پیام رهبر کلیدی

پیام رهبر کلیدی

از‭ ‬دوستان‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬بسیار‭ ‬تشکری‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬دعوت‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬نسخه‭ ‬خاص‭ ‬از‭ ‬یونیپاث‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬کنم‭ ‬که‭…

Read Article →
تعلیم مشترک اردو عمان و قوای ایالات متحده

تعلیم مشترک اردو عمان و قوای ایالات متحده

کارکنان‭ ‬یونیپاث قوای‭ ‬نظامی‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬حمله‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬ساحل‭ ‬جنوبی‭ ‬عمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2018‭ ‬اجرا‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬حمله‭ ‬بخشی‭ ‬از‭…

Read Article →
افزایش تعداد قوای  اعزامی امارات  به افغانستان

افزایش تعداد قوای اعزامی امارات به افغانستان

کارکنان‭ ‬یونیپاث امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ (‬UAE‭) ‬که‭ ‬جزو‭ ‬ائتلاف‭ ‬39‭ ‬کشوری‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬ترویستان‭ ‬خواهان‭ ‬بی‌ثبات‭ ‬کردن‭ ‬افغانستان‭ ‬است،‭ ‬حضور‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭…

Read Article →
اتحاد پولیس  برای مبارزه  با مواد مخدر

اتحاد پولیس برای مبارزه با مواد مخدر

کارکنان‭ ‬یونیپاث قوای‭ ‬پولیس‭ ‬عمان،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ (‬UAE‭) ‬صدها‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬غیرمجاز‭ ‬را‭ ‬توقیف‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭…

Read Article →
عبور بار افغانستان  از قزاقستان

عبور بار افغانستان از قزاقستان

کارکنان‭ ‬یونیپاث قزاقستان‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بندرهای‭ ‬خزری‭ ‬کوریک‭ ‬و‭ ‬اکتاو‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬منحیث‭ ‬نقاط‭ ‬ترانزیتی‭ ‬بارهای‭ ‬ملکی‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬با‭ ‬ناتو‭ ‬قرارداد‭…

Read Article →
تمرین آلودگی‌زدایی هستوی در کویت

تمرین آلودگی‌زدایی هستوی در کویت

کارکنان‭ ‬یونیپاث تیلر‭ ‬آلوده‭ ‬به‭ ‬اشعه‌های‭ ‬احتمالاً‭ ‬خطرناک‭ ‬کنجکاوی‭ ‬قوای‭ ‬کویتی‭ ‬و‭ ‬آمریکایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سناریویی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آپریل‭ ‬2018‭ ‬در‭ ‬صحرای‭ ‬کویت‭ ‬اجرا‭ ‬شد،‭…

Read Article →
تاجیکستان و ازبکستان از اکتوبر برای ماین پاکی همکاری می‌کنند

تاجیکستان و ازبکستان از اکتوبر برای ماین پاکی همکاری می‌کنند

کارکنان‭ ‬یونیپاث تاجیکستان‭ ‬و‭ ‬ازبکستان‭ ‬پروسه‭ ‬پاکسازی‭ ‬ماین‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬مشترک‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬کاهش‭ ‬سوانح‭ ‬مرگبار‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬مساحت‭ ‬زمین‌های‭ ‬بارور‭ ‬شروع‭ ‬کرده‌اند‭.‬ بخش‌های‭…

Read Article →
نگاه نو ازبکستان  به حقوق بشر

نگاه نو ازبکستان به حقوق بشر

کارکنان‭ ‬یونیپاث شوکت‭ ‬میرضیایف،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬ازبکستان،‭ ‬وعده‌هایی‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬کاهش‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬سفر‭ ‬و‭ ‬جوابدهی‭ ‬هرچه‭ ‬بیشتر‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬شهروندان‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬…

Read Article →
همکاری مصر با کشورهای خلیج فارس

همکاری مصر با کشورهای خلیج فارس

کارکنان‭ ‬یونیپاث مصر‭ ‬در‭ ‬آپریل‭ ‬2018‭ ‬دو‭ ‬مانور‭ ‬مستقل‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬حوزه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭. ‬‮«‬خلیفه‭ ‬3‮»‬‭ ‬مانوری‭ ‬دوجانبه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬آپریل‭…

Read Article →
CENTCOM  میزبان افطار  نان شب

CENTCOM میزبان افطار نان شب

کارکنان‭ ‬یونیپاث جنرال‭ ‬جوزف‭ ‬ووتل،‭ ‬قومندان‭ ‬قرارگاه‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬در‭ ‬رمضان‭ ‬2018‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مراسم‭ ‬افطار‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬ملی‭ ‬ارشد‭ ‬مسلمان‭ (‬SNR‭) ‬پذیرایی‭ ‬کرد‭….

Read Article →