز‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬منحیث‭ ‬صاحب‭ ‬منصب‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬شوند‭.‬
هرچقدر‭ ‬زنان‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬امتیازات‭ ‬تحصیل‭ ‬استفاده‭ ‬کنند،‭ ‬مشاغل‭ ‬معتبری‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تأمین‭ ‬معاش‭ ‬فامیل‭ ‬هایشان‭ ‬کمک‭ ‬می‌کنند،‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خواهران،‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬خواهران‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬شکل‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬آینده‌شان‭ ‬هموار‭ ‬می‌سازند‭.  ‬