کویت و ایالات متحده همکاری نظامی برقرار می‌کنند

کویت و ایالات متحده همکاری نظامی برقرار می‌کنند

کارکنان‭ ‬یونیپاث 
کویت‭ ‬میزبان‭ ‬ملاقات‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬آمریکا‭ ‬جیمز‭ ‬ماتیس‭ ‬و‭ ‬قومندان‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬جنرال‭ ‬قوماندان‭ ‬جوزف‭ ‬ووتل‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2017‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬همکاری‭ ‬زمینی‭ ‬مداوم‭ ‬میان‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬نظامی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬کویت‭ ‬بود‭.‬
ماتیس‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬امیر‭ ‬شیخ‭ ‬صباح‭ ‬الاحمد‭ ‬الصباح‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬شیخ‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬ملاقات‭ ‬کرد،‭ ‬نقش‭ ‬کویت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬آزادسازی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1991‭ ‬ستایش‭ ‬کرد‭.‬
وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬گفت‭: “‬ارتباط‭ ‬ما‭ ‬بسیار‭ ‬باز،‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬صادقانه‭ ‬است‭”. “‬آنها‭ ‬نظراتشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬هر‭ ‬مسئله‌ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬پرسیده‭ ‬شود‭ ‬صریحاً‭ ‬می‌گویند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬سؤالات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬می‌پرسیم‭. ‬من‭ ‬به‌طور‭ ‬معمول‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬مشورت‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬مراجعه‭ ‬می‌کنم‭.”‬
ملاقات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬ذریعه‭ ‬جنرال‭ ‬ووتل‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬شامل‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬رئیس‭ ‬ارکان‭ ‬اردوی‭ ‬کویت‭ ‬دگر‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الخضر‭ ‬بود‭. ‬همکاری‭ ‬دفاعی‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬آنها‭ ‬قرار‭ ‬داشت‭.‬
در‭ ‬همین‭ ‬حال،‭ ‬قوای‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬بخش‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬خزان‭ ‬2017‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬تعلیم‭ ‬مشترک‭ ‬پرداختند‭. ‬کویت‭ ‬34‭ ‬پولیس‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬14‭ ‬عضو‭ ‬گارد‭ ‬شاهی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬دیدن‭ ‬با‭ ‬همتایان‭ ‬آمریکایی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬پنج‭ ‬هفته‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬اکتوبر‭ ‬اعزام‭ ‬کرد‭.‬
این‭ ‬عساکر‭ ‬مهارت‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬کنترول‭ ‬شورش،‭ ‬ارایه‭ ‬کمک‌های‭ ‬اولیه،‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬قطار‭ ‬اکمالات‭ ‬و‭ ‬توقیف‭ ‬مظنونان‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کردند‭.‬
در‭ ‬جریان‭ ‬همین‭ ‬مدت،‭ ‬عساکر‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬کویت‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬اپراتیفی‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬قابلیت‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تعلیم‭ ‬توپچی‭ ‬در‭ ‬بیابان‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬همکاری‭ ‬کردند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬چشمگیر،‭ ‬نمایش‭ ‬قدرت‭ ‬آتش‭ ‬سیستم‭ ‬راکت‭ ‬بالستیک‭ ‬با‭ ‬تحرک‭ ‬بالا‭ (‬HIMARS‭) ‬بود‭. ‬
HIMARS‭ ‬شامل‭ ‬یک‭ ‬بطریه‭ ‬راکت‭ ‬ضدنفر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تحرک‭ ‬بیشتر،‭ ‬بالای‭ ‬لاريهای‭ ‬سنگین‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬
‭”‬این‭ ‬اولین‭ ‬باری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬فرصت‭ ‬دیدن‭ ‬HIMARS‭ ‬را‭ ‬داشتم‭. “‬من‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬کار‭ ‬تیمی،‭ ‬جریان‭ ‬روان‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬خیمه‭ ‬و‭ ‬راکت‌انداز‭ ‬قرار‭ ‬گرفتم‭”. ‬اینها‭ ‬عبارات‭ ‬دگروال‭ ‬کویتی‭ ‬سالم‭ ‬الحسنان،‭ ‬قومندان‭ ‬کندک‭ ‬توپچی‭ ‬میدانی‭ ‬سیستم‭ ‬راکت‭ ‬انداز‭ ‬چندمنظوره‭ ‬23‭ ‬بود‭. “‬خدمه‭ ‬اقدامات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬رعایت‭ ‬ایمنی‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭”.‬